kruipende peuter

Geen gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen tot 2,5 jaar

Tot 2,5 jaar gaan alleen kinderen van ouders die beiden werken naar de kinderopvang. Dit betekent dat kinderen van niet-werkende ouders, juist in de...

Handvatten voor snelle steun aan kinderen na huiselijk geweld

In een aantal gemeenten loopt de pilot ‘Handle with Care’. Doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren...

Aandacht voor welzijn bij kinderkanker vermindert bijwerkingen

Meer aandacht voor het welzijn tijdens de behandeling van kinderen met kanker kan levens redden. Dat stelt kinderarts-in-opleiding Erik Loeffen van het UMCG in...

Column – Ongenoegens uitkieperen!

Wow, ik mag op deze plek een column voor m’n beroepsmatige observaties en irritaties! Zodra ik van Vakblad Vroeg groen licht ontving, liep ik...

Leefstijladvisering 0 tot 4-jarigen voorziet in behoefte

Het project Samen Gezond Groot probeert de huidige vormen van leefstijladvisering in de JGZ 0-4 te optimaliseren. Aandacht krijgen voeding, slapen, bewegen en beeldschermgebruik....
ouders met baby

Handreikingen voor versterken ouder-kindrelatie – recensie

Een kind heeft boven alles een liefdevolle, eerlijke, authentieke relatie met de ouders nodig. Dát is de hoofdboodschap ‘The Book You Wish Your Parents...

WoordExtra effectief tegen taalachterstanden

WoordExtra richt zich specifiek op het oplossen van taalachterstand bij 3 tot 5-jarigen. Kinderen kunnen met dit programma hun woordenschat vergroten. Squla stelt het...

Laat bewegen kind met leerachterstand beter presteren?  

Sport en bewegen op school heeft positieve effecten op hersenfuncties zoals werkgeheugen en planningsvaardigheden. Onduidelijk is echter wat de bepalende factoren zijn. Vooral de...

Boek dubbele winst bij oppakken zorg aan jonge kind

In een pril stadium de juiste zorg verstrekken aan jonge kinderen en hun ouders. Dát is de kern van Integrale Vroeghulp. “Alleen al om...

Overdosis

Multidisciplinaire overleggen zijn een groot goed. Maar ze zijn voor ouders ook altijd een slecht nieuws gesprek, zelfs als de ontwikkeling van je kind...