Een kind heeft baat bij huid-op-huidcontact  door de vader. Het blijft beter op temperatuur, heeft minder pijn en verbruikt minder energie. In vergelijking met buidelen door moeders stoppen kinderen bij de vader eerder met huilen. Vaders hebben door het buidelen een beter begrip van hun vaderrol en minder stress en angst.

Dat blijkt uit een review van bestaande literatuur waarover Kennispoort bericht. In het onderzoek is gekeken naar de invloed van huid-op-huidcontact (buidelen) van vaders met hun pasgeboren kind op neonatale en vaderlijke uitkomsten. Het gaat om tien kwantitatieve en twee kwalitatieve studies, waarvan er zes zijn uitgevoerd in Zweden in de USA, Canada, India, Colombia en Denemarken. Slechts vier studies keken specifiek naar het buidelen door de vader. De overige studies keken daarnaast ook naar buidelen door de moeder. Er was grote diversiteit in de studies. Zowel, preterme als a-terme neonaten werden bestudeerd.

Meerwaarde
De timing en de duur van het huid-op-huidcontact varieerde van enkele minuten direct na de geboorte tot langdurige periodes van bijna 24 uur voor de duur van een paar dagen. Deze diversiteit maakt onderlinge vergelijking van de studies lastig. Wel vond men dat het geven van huid-op-huidcontact  door de vader gunstig is voor zowel vader en kind. Het kind blijft beter op temperatuur, heeft minder pijn en verbruikt minder energie.

Bij een vergelijking van buidelen tussen vaders en moeders, blijken kinderen bij de vader eerder te stoppen met huilen en te ontspannen dan bij de moeder. Vaders die buidelen hebben een beter begrip van hun vaderrol, meer interactie met hun kind en minder stress en angst.

Aanmoedigen
Buidelen door de vader in de eerste periode na de geboorte moet aangemoedigd worden, zeker wanneer de moeder door omstandigheden, zoals een sectio of spoedsituatie, dit contact niet kan bieden. Wel is meer onderzoek naar huid-op-huidcontact en de perceptie van vaders over dit contact in verschillende populaties nodig.

Foto afkomstig uit Koester je kleintje, © Bvc Panta Rhei, Marianne Vanderveen-Kolkena

Skin-to-skin contact by fathers and the impact on infant and paternal outcomes: an integrative review

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan