Klantroutes wijzen de weg in de eerste 1000 kritieke dagen

0
333

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van kinderen. Klantroutes zijn een effectief hulpmiddel om in elke regio een preventieve infrastructuur te ontwikkelen om kwetsbare groepen beter te bereiken. Het VWS-programma Kansrijke Start heeft een tool ontwikkeld zodat de juiste doelgroep op het juiste moment de juiste zorg of hulp krijgt.

De gezondheid van kinderen in de eerste 1000 dagen blijkt een belangrijke voorspeller voor problemen op latere leeftijd, zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Om meer kinderen een kansrijke start te geven richt het actieprogramma Kansrijke Start zich op hun ouders, vanaf (en zelfs voor) de conceptie tot het moment dat het kind twee jaar is. Hiervoor is een klantgerichte aanpak nodig die aansluit bij de doelgroep, zowel op individueel niveau als op het niveau van regelingen via gemeenten, zorgverzekeraars, wetgeving.

Inzicht in voorzieningen

Klantroutes zijn een middel om te zorgen dat (aanstaande) ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgen. Waar mogelijk via informele netwerken, anders via professionele ondersteuning. Wanneer klantroutes duidelijk zijn, kan de zorg zo ingericht worden dat de juiste doelgroep scherper en tijdig in beeld komt en direct in contact komt met de juiste ondersteuning. De klantroutes zijn vooral bestemd om afspraken te maken over voorzieningen die in de gemeente of regio beschikbaar moéten zijn en de afstemming daartussen.

Routekaarten

Duidelijke klantroutes, met afspraken over de benodigde voorzieningen, is een randvoorwaarde om iedereen de juiste zorg te kunnen geven. Voor adequate zorgtoeleiding hebben professionals echter meer nodig: wie biedt welke zorg aan? Bij welke professional of organisatie moet ik zijn? Hiervoor kunnen routekaarten worden gebruikt. Dit zijn sociale kaarten op het raakvlak van medisch en sociaal domein. De kaarten worden ontwikkeld voor adequate verwijzing tussen beide domeinen. Zorgpaden bieden duidelijkheid over wie wat doet en bieden daarmee ondersteuning voor het maken van beslissingen op casus-niveau.

Stappen

Klantroutes moeten zo ontworpen worden dat ze zowel normaliseren als vroegsignaleren  mogelijk maken. Het bouwen of verbeteren van klantroutes bestaat uit verschillende stappen:

  • Doelen vaststellen en doelgroepen onderscheiden, zodat per doelgroep een passend aanbod kan worden gedaan: Basiszorg voor alle (aanstaande) ouders, een steuntje in de rug of extra steun waar nodig.
  • Zorg- en hulplandschap in de lokale situatie inrichten, langs de tijdlijn van de eerste 1000 dagen, zodat
  • Klantroutes in het zorg- en hulplandschap kunnen worden gemaakt, waardoor de juiste zorg op het juiste moment bij de juiste doelgroep terecht komt (met als doel de gestelde doelen te behalen).

Bij elke stap is ook aandacht nodig voor digitale zorg.

Op elk moment kunnen evaluatieve vragen worden gesteld om te zorgen dat de werkwijze kan worden bijgesteld. Hiertoe is de analysetool te gebruiken.

Partijen waarmee klanten te maken krijgen binnen een klantroute hebben diverse verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die vaak mede worden bepaald door wettelijke regels.

Bron: kansrijkestartnl.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here