Bewegen en weinig langdurig stilzitten. Beide zijn belangrijk voor de ontwikkeling en gezondheid van jonge kinderen. Alleen bestaan er voor hen geen concrete beweegrichtlijnen. Daarom is het aan te raden om gebruik te maken van de beweegadviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit naast de bestaande beweegrichtlijnen die gelden vanaf 4 jaar.

Aldus luidt het advies van de Gezondheidsraad aan minister Conny Helder voor Langdurige Zorg en Sport.

In 2017 heeft de Gezondheidsraad beweegrichtlijnen opgesteld voor onder meer kinderen vanaf 4 jaar. Bij kinderen van 0 tot en met 3 jaar is weinig onderzoek gedaan naar bewegen en gezondheid. Uit de beperkte onderzoeksgegevens blijkt dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en ontwikkeling. Het is echter niet mogelijk om er kwantitatieve richtlijnen uit af te leiden. De Gezondheidsraad adviseert daarom om meer onderzoek te doen.

Adviezen WHO

In de tussentijd kan een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houvast bieden aan bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang. Het advies is om kinderen onder de 1 jaar verspreid over de dag meerdere keren op verschillende manieren actief te laten zijn.  Voor kinderen van 1 tot en met 3 jaar raadt de WHO om per dag minimaal 180 minuten te laten bewegen, inclusief matig of zwaar intensieve inspanning.

Ook geeft de WHO concrete adviezen om langdurig stilzitten te beperken. Bijvoorbeeld helemaal geen beeldschermtijd onder de 2 jaar en maximaal één uur per dag voor kinderen van 2 en 3.

De Gezondheidsraad heeft ook gekeken naar bewegen en gezondheid bij kinderen van 4 jaar. De raad adviseert om de bestaande richtlijnen voor deze groep aan te vullen met de inzichten van de WHO. Het advies voor 4-jarigen blijft om dagelijks 60 minuten matig tot zwaar intensief te bewegen en langdurig stilzitten te beperken. Nieuw is het advies om minimaal 180 minuten lichamelijk actief te zijn, verspreid over de hele dag. Dit kan in verschillende typen activiteiten zoals fietsen en buitenspelen. Ook nieuw is de maximale beeldschermtijd van 60 minuten per dag, om langdurig stilzitten te beperken. 

De Kleine Beweegagenda

Om beweegstimulering voor nul- tot en met vierjarigen op de kaart te zetten, initieerden het ministerie van VWS, het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport en Bewegen het driejarige plan De Kleine Beweegagenda. Hierin staat het inzetten op beweegstimulering voor de jongste doelgroep centraal. Hoofdonderdelen van het plan zijn het advies van de Gezondheidsraad, het opstellen van een kennisagenda en de doorontwikkeling en implementatie van best practices.

Kinderopvang, peuterspeelzalen en jeugdgezondheidszorg gebruiken in toenemende mate middelen van het Kenniscentrum Sport & Bewegen zoals Beweegspelletjes, en interventies als Beweegkriebels en het nijntje Beweegdiploma.

Bron: gezondheidsraad.nl

Beweegadvies voor kinderen van nul tot en met vier jaar >>

Zie ook:

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan