Zestien partijen zetten schouders onder preconceptionele gezondheid

0
418

Het moet normaal worden om over een zwangerschap na te denken en hierover in gesprek te gaan met professionals. Met dit doel voor ogen hebben zestien partijen de pledge preconceptionele gezondheid getekend. Centraal staat hierbij het zonder terughoudendheid stellen van de vraag ‘Wilt u het komende jaar zwanger worden?’. 

In de laatste voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start is het reeds aangekondigd: de komende periode wordt (extra) aandacht aan de preconceptie gezondheid van toekomstige ouders in de vruchtbare leeftijd besteed. Voor de uitwerking en vormgeving van dit onderwerp is een expertteam ingericht met de taak om een plan van aanpak op te stellen om duurzaam in te zetten op preconceptionele gezondheid. Eén van de acties uit het plan van aanpak was het opstellen van een pledge om preconceptionele gezondheid te bevorderen en deze bestuurlijk te bekrachtigen.

Preconceptionele gezondheid doet ertoe

In de pledge spreken de partijen uit dat het van belang is om vroegtijdig te investeren in de gezondheid en het welzijn van (toekomstige) ouders en hun kinderen. De centrale vraag ‘Wilt u de komende tijd zwanger worden?’ is uitgangspunt om zonder terughoudendheid het gesprek over een gezonde start van de zwangerschap eerder te voeren en draagt bij aan het eerder in beeld krijgen van (toekomstige) ouders die ondersteuning en zorg nodig hebben. Zo wordt het normaal om over een (komende) zwangerschap na te denken en in gesprek met professionals te gaan. En wordt tevens de kans vergroot dat mentale, sociale of fysieke problemen in het latere leven voorkomen worden. Kortom: preconceptionele gezondheid draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden en kansenongelijkheid en geeft (toekomstige) ouders handelingsopties in de preconceptionele fase. Het is dan ook preventie bij uitstek.

Eigen en gedeelde verantwoordelijkheid

De uitdaging is om die optimale preconceptionele gezondheid voor alle (toekomstige) ouders met een kinderwens te bevorderen. Over welke uitdagingen hebben we het dan? Bijvoorbeeld over hoe je mensen met minder ontwikkelde gezondheidsvaardigheden of een mindere beheersing van de Nederlandse taal het beste kan bereiken. Maar ook op welke manier je het gesprek aangaat met (toekomstige) ouders die sociale problematiek ervaren, veel stress ervaren of waar sprake is van een andere kwetsbare situatie. Een ander voorbeeld is het gesprek met mogelijke aanstaande ouders die, op latere leeftijd een kindje krijgen, bewust alleenstaand zijn of die stress op het werk en druk om zwanger te worden vanuit de eigen omgeving ervaren.

Zes thema’s

Iedereen, zowel in het formele als in het informele netwerk van (toekomstige) ouders, kan hiermee te maken krijgen en heeft hier een rol in. Denk aan het medische domein (en niet alleen de geboortezorg), cliëntenorganisaties, het sociaal domein, gemeenten, verzekeraars maar ook de aanstaande moeders en vaders en hun eigen netwerk (familie, vrienden).

De ondertekening van de pledge vormt het startmoment om aan de slag te gaan met de volgende zes thema’s:

 • Medische zorgvraag (Komt een vrouw/man bij de dokter)
 • Voorlichting anticonceptie en medicatiegebruik
 • Rol bedrijfsarts bij (risicovolle) werksetting
 • Interconceptionele gezondheidszorg
 • Verbinding medisch en sociaal domein
 • Voorlichting in het reguliere (basis) onderwijs

In de tweede helft van dit jaar wordt per thema een set concrete afspraken opgeleverd. In december 2021 wordt het traject afgesloten met een (bestuurlijke) ronde tafel preconceptionele gezondheid.

De pledge is ondertekend door:

 1. ActiZ Jeugd
 2. AJN, Jeugdartsen Nederland
 3. BO Geboortezorg
 4. College Perinatale Zorg
 5. GGD GHOR Nederland
 6. Ineen
 7. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 8. Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
 9. Ministerie van VWS
 10. Nederlands Huisartsen Genootschap
 11. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 12. Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
 13. Vereniging Klinische Genetica Nederland
 14. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 15. Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties
 16. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Digitale ansichtkaart

Van de pledge is een visuele samenvatting gemaakt. Je kunt deze gebruiken voor je eigen communicatie-uitingen over dit thema. Daarnaast is de visuele samenvatting ook in de vorm van een digitale ansichtkaart ontwikkeld. Het is mogelijk om het eigen logo hieraan toe te voegen en de kaart bijvoorbeeld te gebruiken om het thema preconceptionele gezondheid binnen en buiten je organisatie onder de aandacht te brengen.

De visuele samenvatting kun je hier downloaden.

De ansichtkaart kun je hier downloaden.

Bron: kennisnetgeboortezorg.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here