Breda is één van de regio’s met een Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Onderzoek toont aan dat de samenwerking heeft geleid tot een afname van het percentage vroeggeboorte en/of groeiachterstand en minder tweedelijns consulten.

Sinds 2012 zijn in de regio Breda stapsgewijs verschillende elementen geïmplementeerd die bijdragen aan integrale geboortezorg. In 2015 vormden verloskundigenpraktijken, ziekenhuis Amphia en kraamzorgorganisaties samen de IGO Annature. Sinds oktober 2017 werken de verloskundige professionals van Annature samen in één integraal digitaal patiëntendossier.

Over het onderzoek
Onderzoekers hebben met een retrospectieve cohortstudie de impact van deze integrale samenwerking geëvalueerd op de zwangerschapsuitkomsten vroeggeboorte (geboorte onder de 37 weken) en groeivertraging (geboortegewicht onder het tiende percentiel). Deze uitkomsten zijn samengenomen in één variabele: SGA-PTB. De evaluatie is verdeeld over de periodes vóór de introductie van het integrale zorgdossier (2015-2017) en de periode erna (2018-2020). Data van 20.818 vrouwen werden verkregen uit geanonimiseerde patiëntendossiers. De resultaten werden ook vergeleken met gegevens van vrouwen uit de landelijke PRN database. Het originele onderzoeksartikel is hier te vinden.

Bevindingen

Het percentage SGA-PTB nam af van 17,9% in 2015 tot 14,7% in 2020. Vergeleken met de periode 2015-2017 is het percentage SGA-PTB in 2020-2020 17% lager, rekening houdend met verschillende kenmerken van de moeder. In de periode 2015-2020 werd deze afname niet gezien in de landelijke PRN database. Een aanvullende analyse liet zien dat deze afname plaatsvond vóór de introductie van het gezamenlijke zorgdossier in 2017. Daarna trad geen verdere afname meer op.

Minder tweedelijns consulten

Ook is onderzocht of de samenwerking de zorg effectiever maakt, door een afname van tweedelijns consulten. In de IGO wordt gewerkt met shared care zorgpaden, waardoor eerstelijns verloskundigen een deel van de prenatale zorg kunnen blijven leveren bij bepaalde medische indicaties. Het gemiddelde aantal tweedelijns prenatale zorgconsulten nam in de studieperiode af van ruim 6 per zwangere in 2015 tot 3 in 2020. Deze afname was 12,4% in de periode 2015-2017 en 15,2% in 2018-2020.

De onderzoekers verklaren deze afname in tweedelijns consulten door de duidelijke taakverdelingen en samenwerkingsafspraken in de zorgpaden, het gezamenlijk dossier, en de ‘buddy consultaties’ (zes wekelijks gezamenlijke gynaecoloog-verloskundige consulten in de eerstelijns praktijk). Dit verbetert het onderlinge overleg en daarmee mogelijk ook de noodzaak voor tweedelijns consulten.

Overigens nam in de periode na introductie van het integrale zorgdossier ook het gemiddeld aantal eerstelijns consulten af, met 11,5%. Dit kon in deze evaluatie niet vergeleken worden met de periode vóór introductie van het gezamenlijk dossier.

 Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan