Tijdig de vinger leggen op ontwikkelingsproblemen bij peuters en kleuters is van groot belang. Maar wat dan? Tijdens dit congres op 3 december 2024 in Amersfoort, focussen we in het ochtendprogramma op het geven van houvast bij het signaleren en diagnosticeren van peuters en kleuters: wat zijn aandachtspunten en wanneer is er al dan niet sprake van een zorgelijke ontwikkeling? Het middagprogramma bestaat uit twee rondes van deelsessies over aandachtpunten op het gebied van de ontwikkeling van vier specifieke aandachtsvelden: taal, communicatie & spel, motoriek en stil & verlegen gedrag.

Plus: De uitreiking van de VROEG-Prijs voor de Vroegwerker van 2024!
Nomineren kan tot 16 augustus!

Het congres vindt live plaats in de Eenhoorn in Amersfoort en is bedoeld als bij- en nascholing voor HBO- en WO opgeleide professionals die werkzaam zijn met jonge kinderen en hun ouders. Snelle aanmelders profiteren van een vroegboekkorting en abonnees op ons VROEG-magazine ontvangen bovendien extra korting.

PROGRAMMA

9.30 – 9.45        Welkom door dagvoorzitter Louise van den Broek

9.45 – 10.30      Prof. dr. Nanda Rommelse:

De meerwaarde van eerder signaleren

Als hoogleraar houdt Nanda zich bezig met het palet aan ontwikkelingsproblemen in relatie tot zowel biologische als psychosociale mechanismen. Vroegdetectie, preventie en prognose staat daarbij centraal. Zij gaat in op variatie binnen de normale ontwikkeling, aan kenmerken van en oorzaken voor een zorgelijke ontwikkeling. En besluit met praktische punten voor de praktijk.

Nanda Rommelse is klinisch neuropsycholoog en hoogleraar klinische ontwikkelingspsychologie bij de Universiteit Utrecht. 

10.30 – 11.15    Dr. Martine van Dongen – Boomsma:

Zet in op een integratieve blik
Martine is een warm pleitbezorger van het opmaken van een integratief narratief als vertrekpunt voor vroegbehandeling. Dit is volgens haar nodig om de juiste ingang te vinden om mentaal kwetsbare jonge kinderen te kunnen helpen ontwikkelen tot veerkrachtige individuen.

Martine van Dongen – Boomsma is kinder- en jeugdpsychiater Karakter, leidinggevende van het TOPGGz Netwerk Centrum Jonge Kind van Karakter.

11.15 – 11.45    Pauze

11.45 – 12.30    Dr. Jolanda Schieving:

Rode vlaggen van een ontwikkelingsachterstand
Het vroegtijdig herkennen van een anders verlopende ontwikkeling is van groot belang. Bij onderzoek van een kind kunnen subtiele tekenen clues geven dat er iets aan de hand is. Waar moet je op letten? Wat zijn de rode vlaggen? Vervolgens gaat het erom een diagnose te laten volgen door een adequate begeleiding van kind en ouders. Laat je inspireren.

Jolanda Schieving  is Kinderneuroloog / Child neurologist bij Radboudumc Nijmegen.

12.30 – 13.30  Lunch

13.30 – 14.00  Uitreiking VROEG-prijs

AdvertentieVroeg-congres artikel

14.00 – 15.00 Deelsessieronde 1

Dr. Annette Scheper: Kenmerken van TOS op jonge leeftijd
Wat zijn de kenmerken van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis? Het project van Deelkracht TOS 0-5 jaar doet hier onderzoek naar. Hier zijn belangrijke factoren voor de ontwikkeling van het jonge kind met TOS uit naar voren gekomen. Projectleider Annette Scheper zal de bevindingen uit het project delen. En tevens aangeven wat professionals hiermee in de praktijk kunnen of wat het betekent voor de praktijk.

Annette Scheper is Senior onderzoeker, Programmalijn TOS bij de Kentalis Academie en Deelprogrammaleider TOS 5-18 bij Deelkracht (www.deelkracht.nl)

Drs. Judith Hoevenaars: Stapsgewijs stimuleren via interactief spel
Via speelse interactie de ontwikkeling stapsgewijs stimuleren. Dát is de insteek van FloorPlay. Het nauwlettend volgen van de mijlpalen van jonge kinderen vormt de basis van de methode. Deze zijn gebaseerd op het D.I.R.-model: Developmental, Individual-Difference en Relationship-Bases. En wat is de meerwaarde van deze mijlpalen in het werken met jonge kinderen? 

Judith Hoevenaars is Gz-psycholoog en IMH-specialist en heeft zich in de Floortime/FloorPlay verdiept. Zij werkt bij Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (DVI) de Hondsberg/Koraal in Oisterwijk, waar ze regiebehandelaar is van 2 groepen jonge kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblematiek. Naast ouder-kindbehandelingen implementeert ze momenteel de methodiek FloorPlay binnen deze werksetting. Daarnaast is ze hoofddocent van de opleiding FloorPlay en bestuurslid Stichting FloorPlay. In 2016 heeft ze de opleiding tot PlayProjectConsultant bij Rick Solomon in America afgerond.

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 16.30 Deelsessieronde 2

Dr. Roselin van der Torren: Motorische achterstand vroeg signaleren 
Hoe eerder, hoe beter. Dit mantra geldt voor het onderkennen van vrijwel alle motorische problemen. Maar hoe leg je de vinger op een mogelijke stoornis op dit gebied in de eerste levensjaren? Daar is een nieuw instrument voor: SINDA. Wat is hiervan de werking en hoe heeft het meerwaarde voor het in gang zetten van vroege interventie?

Roselin van der Torren is jeugdarts KNMG bij Hecht, arts M+G/Jeugd i.o., en promovendus bij Tranzo. Ze is van Wiechen & SINDA instructeur en gespecialiseerd in de vroegsignalering van ontwikkelingsproblematiek in de jeugdgezondheidszorg.

Prof. dr. Maretha de Jonge: Stil en verlegen of is er meer aan de hand?
Sommige jonge kinderen zijn heel stil of verlegen. Ze spreken niet of nauwelijks buiten de deur. Vaak wordt dan gedacht aan selectief mutisme. Maar hoe kom je erachter of een kind zich op dit gebied normaal dan wel afwijkend ontwikkelt? Wat is er bekend over verklarende factoren? En nog belangrijker: wat kun je doen om jonge kinderen te helpen (weer) te gaan praten?

Maretha de Jonge is hoogleraar Orthopedagogiek bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Zij is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen – in het bijzonder autisme spectrum stoornissen en selectief mutisme.

16.30 – Borrel

Tarieven (excl. BTW):

Let op: tot 1 augustus vroegboekkorting

Regulier tarief € 289,00 – tot 1 augustus € 259,00

Tarief VROEG-abonnees € 269,00, tot 1 augustus € 239,00

Accreditatie

Voor het congres worden verschillende accreditaties aangevraagd, zie inschrijfformulier.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeglezing - artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

"*" geeft vereiste velden aan