Gezondheidswinst door prenataal huisbezoek aan kwetsbare gezinnen

0
147

Als de JGZ prenataal start met begeleidende zorg kan dat gezondheidswinst opleveren. Niet alleen komen ongunstige opgroeiomstandigheden eerder in beeld, ook is er meer continuïteit in de zorg rond kinderen. De gesprekstool preSPARK is daarbij een effectief en efficiënt hulpmiddel. 

De preSPARK is een gespreksprotocol dat helpt om vragen en problemen van en met ouders in kaart te brengen. Het is speciaal ontworpen voor het prenataal huisbezoek. Dit vindt plaats als de JGZ signalen heeft ontvangen van verloskundige zorgverleners vanwege zorg over de toekomstige opgroeiomstandigheden van het kind. 

Zorgbehoeftes

De methodiek biedt de professionals handvatten en levert meer en betere informatie op. Hierdoor verbetert de vroegsignalering door de JGZ. “Met de methodiek vraag je als professional gestructureerd en oplossingsgericht door. Je bespreekt op deze manier 13 onderwerpen met de aanstaande ouders”, legt Ingrid Staal uit, projectleider van het project preSPARK (GGD Zeeland). “Zo komen hun zorgbehoeftes relatief gemakkelijk naar voren. Vervolgens bepaal je samen met de ouders welke vervolgacties daar het beste bij passen, aan de hand van risicoschatting en de stappen die je zet door het werken met de preSPARK.”

Prenatale zorg

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van fysieke en/of mentale problemen op latere leeftijd. Daarom is het belangrijk dat met name kwetsbare zwangere vrouwen en gezinnen passende ondersteuning krijgen. Zo kunnen meer kinderen gezond en veilig opgroeien. Om dit te bevorderen ligt er een wetsvoorstel voor dat per 1 juli 2021 de mogelijkheid biedt voor een prenataal huisbezoek voor kwetsbare gezinnen. Dit houdt in dat deze gezinnen tijdens de zwangerschap – op basis van een signaal van de geboortezorg – een huisbezoek aangeboden krijgen van de JGZ. Om te bepalen óf en zo ja, welke hulp of zorg nodig is in het gezin. 

Structuur, eenheid en bruikbare informatie

Doordat de JGZ gezinnen eerder in beeld heeft, kan de JGZ effectiever zijn in de vroegsignalering vanaf de zwangerschap. Samenwerking tussen de geboortezorg en de JGZ is hierbij essentieel en vergt van alle betrokkenen rondom de zwangere vrouw een gezamenlijk inzicht. Onder meer over wie een prenataal huisbezoek nodig heeft, hoe wordt samengewerkt en de manier waarop informatie wordt gedeeld.

“De preSPARK biedt de professionals, door een vaste set onderwerpen en vragen, de handvatten waar ze om vroegen”, constateert Ingrid. “Je voorkomt zo ook ongewenste variaties in wat professionals opvalt en of er vervolgacties in gang worden gezet.” Bovendien levert de preSPARK meer en betere informatie op die direct bruikbaar is. ‘Het gaat dan met name over de omgeving waarin het kind zal opgroeien en over de ideeën van ouders over verzorging en opvoeding. Hierdoor verbetert de vroegsignalering door de JGZ.’

Eye-opener voor ouders

Voor ouders is de preSPARK vaak een eye-opener, merkt Ingrid. “Het laat hen zien welke zaken een rol spelen bij de opvoeding en hoe omgeving en ontwikkeling elkaar beïnvloeden. Het is een heel open aanpak. Hierdoor draagt de preSPARK bij aan het vertrouwen in en relatie met de JGZ. Ouders kunnen veel conclusies daardoor zelf trekken. Soms is er de bevestiging ‘dit doen we al heel goed’ of juist de conclusie ‘hier heb ik eigenlijk hulp bij nodig’. Ouders geven verder aan dat zij de vroegtijdige kennismaking met de JGZ als grote meerwaarde zien. Vooral door de adviezen die ze krijgen over verzorging en opvoeding. Maar ook doordat ze hun zorgen, vragen en problemen al vroeg kunnen bespreken.”

Bron: zonmw.nl

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here