Boek dubbele winst bij oppakken zorg aan jonge kind

0
544

In een pril stadium de juiste zorg verstrekken aan jonge kinderen en hun ouders. Dát is de kern van Integrale Vroeghulp. “Alleen al om die reden verdient de aanpak een herkenbare plaats binnen de zorgstructuren van gemeenten”, benadrukt Cees van den Bos, wethouder gemeente Schouwen-Duiveland en sinds kort voorzitter van het platform. “De aanpak resulteert in een gunstiger ontwikkelingsperspectief en bespaart zorgkosten.” 

Jan de Graaf

De Netwerken Integrale Vroeghulp zijn er voor kinderen met meervoudige complexe vragen in de leeftijd van 0-7 jaar. Een trajectbegeleider vanuit de gemeente werkt samen met deskundigen uit verschillende disciplines aan tijdige signalering en vroege ondersteuning. De netwerken verenigen professionals die binnen de jeugdzorg, het onderwijs en de gemeente betrokken zijn bij gezinnen. “Het bundelen van die expertise heeft belangrijke meerwaarde”, geeft Cees van den Bos aan. “Daardoor zijn we er niet alleen eerder bij. De samenwerking voorkomt bovendien dat ouders van het kastje naar de muur gestuurd worden. Het gaat dankzij de integrale aanpak in één keer goed.”

Uitrol stokt

Toch lijkt de uitrol van het concept de laatste jaren te stokken. Van den Bos wijt dit aan al het gedoe rond de decentralisatie van de jeugdzorg. Hij spreekt in dit verband uit eigen ervaring. “Ook op Schouwen-Duiveland was het de afgelopen jaren onvoldoende in beeld. We hebben zelfs een teruggang gezien in het aantal personen dat Integrale Vroeghulp ontving.” Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), stelde dit volgens de nieuwe voorzitter onlangs op de website van Binnenlands Bestuur treffend aan de kaak via een ingezonden artikel, getiteld: IVH, vergeten recept voor gezinsondersteuning.

Cees van den Bos: “Iedere gemeente kan binnen de eigen aanpak invulling aan Integrale Vroeghulp geven

Meerwaarde uitventen

Nu de rust min of meer is teruggekeerd, is het volgens Van den Bos tijd om Integrale Vroeghulp de plek te geven die het verdient. “Bluiminck geeft precies de situatie weer zoals die nu is. Ik roep alle gemeenten op om zijn advies – de herkenbare en bewezen oplossing die Integrale Vroeghulp biedt – ter harte te nemen. Dit betekent niet dat we er een eenheidszorg van moeten maken. Iedere gemeente kan hier binnen de eigen aanpak invulling aan geven. Wel dient Integrale Vroeghulp in alle gemeenten een prominentere plek te krijgen. Daar wil ik me de komende jaren sterk voor maken. Onder meer via conferenties en netwerkbijeenkomsten. We moeten op allerlei manieren de meerwaarde zowel op landelijk als regionaal en lokaal niveau uitventen. Het moet op het netvlies van iedere gemeente komen.”

Dubbele winst

Wat daarbij kan helpen, is nog meer het belang benadrukken dat in een pril stadium de juiste zorg aanbieden dubbele winst oplevert. “Het vroege ingrijpen zorgt er in veel gevallen voor dat er op latere leeftijd geen of veel minder dure hulp nodig is. Dat is het eerste winstpunt van Integrale Vroeghulp. Nog belangrijker vind ik echter dat hierdoor de ontwikkeling in een eerder stadium beter op de rails komt te staan. Een goede jeugd gaat immers een leven lang mee. Juist daarin zie ik het belang van Integrale Vroeghulp. Ik hoop dat binnen nu en vier jaar iedere gemeente dat zal inzien.”

Flexibel

Punt van aandacht is wel dat, zeker voor kleinere gemeenten, Integrale Vroeghulp beter in regionaal verband kan worden opgepakt. De aanpak is immers domeinoverstijgend met in een team professionals uit allerlei disciplines. Van den Bos adviseert dit heel praktisch op te pakken. “Sluit vooral aan bij de werkwijze die een gemeente inmiddels heeft ontwikkeld. De aanpak kent namelijk een flexibele opzet en kan naar eigen wens invulling krijgen. Waar het om gaat, is de verschillende disciplines onder leiding van een coördinator samen naar de complexere ontwikkelingsproblemen te laten kijken.”

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here