De modules van de richtlijn Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte – tussen 22 en 26 weken – zijn herzien. De richtlijn geeft adviezen over actieve opvang bij een korte zwangerschapstermijn.

De richtlijn is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Doelgroep zijn alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor zwangere vrouwen met een dreigende extreme vroeggeboorte en/of de zorg voor extreem vroeggeboren kinderen.

Zwangerschapsduur en individuele factoren

De ondergrens voor het bieden van actieve opvang blijft een geschatte zwangerschapsduur van 24+0 weken. Naast de geschatte zwangerschapsduur zijn er individuele factoren die van invloed zijn op de overlevingskansen en uitkomsten voor het kind. Voorop staat een gedeelde besluitvorming over de behandeling, op comfort gerichte zorg of actieve opvang. Met het oog hierop gaat de richtlijn uit van goede prenatale counseling en gezamenlijke besluitvorming met de ouders.

Relatie met wet

De richtlijn staat los van de Wet afbreking zwangerschap, waarin de regels zijn opgenomen voor het actief beëindigen van een zwangerschap. Die wetgeving heeft een ander uitgangspunt en behandelt een ander onderwerp. Deze richtlijn brengt geen verandering in de grens van levensvatbaarheid, maar biedt een kader om in individuele gevallen de kans op overleving te vergroten.

Advertentie

Aandachtspunten

Voor de betrokken partijen is het een aandachtspunt hoe de aanbevelingen en de medische mogelijkheden zich verhouden tot:

  • de capaciteit aan hooggespecialiseerde verpleegkundigen;
  • capaciteit aan bedden (NICU, obstetrische high care, perifere kinderafdelingen);
  • de organisatorische en financiële impact op de langdurige follow-up zorg.

Ook is het gewenst dat er duidelijkheid komt over de mogelijke interferentie met de Wet afbreking zwangerschap.

Bron: knov.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan