Veel psychische problemen bij kinderen met autisme 

0
615

Onderzoek laat zien dat circa driekwart van de kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kampt met psychische problemen. Dit uit zich in gedrag, angst, depressie of ADHD. Vroegtijdig handelen is van groot belang.

Dat blijkt uit een nieuw Amerikaanse onderzoek van de afdeling psychologie van UBC en het AJ Drexel Autism Institute aan de Drexel University waarover GGZ Nieuws bericht. Hieruit blijkt dat bijna 78 procent van de kinderen met autisme tenminste één psychische aandoening en bijna de helft twee of meer psychische aandoeningen heeft. De studie vond ook psychische aandoeningen bij 44,8 procent van de kinderen met autisme in de voorschoolse leeftijd. De omvang van het probleem onder die leeftijdsgroep was niet eerder vastgesteld aan de hand van een grote steekproef. Ter vergelijking: slechts 14,1 procent van de jongeren zonder autisme (3-17 jaar) heeft psychische aandoeningen.

Brug slaan

Het is het eerste onderzoek sinds 2008 waarin de prevalentie van psychische aandoeningen bij kinderen met autisme op populatieniveau wordt onderzocht. Dr. Connor Kerns, hoofdauteur van het onderzoek, wijst erop dat lange tijd de psychische gezondheid van ASS-kinderen werd verwaarloosd omdat de focus op autisme lag. Hoewel er nu veel meer over bekend is, zijn er volgens haar onvoldoende mensen gekwalificeerd om deze kinderen psychische behandelingen te geven. “We moeten een brug slaan tussen deze twee systemen en de verschillende soorten zorgverleners die deze kinderen behandelen.”

Vroeg ondervangen

Er is iets specifieks aan autisme dat deze psychische problemen vergroot. Dat geldt niet alleen voor angstgevoelens, maar ook voor depressie, gedragsproblemen en aandachtsproblemen. Dit is een speciale populatie die speciale aandacht vereist.” Hoe langer de psychische problemen blijven bestaan ​​en verslechteren, hoe moeilijker ze kunnen worden behandeld. “Het is veel beter om ze vroeg te ondervangen.”

Prevalence and Correlates of Caregiver-Reported Mental Health Conditions in Youth With Autism Spectrum Disorder in the United States  >>

Bron: ggznieuws.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here