Zet in op maatwerk voor het jonge kind

0
302

Infant Mental Health specialisten richten zich op vroeghulp aan kwetsbare zwangere stellen en jonge kinderen en hun ouders. Op die manier creëren ze een fundament voor het ontwikkelen van een gezonde ouder-kindrelatie. In de regio Utrecht gebeurt dit door een groep van IMH-specialisten uit verschillende organisaties. Deskundigen doen het werk, de manager faciliteert. Dit maakt meer maatwerk mogelijk.

Femke van Trier,
IMH-specialist

De werkwijze rondom jonge kinderen vanuit de IMH-visie verdraagt geen wachttijd en vraagt altijd om maatwerk. IMH is een belangrijk specialisme in Kansrijke Start (VWS), met name voor de mentale problemen pre- en postnataal en de emotionele gevolgen van fysieke problemen, ook bij (vroeg)geboorte. Er zijn voor het IMH geen protocollen die zeggen wat je moet doen. Het gaat om de kwaliteit van de ouder-kindrelatie als bescherming tegen moeilijkheden in het leven en tegen mogelijke psychopathologie. IMH-specialisten versterken elkaar. Dat leidt tot minder problemen, betere toekomstkansen en uiteindelijk tot een veiligere samenleving.

Kwaliteitszorg

Met elkaar onderzoeken de Utrechtse IMH-specialisten hoe de samenwerking buiten de eigen organisatie vormgegeven kan worden. Deels gebeurt dit automatisch als resultaat van de onderlinge contacten. Aan de ene kant gaat het om de verwijzers: huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, verpleegkundigen, het consultatiebureau, buurt- en sociale wijkteams. Aan de andere kant participeren beroepskrachten, zoals verloskundigen, kraamzorg en logopedisten die met jonge kinderen werken.  Vrijgevestigde praktijken zijn nog flexibeler en hebben zelf korte lijnen met ouders, verwijzers en ketenpartners. Zij doen alle gesprekken bij ouders thuis en ondersteunen hen ook telefonisch. Dat wordt als positief ervaren, blijkt uit evaluaties. Dat is gunstig voor de effectiviteit van het behandelaanbod.

Er zijn IMH specialisten die in hun organisatie oplopen tegen drempels in te strakke regelgeving, dan heeft de manager een open oor. De betrokken organisaties signaleren wat eraan schort om kwaliteitszorg over de schotten heen te leveren, wat de manager vervolgens met de gemeente bespreekt.

Eén gezin, één plan

Opvallend voor het werken vanuit de IMH-visie is, dat er bijna als vanzelf samenwerking buiten de eigen organisatie tot stand komt. In de 1e, 2e en 0de lijn weet men elkaar goed te vinden bij zowel de intake, diagnostiek als behandeling en gezinsondersteuning. Het kan dan gaan om organisaties in het kader van behandeling van de ouder zoals de GGZ volwassenenzorg, maar ook om organisaties rond de ontwikkeling en problemen van het kind, denk aan de JGZ.  Tenslotte leidt dit tot een klein vast team dat met elkaar samenwerkt rond een gezin.

Lees verder >>

Nieuwe richtlijn geeft JGZ handvatten voor verstevigen ouder-kindrelatie
Kennis over Infant Mental Health gebundeld
Boek: Handboek Infant Mental Health

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here