Goed inspelen op de vaardigheden en moeilijkheden van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is van groot belang. De website ‘TOS in Beeld’ voorziet leraren van alle onderwijstypen van handvatten voor het werken met deze leerlingen.

Kinderen met TOS zijn te vinden in zowel het speciaal onderwijs voor kinderen met een auditieve/communicatieve beperking, als in het speciaal basisonderwijs en het regulier onderwijs. ‘TOS in Beeld’ is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, zorg- en taalcoördinatoren, remedial teachers en orthopedagogen. De website is met name gericht op het po ensbo.

Ingangen

Het nieuwe platform kent verschillende ingangen: het kind, de leraarcompetenties en de school. Vanuit ieder perspectief voorziet de website in informatie, videobeelden, concrete materialen en suggesties voor (bij)scholing en verdere verdieping. Deze opzet is gebaseerd op de meest actuele ondersteuningsvragen van leraren in het po en sbo over het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met TOS.

TOS samenwerkingsproject

De website TOS in Beeld is de opbrengst van een project van het Expertisecentrum Nederlands, Koninklijke Auris Groep, Koninklijke Kentalis en de Radboud Universiteit. Daarbij is samengewerkt met tien schoolteams die participeerden in kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek.

>> TOS in Beeld

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan