Investeren in moeder-kindbinding uitdaging voor geboortezorg

0
316

Moeder-kindbinding is de emotionele band die een moeder ervaart ten opzichte van haar kind. Het is aan te raden om gedurende de gehele zwangerschapsbegeleiding aandacht te schenken aan het belang hiervan voor de ontwikkeling. Is deze band suboptimaal, dan draagt dit namelijk bij ​​aan gedrags- en emotionele problemen van kinderen.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Elke Slagt-Tichelman aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het algemene doel van dit proefschrift was om bij te dragen aan de kennis van moeder- kindbinding en om enkele mechanismen rondom moeder- kindbinding beter te begrijpen. Een ander doel was om kennis te vergaren die praktisch bruikbaar is voor zorgverleners. Het betreft kennis over de overgang naar het moederschap en de moeder-kindbinding.

Resultaten en conclusies

De onderzoeksbevindingen ondersteunen de theorie dat moeder-kindbinding een proces is dat begint tijdens de zwangerschap en postnataal doorgaat. De onderzoekers hebben nu meer bewijs dat suboptimale moeder-kindbinding bijdraagt ​​aan gedrags- en emotionele problemen van kinderen.

De onderzoekers vonden in de literatuur dat depressieve symptomen negatief geassocieerd zijn met de postnatale moeder-kindbinding. Het toedienen van oxytocine tijdens de baring is niet geassocieerd aan latere gedrags- en emotionele problemen van kinderen, moeder-kindbinding en postnatale angst. Bij vrouwen met een hoog risico op een postpartum depressie is de klinische relevantie van deze toediening de moeite waard om verder te onderzoeken.

Op basis van de bevindingen van dit proefschrift worden zorgverleners aangeraden om in de dagelijkse praktijk de moeder-kindbinding al vroeg tijdens de zwangerschap aan de orde te stellen en dit tijdens de zwangerschap te blijven doen. Dit kan door het stellen van open vragen vroeg in de zwangerschap, niet alleen bij vrouwen die voor het eerst moeder worden, maar ook bij latere zwangerschappen. Verder is er een predictiemodel ontwikkeld.

Vanaf 20 zwangerschapsweken tot en met 2 jaar postpartum zijn er gevalideerde vragenlijsten beschikbaar voor het meten van moeder-kindbinding. De onderzoekers hebben echter nog geen effectieve prenatale interventies om de binding te optimaliseren, noch weten ze welke interventie effectief is bij prenatale psychische klachten. Interventies zoals groepseducatie gericht op binding en gehechtheid zijn tot nu toe het meest belovend gebleken om moeder-kindbinding te optimaliseren.

Over het onderzoek

Het proefschrift bevat vijf studies. Als eerste, een systematisch literatuuronderzoek naar determinanten van prenatale en postnatale moeder-kindbinding. Als tweede, een longitudinale studie waarbij de associatie van synthetische oxytocine-toediening tijdens de bevalling met gedrags- en emotionele problemen van kinderen tot in de vroege kinderjaren en de rol van maternale postnatale angst, depressieve symptomen en moeder-kindbinding werd onderzocht. Ten derde, een cross-sectionele observationele studie waarin wordt beschreven of en hoe eerstelijns verloskundigen zich houden aan de richtlijn Prenatale begeleiding verloskundige zorg van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) door de overgang naar moederschap te bespreken bij het eerste prenatale consult en in welke mate er een verschil was in de aanpak van het bespreken van de overgang naar moederschap tussen nulliparae en multiparae. Ten vierde zijn de resultaten gepresenteerd van een systematisch literatuuronderzoek naar de effectiviteit van bestaande prenatale interventies om moeder-kindbinding te optimaliseren. Tot slot, een prospectieve studie met als doel een multivariabel model te ontwikkelen om vroeg in de zwangerschap suboptimale postnatale moeder-kindbinding te voorspellen.

Mother-to-infant bonding: determinants and impact on child development: Challenges for maternal health care >>

Bron: kennispoort-verloskunde.nl/

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here