Buitenspel maakt jonge kinderen gelukkiger

Er is een sterke link tussen geluk en veel buiten kunnen spelen. Bij zowel peuters als kleuters vergroot buitenspel welbevinden en betrokkenheid. Dit komt...

Hulpmiddel voor snel signaleren van kleuter met ontwikkelingsvoorsprong

Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong dreigen door de overgang naar de basisschool op achterstand te komen. Een hulpmiddel voor vroegsignalering kan dit voorkomen. Al...

Contact hebben behoort tot eerste levensbehoefte baby

Baby’s hebben nog geen woorden tot hun beschikking. Met als gevolg dat veel ouders ‘vergeten’ op deze manier contact te maken. “Daarmee doen zij...

Geen afvinklijstjes voor kinderen met verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking wordt er meestal pas in het onderwijs uit gezeefd. Daar valt op dat een kind niet goed met de rest kan...

Zwangerschap is een ultieme stresstest voor hart en vaten

Bij een kwart van de vrouwen zijn na een zwangerschapsvergiftiging al voortekenen van hartfalen aanwezig. Deze vrouwen lopen ook een groter risico op andere...

Tips voor gebruik beeldverhalen in de opvoedondersteuning

Beeldverhalen zijn korte verhalen met illustraties of foto’s, waarbij een ouders iets meemaakt dat lijkt op de ervaring van de lezer. In het verhaal...

Neonatologie Nazorgpoli sluit aan op behoefte ouders

Landelijk bestaan er verschillende nazorgpoliklinieken voor baby’s met een slechte start. In Oost-Nederland is een polikliniek opgezet waarin de kinderartsen, jeugdartsen en verpleegkundigen uit...

Thuisbehandeling van baby’s met motorische problemen slaat aan

Baby’s met motorische ontwikkelingsstoornissen hebben baat bij de interventie COPCA. De interventie vindt plaats in de thuissituatie en verschaft ouders mogelijkheden om op hun...

Bespreken kindermishandeling kost kinderopvang moeite

Omgaan met een vermoeden van kindermishandeling vinden pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en hun leidinggevenden lastig. Weliswaar signaleren pedagogisch medewerkers vaak wel als er iets niet...

Investeren in moeder-kindbinding uitdaging voor geboortezorg

Moeder-kindbinding is de emotionele band die een moeder ervaart ten opzichte van haar kind. Het is aan te raden om gedurende de gehele zwangerschapsbegeleiding...