De combinatie van zingen en huid-op-huidcontact blijkt het welzijn van moeders van te vroeggeboren baby’s te bevorderen. Daardoor kunnen ze gemakkelijker een band met hun baby opbouwen. Belangrijk, want alle stress rond een vroeggeboorte kan de interactie tussen moeder en kind belemmeren. Dit blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Helsinki.

Vertaling: Vakblad Vroeg

Moeders van premature baby’s ervaren vaak stress in het ziekenhuis, en hun zorgen over het overleven van de baby kunnen aanzienlijk zijn. Daar komt bij dat moeder en baby als gevolg van de couveusezorg fysiek gescheiden zijn. Dit verhoogt hun risico op gevoelens van angst en depressie, met name bij moeders die zuigelingen hebben met een erg laag geboortegewicht. Deze stress depressieve symptomen kunnen ook een risico vormen voor de ontwikkeling van het kind.

Kangoeroezorg

Onderzoekers van de Universiteit van Helsinki hebben onderzocht wat het effect van het zingen tijdens kangoeroezorg is op het welzijn van deze moeders en in hoeverre dit de moeder-kindrelatie bevordert. Bij kangoeroezorg wordt de te vroeg geboren baby op de borst van de ouder gelegd om huid-op-huidcontact tot stand te brengen.

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de stem en zang van de moeder positieve effecten hebben op de ontwikkeling van premature baby’s. Bovendien hebben verschillende studies aangetoond dat muziektherapie en zingen door moeders die op de intensive care liggen in combinatie met kangoeroezorg, vooral de angst van moeders positief vermindert”, zegt doctoraatstudent Kaisamari Kostilainen van de Universiteit van Helsinki.

De ’Singing Kangaroo’-studie, uitgevoerd aan de Universiteit van Helsinki observeerde 24 moeders die zongen of neuriëden tijdens de kangoeroezorg gedurende een periode die overeenkomt met de weken 33 tot 40 van de zwangerschap. Een muziektherapeut begeleidde de ouders in de interventiegroep om te zingen op een manier die past bij de leeftijd van de baby en voorzag hen ook van zangmateriaal. In de controlegroep voerden twaalf moeders tot week 40 standaard kangoeroezorg uit zonder enige specifieke aanmoediging om te zingen.

Zowel voor als na de interventie werd de mate van stress bij de moeders gemeten. Na de zangperiode vulden de moeders in de zanggroep een enquête in over hun ervaringen. Moeders uit beide groepen hielden een dagboek bij, waarbij de moeders in de controlegroep ook informatie vastlegden over de auditieve omgeving rond de kangoeroezorg.

Streamer: Zingen ontspant zowel moeder als kind

Bevindingen

De angst c.q. stress bij de groep zingende moeders bleek na de interventieperiode statistisch verminderd vergeleken met de moeders in de controlegroep. Verder blijkt uit de resultaten van de vragenlijst dat zingen een positief effect heeft op de stemming van de moeder en haar algemeen welzijn. Bovendien waren de moeders van mening dat zingen zowel henzelf als hun baby’s ontspande, en de totstandkoming van de relatie met hun kind ondersteunde. Alle moeders in de zanggroep vertelden dat eenmaal thuis, zingen een vast onderdeel werd van de dagelijkse gezinsroutine.

“De resultaten tonen aan dat het zingen in de kangoeroezorg na vroeggeboorte het welzijn van de moeder en de moeder-kindrelatie kan ondersteunen”, zegt Kostilainen. “Het zingen creërt interactieve situaties en bevordert een emotionele band.” Mogelijk hebben moeders wel begeleiding en privacy nodig om te zingen. “Volgens onze bevindingen kunnen moeders baat hebben bij de ondersteuning en begeleiding van een getrainde muziektherapeut bij het zingen.”

Percentuele uitkomsten

In totaal gaven achttien moeders (85%) aan dat zingen hun humeur verbeterde, en veertien moeders (67%) vonden dat zingen hen hielp in een moeilijke situatie. Zestien respondenten (76%) zeiden dat zingen hun welzijn in het algemeen verbeterde.

Negentien moeders (90%) gaven in de vragenlijst aan dat hun baby op het zingen in de kangoeroezorg reageerde door te ontspannen. Volgens zeventien moeders (80%) zeiden dat hun baby’s in slaap vielen terwijl ze naar het gezang luisterden. Bijna alle moeders (95%) vonden dat zingen de interactie met hun baby’s bevorderde en het gemakkelijker maakte om een ​​emotionele band tot stand te brengen.

Moeders zongen het meest tijdens de interventie, maar zestien moeders (76%) gaven aan dat de andere ouder ook voor hun premature baby zong.

Effects of maternal singing during kangaroo care on maternal anxiety, wellbeing, and mother–infant relationship after preterm birth: a mixed methods study, Nordic Journal of Music Therapy >>

Bron: helsinki.fi

 

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan