Er zijn veel goede redenen om ouders op het consultatiebureau groepsgewijze jeugdgezondheidszorg te bieden. Dit kan via CenteringOuderschap. Een handreiking laat JGZ-organisaties en professionals zien welke factoren belangrijk zijn voor een succesvolle start. De handreiking kun je  bestellen bij Stichting Centering Nederland.

CenteringZorg is een andere manier van zorg verlenen: groepsgewijs, interactief en cliëntgedreven. Een aanpak van gezondheidszorg die cliënten de regie geeft en leidt tot betere gezondheidszorg en uitkomsten.

Tijdens de Centering-bijeenkomsten wisselen ouders, op een actieve manier, onderling kennis en ervaring uit onder begeleiding van (JGZ-)professionals. Ook vindt medische basiszorg plaats, waarbij de ouders zelf een actieve rol hebben.

Meerwaarde

CenteringZorg maakt deelnemers zelfstandiger, versterkt de band tussen deelnemer en begeleider en zorgt voor een ondersteunend netwerk. Uit onderzoek blijkt dat groepsgewijze jeugdgezondheidszorg bij ouders en bij professionals leidt tot meer tevredenheid over en plezier in de zorg. Ouders en professionals ervaren CenteringOuderschap als zorg die meer aansluit bij de behoefte van ouders, en die meer diepgang, gezondheidsvaardigheden en sociale steun biedt. Er is meer tijd om onderling te bespreken wat er bij ouders leeft. Bovendien leren ouders ook van elkaar: ze bieden elkaar bevestiging, steun en vriendschap, vaak ook buiten de bijeenkomsten om. Vaak blijven ouders, van wie de kinderen tegelijk opgroeien, nog lang met elkaar in contact.

Veranderingen

Als je het Centering zorgmodel in je organisatie invoert, verandert er veel, namelijk:

 • de rol van de zorgverlener: van een sturende rol naar de rol van begeleider
 • de relatie met je cliënt: meer gelijkwaardigheid
 • de organisatie van de zorg: andere werving, planning, faciliteiten etc.

Omdat het invoeren van CenteringZorg binnen de organisatie ook een grote verandering van het zorgmodel is, vraagt dit een gedegen voorbereiding in de implementatiefase. Want hoe werf je ouders om mee te doen? Hoe en wanneer sluit de jeugdarts aan bij de groepsbijeenkomsten? Hoe plan je de groepszorg en hoe strookt dat met de huidige processen in de organisatie? Welke aanpassingen vereist het in het zorgsysteem?

Handreiking

Het is regelmatig voorgekomen dat CenteringZorg in eerste instantie succesvol is ingevoerd, maar toch onvoldoende duurzaam was, doordat de implementatie te veel afhankelijk was van individuele zorgverleners en onvoldoende was geborgd in de organisatie. Het is dus belangrijk dat de hele

De handreiking bundelt onderzoeksresultaten en de expertise van JGZ-professionals en onze Centering-adviseurs/trainers met de implementatie van CenteringOuderschap in de jeugdgezondheidszorg.

De handreiking bestaat uit drie delen:

 • Achtergronden
 • Kritische succesfactoren bij de implementatie van CenteringOuderschap in de JGZ
 • Implementatie & Stappenplan

In deel 1 vind je antwoorden op vragen als:

 • Waarom starten met CenteringZorg in de jeugdgezondheidszorg?
 • Wat zijn de voordelen vanuit organisatorisch en beleidsmatig perspectief?
 • Wat zijn de uitgangspunten en de inhoud van CenteringOuderschap?
 • Wat zijn de resultaten van onderzoek door TNO?

Deel 2 gaat in op:

 • Het starten met CenteringOuderschap: waarom en hoe beginnen?
 • Het werven van de ouders en het plannen van de groepen
 • Het begeleiden van CenteringOuderschap en samenwerking met geboortezorg en sociaal domein
 • Het aansluiten op de reguliere processen binnen de organisatie
 • Het aansluiten op het beleid van de JGZ-organisatie en gemeente
 • Het financieren van CenteringOuderschap
 • Ondersteuning van Stichting Centering Nederland

Deel 3 gaat in op:

 • De fases van implementatie in JGZ organisaties
 • Stappenplan zelfstudie

Handreiking ontvangen

Wil je de handreiking ontvangen? Stuur een e-mail naar info@centeringzorg.nl (o.v.v. handreiking JGZ) en dan sturen we je de handreiking spoedig toe.  

Bron: centeringzorg.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan