Eetstoornissen bij heel jonge kinderen verdienen in een vroeg stadium gerichte aandacht. “Zo niet, dan komen groei en ontwikkeling in het gedrang”, geeft dr. Daniëlle van de Merwe aan. “Ook de interactie met verzorgers komt meer en meer onder druk te staan.” Bijna altijd is er sprake van zeer complexe problematiek. “Daarbij speelt een combinatie van factoren mee. Van belang is sowieso om voedingsproblemen en –stoornissen uit elkaar te halen.”

Daniëlle van de Merwe:  “Zet in op voldoende voedselinname op een manier die haalbaar is voor kind en verzorgers”

Veel jonge kinderen kampen met voedingsproblemen gerelateerd aan lichamelijke aandoeningen. Voorbeelden zijn intoleranties, maag-darmproblemen in aanleg, motorische onrijpheid/prematuriteit en reflux. Daarnaast zijn er voedingsproblemen die geen relatie hebben met lichamelijke problemen.

“Denk bijvoorbeeld aan: regulatieproblemen, sensoriële overgevoeligheden, posttraumatische voedingsstoornissen of relatieproblemen tussen ouder en kind. Vaak is er sprake van een complex geheel en spelen verschillend factoren een rol.”

Interactie onder druk

Dat voedingsstoornissen impact hebben op de groei en de gewichtstoename ligt voor de hand. Maar daarnaast heeft een kind dat niet of niet goed eet invloed op de interactie binnen het gezin. “Verzorgers voelen zich falen, zijn zeer bezorgd of angstig. Eenieder reageert op zijn eigen manier: meer gaan controleren, bestraffen, boosheid; machteloosheid of angst. Een andere uitingsvorm is juist zeer toegeeflijk worden en weinig grenzen meer stellen tijdens maaltijden en soms ook daarbuiten. Deze reacties kunnen de angsten van het kind versterken waardoor een vicieuze cirkel kan ontstaan.”

Druk verminderen

Tot Daniëlle’s spijt worden moeilijkheden op dit gebied vaak pas opgemerkt door de kinderarts.  “Vervolgens begint dan een zoektocht naar wie hiermee aan de slag kan gaan.” Haar hartenwens is dat er voldoende teams zijn om met deze kinderen en hun ouders te werken. Te meer daar goed afstemmen tussen de verschillende hulpverleners nadrukkelijke aandacht verdient.

[su_note note_color=”#def5ff” radius=”0″] Dr. Daniëlle van de Merwe is één van de sprekers van het congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 6 oktober 2021. Tijdens dit congres online te volgen, gaan professionals vanuit de praktijk en de theorie in op de valkuilen en de mogelijkheden om ouders te begrijpen en te begeleiden. Lees verder > [/su_note]

Het eerste doel is altijd een gezonde gewichtstoename waarbij de tafelmomenten weer aangenaam worden. “Zolang het eetmoment stressvol of spannend is, komt een kind namelijk niet toe aan het zetten van nieuwe stapjes. Zoek indien nodig naar voorkeursvoedsel dat het kind wel nog eet of ga in zeer ernstige gevallen over op sondevoeding. Op deze manier kan de druk van de tafelmomenten afgehaald worden.” “In het begin raad ik daarom intensieve begeleiding aan, indien mogelijk aan huis. Maar bij beperkte gewichtstoename of zorgen rond gezondheid is ook betrokkenheid van een kinderarts noodzakelijk.”

Volg tempo ouders

Voor het slagen van de hulpverlening is het van belang het tempo van ouders en kinderen te volgen. “Dit gaat soms heel traag, maar je kunt het niet versnellen.” Daarnaast is het nodig om aandacht te schenken aan het ontschuldigen. “Bijna alle verzorgers voelen zich immers zeer schuldig en vinden dat ze falen.”

Tijdens het online congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen 2021’, opent dr. Daniëlle van de Merwe de dag met een presentatie over dit onderwerp. “Ik begin met het geven van een overzicht van de verschillende vormen van voedings- en eetstoornissen bij jonge kinderen, met als focus classificatie. Op basis hiervan ga ik in op de mogelijke behandelingen, ook aan de hand van een aantal casussen.”

Na Danielle komen verschillende sprekers uit de wetenschap en praktijk aan het woord waarbij ze inzoomen op de behandelmogelijkheden van de meest voorkomende voedingsproblemen- en stoornissen.

Programma van het online congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ >>

Dr. Daniëlle van de Merwe is kinder- en jeugdpsychiater in het algemeen ziekenhuis Sint-Maarten (Vlaanderen). Zij heeft zich gespecialiseerd in infant psychiatrie met specifieke bekwaamheid in heel jonge kinderen met voedingsproblemen en eetstoornissen.

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan