Het delen van verhalen op sociale media , zoals via een video op Youtube, over doodgeboorte gebeurt tegenwoordig met enige regelmaat. Deze verhalen laten zien wat vrouwen en hun partners belangrijk vinden in deze verdrietige situatie. Zorgverleners kunnen hiervan leren, zo blijkt uit onderzoek waarover Kennispoort Verloskunde bericht.

De onderzoekers bekeken welke (vervulde of onvervulde) behoeftes vrouwen benoemen in hun video’s op YouTube over de doodgeboorte van hun baby. Zij analyseerden 19 Engelstalige video’s. In deze video’s deelden de vrouwen alleen of samen met hun partner hun verhaal over de doodgeboorte van hun baby. De helft van de video’s was geüpload binnen een jaar na de doodgeboorte.

Steun krijgen of bieden

De meeste vrouwen gebruikten de video om aandacht te vragen voor doodgeboorte. Ze willen meer bewustzijn creëren rondom dit onderwerp en hoopten via deze weg steun te krijgen of aan anderen te bieden. Maar er kwamen ook aspecten van de zorg naar voren. Vrouwen gaven het belang aan om betrokken te worden in het maken van beslissingen rondom de zorg en het geboorteproces. Dit zorgde voor een positievere ervaring.

Soms werd dit bemoeilijkt door medische richtlijnen. Ook emotionele angst en stress maakten meebeslissen soms moeilijk; sommige vrouwen voelden zich in shock of als in een mist.

Rol zorgverleners

Verder kwam duidelijk naar boven dat de ouders behoefte hadden gehad aan meer informatie. Een derde van hen hadden al tijdens de zwangerschap willen weten over de kans dat dit kon gebeuren. Ook beschreven de vrouwen het belang van steun van de betrokken zorgverleners. De meerderheid had veel steun en aandachtige zorg ervaren en was daar heel positief over. Toch beschreef twee derde ook negatieve ervaringen met de zorgverleners. Zij vertelden bijvoorbeeld dat zij zorgverleners als koel of afstandelijk – of soms zelfs als vijandig – hadden ervaren. Sommige vrouwen hadden het gevoel dat zij minder belangrijk waren om voor te zorgen omdat hun baby niet leefde.

Aanbevelingen

De onderzoekers geven drie aanbevelingen voor zorgverleners:

  1. Ouders moeten voorop staan bij beslissingen rondom de bevalling. Als dit lastig is door medische richtlijnen of door emoties moeten zorgverleners hier adequate ondersteuning in bieden.
  2. De algemene informatievoorziening over doodgeboorte kan beter. Het is belangrijk dat dit een plaats krijgt in de voorlichting tijdens de prenatale zorg.
  3. Zorgverleners moeten bekwaam zijn in emotionele intelligentie om goed om te kunnen gaan met situaties zoals een doodgeboorte.

‘I had to Educate Myself’: A thematic analysis of online stillbirth stories to improve obstetric care

Kenniscentrum Babysterfte
In een situatie met zoveel emoties als een (aanstaande) doodgeboorte is het lastig voor ouders om keuzes te maken. Je kunt ouders helpen om zelfs op dat moment beslissingen te nemen die bij hen passen door goede ondersteuning te bieden. Onder andere op de website van het Kenniscentrum Babysterfte is informatie voor zorgverleners te vinden over ondersteuning van ouders bij doodgeboorte van hun baby.

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan