Veel ouders streven voor hun kind met downsyndroom een volwaardige plaats in de samenleving na, waarin hun kind écht meedoet. Integratie binnen de reguliere opvang is een eerste aanzet hiertoe. Van hieruit lijkt de overstap naar de basisschool een vanzelfsprekende volgende stap. De praktijk is helaas anders.

Jaarlijks worden er zo’n 245 kinderen met downsyndroom geboren. Het is van groot belang dat deze kinderen starten binnen de kinderopvang en vervolgens doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Van 75% naar 1%

Gelukkig is deelname aan de reguliere kinderopvang inmiddels meer praktijk dan uitzondering: ruim 75% van de kinderen met downsyndroom in de leeftijd van 0-4 jaar maakt gebruik van de reguliere kinderopvang of peuterspeelzaal. Maar daarna gaat het mis. Nog maar iets meer dan de helft van deze kinderen start op het reguliere basisonderwijs. Ruim de helft hiervan valt gedurende de rit uit en minder dan 1% stroomt vervolgens door naar het reguliere voortgezet onderwijs. Dat is om meerdere redenen jammer.

Positieve effecten

Een reguliere omgeving heeft een stimulerend effect op het jonge kind met downsyndroom. Meerdere onderzoeken geven aan dat de kinderen zich beter ontwikkelen binnen het reguliere onderwijs. Er is een positief effect te zien op de taal-spraakontwikkeling, de sociale vaardigheden en de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden.

Daarnaast past het binnen het gedachtegoed van de wet op passend onderwijs  en de participatiegedachte die de Nederlandse samenleving wil uitdragen. Tot slot zijn de behoeftes van het jonge kind met downsyndroom deze leeftijd niet direct heel anders dan die van de leeftijdgenootjes zonder beperking.

Specifieke kennis over downsyndroom nodig

Wel vraagt het begeleiden van deze kinderen specifieke kennis van de medewerkers binnen de reguliere kinderopvang en onderwijs. Zo dient men goed op de hoogte te zijn van hun ontwikkelingsprofiel en de voor deze kinderen ontwikkelde interventies. Daarnaast is goede communicatie met zowel ouders als ambulante hulpverleners een pré om tot een optimale ontwikkeling te komen. Met goede begeleiding en waar nodig ondersteuning kan het jonge kind met downsyndroom optimaal profiteren van deelname aan reguliere onderwijsvoorzieningen.

Studiedagen en bijscholing

De VIM is een landelijke organisatie die zich inzet voor onderwijsintegratie van kinderen met downsyndroom.  De VIM biedt sinds de oprichting jaarlijks zo’n 14 studiedagen en bijscholingscursussen aan voor zowel professionals als ouders. Hierbij staat de integratie van kinderen met Downsyndroom centraal. Op www.vim-online.nl  is hier informatie over het programma voor 2017-2018 te vinden. Voor de begeleiding van het jonge kind zijn de cursussen rondom dysfatische ontwikkeling en denkstimulering  en de  studiedag rondom de jonge kleuter aan te bevelen.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan