Kinderopvang

Alert4you resulteert in betere vroegsignalering in kinderopvang

In Alert4you vindt professionalisering van de zorg voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte plaats. Insteek is samenwerking van professionals op de werkvloer. De aanpak werkt. Pedagogische medewerkers zijn door deze werkwijze beter in staat om...

Doorstroming kinderen met downsyndroom naar onderwijs stokt

Veel ouders streven voor hun kind met downsyndroom een volwaardige plaats in de samenleving na, waarin hun kind écht meedoet. Integratie binnen de reguliere opvang is een eerste aanzet hiertoe. Van hieruit lijkt de...

Vaccinatie tegen kinkhoest voor iedereen die met baby’s werkt

Iedereen die beroepsmatig in direct contact komt met kinderen tot een half jaar oud moet een – periodiek herhaalde – vaccinatie tegen kinkhoest krijgen. Dit geldt voor mensen die werken in het ziekenhuis, maar ook...

Meerwaarde kinderopvang nóg beter benutten

Een goede taalontwikkeling is gebaat bij een veilige en stimulerende thuisomgeving. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van executieve functies. “Voorschoolse educatie kan bijdragen aan het voorkomen van dreigende achterstanden”, geeft dr. Ora Oudgenoeg-Paz aan....

Aandachtspunten bij bevorderen taalontwikkeling van jonge kinderen

Ouders en verzorgers vervullen een essentiële rol in de taalontwikkeling van een kind. Vooral een rijk en kwalitatief goed taalaanbod stimuleert een kind om elke keer iets bij te leren. ‘Begrijpelijk’ en ‘relevant’ zijn...

Peuters op kinderopvang bewegen veel te weinig

Peuters krijgen op Nederlandse kinderdagverblijven veel te weinig lichaamsbeweging. Internationaal is de beweegnorm vastgesteld op minimaal 2 uur actief en 1 uur intensief bewegen per dag. De peuters uit het onderzoek bewogen nog geen...

Sloom en druk gedrag in de kinderopvang vraagt specifieke aandacht

Druk gedrag van peuters en kleuters hoort bij hun ontwikkeling. Maar soms is er meer aan de hand en zijn deze jonge kinderen over- of onderprikkeld. “Het is van belang om binnen de kinderopvang...

Innovatie beoogt van bewegend leren de norm te maken

Het eerste Springlab Peuterpakket is gelanceerd. Doel is om van bewegend leren de norm te maken. Het betreft een combinatie van interactieve technologie en educatieve games. Ontwikkelaar Springlab noemt het een compleet nieuwe leerervaring...

Kinderdagverblijf goede plek om groente- en fruitconsumptie op peil te brengen

Het merendeel van de kinderen eet onvoldoende groente en fruit. Het verhogen van de groente- en fruitconsumptie blijkt kinderdagverblijven goed mogelijk, mits dit blijvende aandacht krijgt. Voor een goede gezondheid op korte en lange termijn...

SuperFIT stimuleert peuters tot gezond eten en veel bewegen

Een twee- of driejarige die veel beweegt en gezond eet, heeft een grote kans dat later als volwassene ook te doen. Want juist bij peuters zijn smaakvoorkeur en motoriek volop in ontwikkeling. De aanpak...