Schade aan de hersenen, bijvoorbeeld door zuurstoftekort bij de geboorte, wordt vaak ontdekt met een MRI-scanner. Hiervoor gebruiken ziekenhuizen wereldwijd een scanner met een relatief lage sterkte. Maar hoe sterker de scanner, hoe meer artsen kunnen zien op de beelden. Nieuw onderzoek toon aan een krachtiger scanner geen verschil in veiligheid vertoont.

De maatschappelijke waarde van dit onderzoek is groot. Steeds meer baby’s die te vroeg geboren zijn of met een gecompliceerde geboorte overleven. De helft van deze kinderen kampt echter wel met problemen. Problemen met hun gezondheid, mentale welbevinden en ontwikkeling, bijvoorbeeld met taal, leren, emotionele regulatie, sociaal functioneren of gedrag. Op basis van dit soort innovatief onderzoek kunnen artsen in Utrecht eerdere en betere therapieën bieden voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Hard geluid en extra wamte

MRI is een beeldvormende onderzoekstechniek die gebruik maakt van een sterk magneetveld en radiogolven. Voor volwassenen is het veilig, maar het apparaat veroorzaakt een hard geluid en wat extra warmte. Daarom onderzochten Inge van Ooijen en Kim Annink of de 7 Tesla MRI van het UMC Utrecht veilig is voor pasgeboren baby’s. Zij volgden twintig baby’s die een standaard 3 Tesla MRI-scan en een krachtigere 7 Tesla MRI-scan kregen. Zij zagen geen verschil in veiligheid bij de krachtigere 7 Tesla MRI. Het onderzoek is recent gepubliceerd in Neuroimage Reports.

Comfortabel

De studie begon met berekeningen en simulaties. Daarna onderzochten Inge van Ooijen en Kim Annink het comfort, de hartslag, zuurstof in het bloed, de ademhaling en de temperatuur van twintig pasgeboren baby’s tijdens een normale 3 Tesla MRI-scan en daarna een krachtigere 7 Tesla MRI-scan. Inge: “Baby’s slapen tijdens een MRI-onderzoek. Om hen tegen het geluid van de apparaten te beschermen krijgen zij dubbele gehoorbescherming op. Ook is er een special geluidskap gemaakt voor de 7 Tesla MRI-scan om het gehoor te beschermen. Dat werkte goed.” Kim: “De kinderen waren comfortabel, met uitzondering van één baby, die honger had na de scan.”

Waardevol

Inge van Ooijen en Kim Annink verwachten dat de 7 Tesla MRI-scanner meer en duidelijke informatie kan opleveren. Op basis van die gegevens hopen ze de ontwikkeling van een baby beter te kunnen voorspellen op een vroege leeftijd.  

Voor ouders van te vroeggeboren kinderen of van kinderen met een moeilijke start is het waardevol om hen een realistisch beeld te geven van mogelijke effecten op de hersenontwikkeling en dus op latere cognitieve en sociale vaardigheden. De 7 Tesla MRI-scan kan betere beelden geven van bloedvaten en mogelijke kleine hersenafwijkingen. Wanneer de neurologische ontwikkeling van een baby beter wordt ingeschat, kunnen ouders, verzorgers en artsen daar in de toekomst tijdig en adequaat op inspelen.

Vervolgstudie

Nu de veiligheid van de 7 Tesla MRI-scan voor baby’s is aangetoond, is er een vervolgstudie (EMMA) gestart. Inge: “De volgende stap is om 45 extreem prematuur geboren kinderen te onderzoeken met een 7 Tesla MRI-scan. We doen dit rond het moment dat ze eigenlijk geboren hadden moeten worden. Ook nemen er vijf gezonde kinderen deel aan dit onderzoek. Kortom, dit onderzoek onder leiding van Evita Wiegers en Jannie Wijnen (high field MR research group) en Manon Benders, hoogleraar Neonatologie bij het UMC Utrecht, is dus een belangrijke stap in de richting van gedetailleerder onderzoek naar hersenontwikkeling en hersenschade bij pasgeborenen. “Dankzij deze krachtige MRI-apparatuur kunnen artsen en onderzoekers heel gedetailleerd kijken naar wat er gebeurt met de hersenen van baby’s en daarvan leren.”

Bron: umcutrecht.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan