Er komt een regeling voor het beëindigingen van het leven van ernstig zieke kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos lijden. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg noemt dit een positief besluit. Op een viertal aandachtspunten gaat het centrum een belangrijke rol vervullen.

Het kabinet heeft besloten dat er een regeling komt voor de levensbeëindiging van ernstig zieke kinderen van 1 tot 12 jaar die uitzichtloos lijden. Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg ondersteunt dit positieve besluit. Wat betreft de kinderen van 1 – 12 jaar zal de regeling betrekking hebben op een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij deze kinderen zijn de mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend om hun lijden te verlichten.

Aandachtspunten

Het Kenniscentrum zal onder andere op de volgende aandachtspunten een belangrijke rol vervullen:

Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen

Het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen,  ondergebracht bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, kan bij de ondersteuning van artsen een belangrijke rol vervullen. Het ministerie van VWS zal de implementatie samen met de beroepsgroepen en andere relevante organisaties, zoals patiënten(belangen)organisaties, oppakken.

Casuïstiek
Casuïstiek wordt momenteel niet systematisch verzameld. De NVK en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg pakken dit gezamenlijk op en zullen de mogelijkheden hiervoor bespreken. 

Scholing en voorlichting
Op het punt van scholing en voorlichting kunnen de beroepsgroepen en het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg een betekenisvolle rol vervullen. Ook zal in dit kader een nieuwe impuls gegeven worden aan het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen.

Werkgroep
In het kader van perinatale palliatieve zorg en levensbeëindiging pasgeborenen en late zwangerschapsafbreking is er een werkgroep ingesteld. Deze bestaat uit: Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, de beroepsgroepen (NVOG en NVK), Stille Levens/Kenniscentrum Babysterfte en de VSOP.

Kinderpalliatieve Zorg

Het kenniscentrum zal de ontwikkelingen op haar website zorgvuldig delen.
Palliatieve zorg voor kinderen betreft de periode vanaf de diagnose van een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening tot en met de periode van nazorg. De zorg heeft betrekking op het kind en het gezin, zowel voor als na de dood.  Het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg werkt aan de optimalisatie van de kwaliteit van zorg voor deze kinderen en hun naasten. Ook initieert, faciliteert en stimuleert het centrum onderzoek, beleidsontwikkeling, zorginnovaties, trainingen en opleidingen voor (zorg)professionals betrokken bij kinderpalliatieve zorg. 

Bron: kinderpalliatief.nl

Zie ook:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan