Er bestaat een relatie tussen leefstijlfactoren zoals roken, gewicht en voeding op zwangerschapsuitkomsten. Denk aan vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en de gezondheid op langere termijn. Tijdens de prenatale consulten geven verloskundigen hierover slechts in beperkte mate adviezen.

Nederlandse onderzoekers onderzochten hoe verloskundigen hun cliënten tijdens prenatale consulten informeren over gezondheidsbevordering. Deze studie, waarover kennispoort-verloskunde.nl bericht, is onderdeel van de observationele DELIVER-studie.

Video-opnames

De onderzoekers selecteerden doelgericht vier verloskundige praktijken die 173 video-opnames van eerste consulten aanleverden voor een kwantitatieve video-analyse. De daarin geanalyseerde gespreksonderwerpen zijn: toxische middelen, voeding, maternaal gewicht, supplementen en gezondheidsbevorderende activiteiten.

Bevindingen

De onderzoekers concludeerden dat de meerderheid van de zwangere vrouwen geen informatie ontvangen over achtereenvolgens:
– de aanbevolen gewichtstoename (91,9%);
– het bevorderen van visconsumptie (90,8%);
– cafeïnebeperking (89,6%);
– vitamine D-suppletie (87,3%);
– het bevorderen van lichamelijk activiteit (81,5%);
– het volgen van een zwangerschapscursus (75,7%).

Meestal stippen de verloskundigen alcoholgebruik (91,3%), roken (81,5%), foliumzuur (58,4%) en gewicht bij aanvang van de zwangerschap (52,0%) kort aan. Als zwangere vrouwen geen foliumzuur gebruiken of als zij of hun partners roken, geven verloskundigen doorgaans basale uitleg.

Een gezond dieet wordt zeer beperkt (45,1%) of niet besproken (38,2%). Verloskundigen bespreken het eten van groenten, fruit en vis vaak in het kader van risico’s (listeriose), maar niet ter  bevordering van een gezond voedingspatroon. De verloskundigen informeren nulliparae beter dan multiparae, maar lijken  de informatievoorziening  verder niet af te stemmen op cliëntkarakteristieken. Het valt vooral op dat vrouwen met overgewicht onvoldoende informatie krijgen over voeding, gewichtstoename en fysieke activiteit.

Te gevoelig of te weinig competent

De auteurs veronderstellen dat verloskundigen verschillende onderwerpen niet of zeer beperkt bespreken. Mogelijk ervaren verloskundigen deze onderwerpen als te gevoelig en zichzelf als onvoldoende competent om zwangere vrouwen daarin te begeleiden.

Verder onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij verloskundigen en gerichte training zou hun impact op leefstijl kunnen verbeteren. Ook kan een andere indeling van prenatale consulten bijdragen aan beter getimede en meer cliëntgerichte informatievoorziening.

Health behaviour information provided to clients during midwife-led prenatal booking visits: Findings from video analyses

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan