Kennisplatform ondersteunt gezinnen tijdens de coronacrisis

Een nieuw kennisplatform biedt thuiswerkende ouders online ondersteuning, betrouwbare informatie en praktische handvatten. Hiertoe hebben Pro Parents, TNO, Argo GGZ en IMH Nederland de...

Tijdelijk geen gehoorscreening pasgeborenen

Het RIVM zet per direct de gehoorscreening bij pasgeborenen tijdelijk stop. Reden is de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Wanneer de gehoorscreening weer start hangt...
Te vroeg eboren baby met sondevoeding

Folders informeren over ‘blended diet’ als sondevoeding

Blended diet is gewone voeding die fijngemalen en per sonde toegediend wordt. Individueel worden er bij kinderen positieve resultaten gezien, maar de effectiviteit is volgens de...

Centrale plek voor corona-informatie voor JGZ-professionals

De NCJ-website biedt informatie rondom COVID-19 voor JGZ-professionals. Dit is het centrale communicatiepunt voor de JGZ, opgestart door een landelijk crisisteam.  Direct naar de...
verbeteren zorg aan baby’s

VoorZorg-aanpak nu ook voor kinderen van twee tot zes jaar

Het programma VoorZorg bestaat uit intensieve, integrale verpleegkundige ondersteuning voor jonge kwetsbare vrouwen tijdens hun eerste zwangerschap en tijdens de eerste twee levensjaren van...

Leer expressietaal van huilende baby te begrijpen

Recensie ‘Waarom je baby huilt en hoe je je kind kunt troosten’ door Jolien Glas Met dit boek leren ouders en verzorgers beter te begrijpen...

Kangoeroemethode kan neonatale en kindersterfte substantieel verminderen

De kangoeroemethode -zo lang mogelijk huid op huid contact gedurende 28 dagen en volledige borstvoeding – kan in lage- en middeninkomenslanden neonatale en zuigelingensterfte...
vaccineren baby

Zeg geen afspraken voor vaccinaties af

Het inenten van jonge kinderen blijft, coronacrisis of niet, heel belangrijk. Jeugdartsen van CJG Den Haag adviseren ouders om vooral naar het consultatiebureau te...
Vrouw tijdens zwangerschap

Psychologische stress vergroot kans op gewichtstoename tijdens zwangerschap

Er is een directe relatie tussen gewichtstoename tijdens de zwangerschap en psychologische stress. Vooral sociodemografische kenmerken, met name etniciteit en opleidingsniveau, zijn hier debet...
kringgesprek

Kleuteronderwijs kan vicieuze cirkel van armoede doorbreken

Het verhaal van het Perry Preschool Project is inspirerend en hoopvol voor iedereen die kleuteronderwijs verzorgt of omkadert. Nieuwe resultaten van het experiment tonen...