Vaderschap begint met teamvorming voor de geboorte

0
1589
vaderrol begint tijdens zwangerschap

“Het vaderschap begint voor de geboorte”, geeft Jan Sutterland aan. Belangrijk is namelijk de bewustwording dat hij samen met zijn partner een kind gaat krijgen. De teamvorming begint al voor de geboorte!”

De hedendaagse vader staat voor de nodige uitdagingen. Jan Sutterland, voormalig beleidsadviseur bij de JGZ, geeft aan dat een aanstaande vader hierin vooral een goede balans moet weten te vinden. “Dan gaat het niet allen om de rolopvatting als vader, maar ook hoe hij staat ten opzichte van zijn partner, in zijn werk, ten opzichte van vrienden en wat daar allemaal bij komt kijken.”

‘Samen’ een kind krijgen

Veel vaders gaan zich pas echt met de opvoeding bemoeien vanaf het moment dat hun kind kan lopen. Sutterland betreurt dit. “Hun rol begint namelijk al in het leven van hun nog ongeboren kind en vervolgens vanaf het moment van de geboorte. Daar zijn vaders zich nog onvoldoende van bewust.”

De manier waarop de aanstaande vader invulling geeft aan zijn rol tijdens de zwangerschap is voor elk stel anders en hangt van diverse factoren af. “Belangrijk is dat de aanstaande vader zich bewust is, dat hij en zijn partner ‘samen’ een kind gaan krijgen en dat het begint met teamvorming. Wat kan een ieder doen en wat verwacht je van de ander? Bij de een is het alleen emotionele aandacht en bij een ander ook verdeling van huishoudelijke taken. Vooral het gevoel van samen doen is van belang. Plus het besef dat een vader een andere rol vertolkt dan de moeder.

Rechtstreeks aanspreken

Zorgprofessionals kunnen eraan bijdragen dat vaders groeien in hun rol. Zo is de begeleiding nu veelal te direct op de moeder gericht. “Jeugdverpleegkundigen en kinderartsen doen er goed aan vaders, ook aanstaande, te benaderen als gelijkwaardige ouder en hen niet op de tweede plaats te zetten. Spreek vaders bijvoorbeeld direct aan en niet als partner van.  En heb ook oog voor de mogelijkheden van de vaders. Wanneer vaders niet lijfelijk aanwezig zijn, dan kun je dit misschien ook op een andere wijze oplossen.”

Oparol wint aan belang

Aandacht verdient ook het feit dat de oparol aan het veranderen is. “Grootouders spelen steeds vaker een actieve rol in de zorg voor hun kleinkind. Dat kan leuk zijn, maar ook zwaar, zeker als zij mantelzorg hebben voor de eigen ouders. De sandwich-generatie is merkbaar in opkomst. De uitdaging is hoe dan te zorgen voor een goede persoonlijke balans.”  Persoonlijk heeft Sutterland vooralsnog alleen te maken met de positieve kant van het mede-opvoeden van een kleinzoon. “Ik vind het prachtig om de ontwikkeling van je kleinkind van dichtbij te mogen meemaken. De tijd hiervoor te kunnen nemen is de pre van de gepensioneerde. Mooi dat je de kans krijgt om een mooie band op te bouwen met je kleinkind en onderdeel mag zijn van zijn ontwikkeling.”

Omgaan met oppas- of zorgopa’s

Tijdens het congres ‘Vaders in de 21e eeuw’ op 24 april in Utrecht verzorgt Jan Sutterland een workshop. Wat kunnen de bezoekers van uw bijdrage verwachten? “Ik zal vooral ingaan op de rol van de opa, de vader van de vader of de moeder. Met de deelnemers wil ik kijken hoe zij tegen de maatschappelijke ontwikkeling aankijken, waarbij steeds meer opa’s meer zijn dan een oppas voor hun kleinkind en een zorgtaak op zich nemen voor baby´s en jonge kinderen. De ‘gunfactor’ vanuit de omgeving van de opa, die zoveel invloed heeft op de wijze op de roluitoefening, krijgt eveneens aandacht. Ik ga ervan uit, dat dit een bewustwording bij professionals teweegbrengt, die hen kan helpen met het omgaan met de oppasopa´s of zorgopa´s.”

> Klik hier voor meer informatie over het Congres ‘Vaders in de 21e eeuw’ 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here