Categorieen

Nieuws

12 van de 12 resultaten

Startdatum: 01-10-2023 - Einddatum: 15-11-2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Borstvoeding | webinar

Online borstvoedingsconferentie

Ontdek vier boeiende E-CERPS met uiteenlopende onderwerpen, speciaal gekozen voor hercertificering als IBCLC of om als lactatiekundige de algemene kennis te vergroten.

Myrte van Lonkhuijsen, MsC, IBCLC

De titel van haar presentatie is Omdenken: borstvoeding als behandeling.
Het belang van moedermelk voor de gezondheid van moeder en kind worden erkend, maar het voeden zelf lijkt vooral beschouwd te worden als een kwetsbaar en belastend proces. Aan de hand van postpartum depressie en voeden met een korte tongriem hoop ik te laten zien dat het voeden zelf kan bijdragen aan behandeling en genezing. Dat vraagt omdenken bij ouders en zeker ook bij zorgprofessionals.

Sandra Zadkovic, BA (Hons)

Borstvoeding en klimaatverandering. Vanuit een ecologische benadering van volksgezondheid, onderzoekt Sandra in deze presentatie de relatie tussen twee overlappende wereldwijde uitdagingen voor de volksgezondheid die een onevenredig grote impact hebben op vrouwen en kinderen: klimaatverandering en ondermijning van borstvoeding.

Lourdes Santaballa Mora, MS, IBCLC, CLAAS, IYCFS

De Internationale Code voor het op de markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk is een van de meest belangrijke documenten over ethisch handelen aangaande onderwijs en de promotie van producten aan de groepen mensen die wij zorg geven. Maar hoeveel van ons hebben of gaan deze WHO-code ooit echt lezen? In eenvoudige bewoordingen en met alledaagse voorbeelden zullen we de belangrijkste aspecten van het document uitpluizen. Aan de hand van concrete voorbeelden ontdekken we wat de Internationale Code wel en niet omvat, we bespreken welke problemen en beperkingen er zijn en hoe we op een ethische manier de bedoelingen ervan in ons werk als lactatiekundigen kunnen toepassen.

Sam Geuens, MSc, MA, PEV

Titel van haar presentatie is:
De morele plicht om seksueel welzijn te includeren in borstvoedingsondersteuning

Voor meer informatie over deze conferentie, klik hier De conferentie start 1 oktober - alle presentaties zijn tot 15 november terug te zien.

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Startdatum: 01-10-2023 - Einddatum: 15-11-2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Borstvoeding | webinar

Online borstvoedingsconferentie

Ontdek vier boeiende E-CERPS met uiteenlopende onderwerpen, speciaal gekozen voor hercertificering als IBCLC of om als lactatiekundige de algemene kennis te vergroten.

Myrte van Lonkhuijsen, MsC, IBCLC

De titel van haar presentatie is Omdenken: borstvoeding als behandeling.
Het belang van moedermelk voor de gezondheid van moeder en kind worden erkend, maar het voeden zelf lijkt vooral beschouwd te worden als een kwetsbaar en belastend proces. Aan de hand van postpartum depressie en voeden met een korte tongriem hoop ik te laten zien dat het voeden zelf kan bijdragen aan behandeling en genezing. Dat vraagt omdenken bij ouders en zeker ook bij zorgprofessionals.

Sandra Zadkovic, BA (Hons)

Borstvoeding en klimaatverandering. Vanuit een ecologische benadering van volksgezondheid, onderzoekt Sandra in deze presentatie de relatie tussen twee overlappende wereldwijde uitdagingen voor de volksgezondheid die een onevenredig grote impact hebben op vrouwen en kinderen: klimaatverandering en ondermijning van borstvoeding.

Lourdes Santaballa Mora, MS, IBCLC, CLAAS, IYCFS

De Internationale Code voor het op de markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk is een van de meest belangrijke documenten over ethisch handelen aangaande onderwijs en de promotie van producten aan de groepen mensen die wij zorg geven. Maar hoeveel van ons hebben of gaan deze WHO-code ooit echt lezen? In eenvoudige bewoordingen en met alledaagse voorbeelden zullen we de belangrijkste aspecten van het document uitpluizen. Aan de hand van concrete voorbeelden ontdekken we wat de Internationale Code wel en niet omvat, we bespreken welke problemen en beperkingen er zijn en hoe we op een ethische manier de bedoelingen ervan in ons werk als lactatiekundigen kunnen toepassen.

Sam Geuens, MSc, MA, PEV

Titel van haar presentatie is:
De morele plicht om seksueel welzijn te includeren in borstvoedingsondersteuning

Voor meer informatie over deze conferentie, klik hier De conferentie start 1 oktober - alle presentaties zijn tot 15 november terug te zien.

Datum: 10-10-2023
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Online
Baby | Huilen | webinar

In ´Een baken voor verdriet,’ staan we stil bij baby’s die excessief huilen en hun gezin. Tijdens de eerste webinar bespraken we hoe de werkrelatie tussen gezin en hulpverlener zich vormgeeft, hoe een behandelplan eruit kan zien en welke kwetsbaarheden en valkuilen de werkrelatie onder druk kunnen zetten.

In de tweede webinar staan we uitgebreid stil bij de etiologie van excessief huilen. Onderzoek toont immers aan dat expertise in de mogelijke oorzaken van het huilen, een belangrijke hefboom vormt in de slaagkansen van de werkrelatie. 

Wat kan er aan de oorzaak liggen van het huilen, welke risicofactoren zijn er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend en hoe kunnen we dit bekijken vanuit een Infant Mental Health perspectief? We staan daarnaast stil bij de invloed van het huilen op de ouder-kind relatie en mogelijke beschermende factoren. Zodat jij als hulpverlener het nodige vertrouwen weet uit te stralen naar ouders, om een baken voor verdriet te zijn.

Aansluitend op de presentatie is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voor meer informatie, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 10-10-2023
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Online
Baby | Huilen | webinar

In ´Een baken voor verdriet,’ staan we stil bij baby’s die excessief huilen en hun gezin. Tijdens de eerste webinar bespraken we hoe de werkrelatie tussen gezin en hulpverlener zich vormgeeft, hoe een behandelplan eruit kan zien en welke kwetsbaarheden en valkuilen de werkrelatie onder druk kunnen zetten.

In de tweede webinar staan we uitgebreid stil bij de etiologie van excessief huilen. Onderzoek toont immers aan dat expertise in de mogelijke oorzaken van het huilen, een belangrijke hefboom vormt in de slaagkansen van de werkrelatie. 

Wat kan er aan de oorzaak liggen van het huilen, welke risicofactoren zijn er vanuit wetenschappelijk onderzoek gekend en hoe kunnen we dit bekijken vanuit een Infant Mental Health perspectief? We staan daarnaast stil bij de invloed van het huilen op de ouder-kind relatie en mogelijke beschermende factoren. Zodat jij als hulpverlener het nodige vertrouwen weet uit te stralen naar ouders, om een baken voor verdriet te zijn.

Aansluitend op de presentatie is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voor meer informatie, klik hier

Datum: 14-09-2023
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: online
Autisme | webinar

Pivotal Response Treatment (PRT). Wellicht een wat ingewikkelde naam voor een praktische methode voor het behandelen van autisme. Een robotje speelt hierin een sleutelrol. Iris van den Berk-Smeekens is gepromoveerd op onderzoek naar de meerwaarde van de behandeling. In dit webinar vertelt Iris hoe je de methode kunt toepassen bij het behandelen van jonge kinderen met autisme.

Ja ik doe mee aan dit webinar >>

Pivotal Response Treatment, kortweg PRT is een effectieve behandelmethode voor het verbeteren van de communicatieve vaardigheden bij kinderen met autisme. “Centraal staat het stimuleren van initiatief nemen in het contact maken”, vertelt Iris. “Bijzonder is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een robotje. Het is steeds belangrijk om aan te blijven sluiten bij wat het kind en gezin motiveert enerzijds en dat het aansluit bij een evidence-based behandelmethode anderzijds. Dat kan door het inpassen van dergelijke innovaties in behandelmethodes. Voor jonge kinderen met autisme is de inzet van een robotje veelbelovend in het versterken van het effect van PRT. Belangrijk is bovendien om de behandeling toe te passen in alledaagse situaties.”
Met het oog op dit laatste raadt Iris aan om ouders, begeleiders, leerkrachten en andere opvoeders erbij te betrekken. Ook benadrukt zij dat voor het uiteindelijke succes van de behandeling ook oudertraining noodzakelijk is. “Dit kan zowel individueel als groepsgewijs gebeuren.”

Insteek webinar

PRT is zo’n twintig jaar geleden in ons land geïntroduceerd. Sindsdien hebben al veel ouders kennisgemaakt met deze methode en zijn er ruim 250 hulpverleners opgeleid in de PRT. In het webinar neemt Iris je mee in de huidige stand van zaken betreffende wetenschappelijk onderzoek en innovaties in deze behandeling. Daarbij zal ze expliciet uitleggen hoe bij kinderen tussen de 3 en 8 jaar met autisme een robotje binnen PRT is in te zetten. “In het webinar spreek ik zowel vanuit de klinische praktijk binnen de specialistische jeugd ggz als wat er aan wetenschappelijk onderzoek naar deze behandelmethode bekend is. Daarbij richt ik mij vooral op professionals en andere betrokken die werken met jonge kinderen met ASS en/of sociale communicatieproblemen. De koppeling tussen theorie en praktijk leg ik door het laten zien van videofragmenten en het bespreken van casussen uit de klinische praktijk.”

Voor meer informatie, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 14-09-2023
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: online
Autisme | webinar

Pivotal Response Treatment (PRT). Wellicht een wat ingewikkelde naam voor een praktische methode voor het behandelen van autisme. Een robotje speelt hierin een sleutelrol. Iris van den Berk-Smeekens is gepromoveerd op onderzoek naar de meerwaarde van de behandeling. In dit webinar vertelt Iris hoe je de methode kunt toepassen bij het behandelen van jonge kinderen met autisme.

Ja ik doe mee aan dit webinar >>

Pivotal Response Treatment, kortweg PRT is een effectieve behandelmethode voor het verbeteren van de communicatieve vaardigheden bij kinderen met autisme. “Centraal staat het stimuleren van initiatief nemen in het contact maken”, vertelt Iris. “Bijzonder is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een robotje. Het is steeds belangrijk om aan te blijven sluiten bij wat het kind en gezin motiveert enerzijds en dat het aansluit bij een evidence-based behandelmethode anderzijds. Dat kan door het inpassen van dergelijke innovaties in behandelmethodes. Voor jonge kinderen met autisme is de inzet van een robotje veelbelovend in het versterken van het effect van PRT. Belangrijk is bovendien om de behandeling toe te passen in alledaagse situaties.”
Met het oog op dit laatste raadt Iris aan om ouders, begeleiders, leerkrachten en andere opvoeders erbij te betrekken. Ook benadrukt zij dat voor het uiteindelijke succes van de behandeling ook oudertraining noodzakelijk is. “Dit kan zowel individueel als groepsgewijs gebeuren.”

Insteek webinar

PRT is zo’n twintig jaar geleden in ons land geïntroduceerd. Sindsdien hebben al veel ouders kennisgemaakt met deze methode en zijn er ruim 250 hulpverleners opgeleid in de PRT. In het webinar neemt Iris je mee in de huidige stand van zaken betreffende wetenschappelijk onderzoek en innovaties in deze behandeling. Daarbij zal ze expliciet uitleggen hoe bij kinderen tussen de 3 en 8 jaar met autisme een robotje binnen PRT is in te zetten. “In het webinar spreek ik zowel vanuit de klinische praktijk binnen de specialistische jeugd ggz als wat er aan wetenschappelijk onderzoek naar deze behandelmethode bekend is. Daarbij richt ik mij vooral op professionals en andere betrokken die werken met jonge kinderen met ASS en/of sociale communicatieproblemen. De koppeling tussen theorie en praktijk leg ik door het laten zien van videofragmenten en het bespreken van casussen uit de klinische praktijk.”

Voor meer informatie, klik hier

Datum: 15-06-2023
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: online via ZOOM
Kindermishandeling | webinar

Jaarlijks worden tienduizenden kinderen uit huis geplaatst, waarvan velen nog zeer jong. “Dit aantal moet omlaag en fors ook”, vindt Janneke Majoor. De voormalig jeugdzorgmanager legt de lat hoog. “We moeten toe naar nul uithuisplaatsingen.” Natuurlijk weet Janneke best dat dit niet realistisch is. “Maar met zo’n doel zetten we het kompas op scherp en dat moet.” In het webinar op donderdagavond 15 juni zet Janneke uiteen hoe haar ambitie dichterbij te brengen is.

Tijdens het webinar presenteert Janneke onder meer een nul-plaat gebaseerd op IMH. “Eén van de knoppen is het belang van een gereguleerde professional. “Wees je bewust van het belang van de organisatorische omgeving in het voorkomen van uithuisplaatsingen”, drukt Janneke. zorgprofessionals op het hart. “Net zoals ontregelde infants kalmeren bij hun kalme ouder, is het van belang dat gestresste ouders kunnen kalmeren bij de professionele hulpververlening. Wil dit aanslaan dan moet de gestresste professional zelf kunnen kalmeren binnen zijn of haar organisatie. In dit webinar maak ik duidelijk waarom dit helemaal niet vanzelfsprekend is. En wat organisaties en leidinggevenden kunnen doen om professionals hierbij te ondersteunen.” Wat betreft dit laatste alvast een praktische tip. “Iets simpels als lopen helpt om te reguleren. Overweeg om bijvoorbeeld de werkoverleggen met je medewerker, leidinggevende of collega wandelend te doen.”

Voor meer informatie, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 15-06-2023
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: online via ZOOM
Kindermishandeling | webinar

Jaarlijks worden tienduizenden kinderen uit huis geplaatst, waarvan velen nog zeer jong. “Dit aantal moet omlaag en fors ook”, vindt Janneke Majoor. De voormalig jeugdzorgmanager legt de lat hoog. “We moeten toe naar nul uithuisplaatsingen.” Natuurlijk weet Janneke best dat dit niet realistisch is. “Maar met zo’n doel zetten we het kompas op scherp en dat moet.” In het webinar op donderdagavond 15 juni zet Janneke uiteen hoe haar ambitie dichterbij te brengen is.

Tijdens het webinar presenteert Janneke onder meer een nul-plaat gebaseerd op IMH. “Eén van de knoppen is het belang van een gereguleerde professional. “Wees je bewust van het belang van de organisatorische omgeving in het voorkomen van uithuisplaatsingen”, drukt Janneke. zorgprofessionals op het hart. “Net zoals ontregelde infants kalmeren bij hun kalme ouder, is het van belang dat gestresste ouders kunnen kalmeren bij de professionele hulpververlening. Wil dit aanslaan dan moet de gestresste professional zelf kunnen kalmeren binnen zijn of haar organisatie. In dit webinar maak ik duidelijk waarom dit helemaal niet vanzelfsprekend is. En wat organisaties en leidinggevenden kunnen doen om professionals hierbij te ondersteunen.” Wat betreft dit laatste alvast een praktische tip. “Iets simpels als lopen helpt om te reguleren. Overweeg om bijvoorbeeld de werkoverleggen met je medewerker, leidinggevende of collega wandelend te doen.”

Voor meer informatie, klik hier

Datum: 18-09-2023
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: online
Baby | Gezondheid / Ziekte | webinar

Geelzucht als gevolg van hyperbilirubinemie is een veelvoorkomend gespreksonderwerp bij een pasgeboren kind. Helaas lukt vroege opsporing van ernstige hyperbilirubinemie niet altijd. Veel professionals die werkzaam zijn in de geboortezorg hebben wel eens een baby met een ernstige hyperbilirubinemie gezien en wellicht gehoord dat zo’n baby met geelzucht simpelweg ‘achter het raam’ gelegd kan worden.

De nieuwe richtlijn over hyperbilirubinemie biedt handvatten over hoe de situatie kan worden verbeterd en beantwoordt veelgestelde vragen uit het werkveld. Bij de aanbevelingen over preventie van ernstige hyperbilirubinemie zijn de voorafkans en transcutane bilirubinemetingen essentieel.

Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Hoe worden onbedoelde neveneffecten beperkt, zoals angst bij (aanstaande) ouders, het minder vaak starten of discontinueren van borstvoeding of onnodige diagnostiek en behandeling?

In anderhalf uur wordt besproken of aanvullende diagnostiek noodzakelijk is en hoe en waarom je vaststelt of er sprake is van een bloedgroepantagonisme. En wanneer je de dubbelzijdige fototherapiebehandeling begint, waarom je de lichtintensiteit meet en dat zonlicht-fototherapie geen optie is. Ook wordt uitgelegd wanneer en welke follow-up belangrijk is.

Tijdens dit praktisch ingerichte webinar wordt u aan de hand van de richtlijn meegenomen naar het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak bij de gele baby. Ook is ruime tijd gereserveerd voor al uw vragen.

Sprekers
Dr. Peter Dijk en Dr. Christian Hulzebos
beiden kinderarts-neonatoloog, Beatrix Kinderziekenhuis, UMC Groningen

Voor meer informatie, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 18-09-2023
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: online
Baby | Gezondheid / Ziekte | webinar

Geelzucht als gevolg van hyperbilirubinemie is een veelvoorkomend gespreksonderwerp bij een pasgeboren kind. Helaas lukt vroege opsporing van ernstige hyperbilirubinemie niet altijd. Veel professionals die werkzaam zijn in de geboortezorg hebben wel eens een baby met een ernstige hyperbilirubinemie gezien en wellicht gehoord dat zo’n baby met geelzucht simpelweg ‘achter het raam’ gelegd kan worden.

De nieuwe richtlijn over hyperbilirubinemie biedt handvatten over hoe de situatie kan worden verbeterd en beantwoordt veelgestelde vragen uit het werkveld. Bij de aanbevelingen over preventie van ernstige hyperbilirubinemie zijn de voorafkans en transcutane bilirubinemetingen essentieel.

Maar hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Hoe worden onbedoelde neveneffecten beperkt, zoals angst bij (aanstaande) ouders, het minder vaak starten of discontinueren van borstvoeding of onnodige diagnostiek en behandeling?

In anderhalf uur wordt besproken of aanvullende diagnostiek noodzakelijk is en hoe en waarom je vaststelt of er sprake is van een bloedgroepantagonisme. En wanneer je de dubbelzijdige fototherapiebehandeling begint, waarom je de lichtintensiteit meet en dat zonlicht-fototherapie geen optie is. Ook wordt uitgelegd wanneer en welke follow-up belangrijk is.

Tijdens dit praktisch ingerichte webinar wordt u aan de hand van de richtlijn meegenomen naar het bevorderen van een multidisciplinaire aanpak bij de gele baby. Ook is ruime tijd gereserveerd voor al uw vragen.

Sprekers
Dr. Peter Dijk en Dr. Christian Hulzebos
beiden kinderarts-neonatoloog, Beatrix Kinderziekenhuis, UMC Groningen

Voor meer informatie, klik hier

Datum: 25-04-2023
Tijd: 20:00 - 21:00
Locatie: online
Baby | webinar | Zwangerschap

Op dinsdag 25 april van 20.00 tot 21.00 uur organiseert College Perinatale Zorg het webinar Centering Zorg & Kansrijke Start, live vanuit de studio.

“In dit webinar praten we alle professionals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein graag bij over prenatale en postnatale groepszorg (CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap). CenteringZorg biedt namelijk prachtige kansen voor zwangeren, partners en ouders in een kwetsbare situatie, maar ook voor professionals." 

Wil jij weten wat de evidence zegt over waarom CenteringZorg zo goed werkt, wat de laatste stand aangaande de bekostiging van groepszorg is én hoe je als geboortezorg en sociaal domein hierin kunt samen werken? Kijk dan naar dit webinar.” 

Registreer je hier en zet het webinar vast in je agenda 

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 25-04-2023
Tijd: 20:00 - 21:00
Locatie: online
Baby | webinar | Zwangerschap

Op dinsdag 25 april van 20.00 tot 21.00 uur organiseert College Perinatale Zorg het webinar Centering Zorg & Kansrijke Start, live vanuit de studio.

“In dit webinar praten we alle professionals uit de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein graag bij over prenatale en postnatale groepszorg (CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap). CenteringZorg biedt namelijk prachtige kansen voor zwangeren, partners en ouders in een kwetsbare situatie, maar ook voor professionals." 

Wil jij weten wat de evidence zegt over waarom CenteringZorg zo goed werkt, wat de laatste stand aangaande de bekostiging van groepszorg is én hoe je als geboortezorg en sociaal domein hierin kunt samen werken? Kijk dan naar dit webinar.” 

Registreer je hier en zet het webinar vast in je agenda 

Datum: 16-05-2023
Tijd: 19:00 - 21:30
Locatie: online
Ouderschap | webinar

Deze studieavond van NIP staat in het teken van ‘diversiteit in ouderschap’. Steeds meer kinderen groeien op in andere gezinsvormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lesbisch stel dat een kind krijgt dankzij een donor, een homostel dat een co-ouderschap aangaat met een single vrouw, of een vrouw die als draagmoeder een kindje ter wereld brengt voor een heterostel met vruchtbaarheidsproblemen. Welk effect heeft dit op de ontwikkeling van het jonge kind? En hoe kunnen zorgprofessionals hier in hun begeleiding en behandeling rekening mee houden?

Henny Bos zal de laatste wetenschappelijke inzichten op dit gebied met ons delen. Zo gaat ze in op hoe het met deze gezinnen gaat, welke ervaringen zij hebben als het gaat om negatieve opmerkingen en hoe zij hier mee kunnen omgaan.

Sara Coster zal aan de hand van praktijkvoorbeelden en anekdotes ingaan op de rol van professionals in de begeleiding van deze gezinnen. Zo zal ze stilstaan bij de vooroordelen die professionals zelf kunnen hebben en juridische zaken die in de hulpverlening langs kunnen komen (bijvoorbeeld gezag, etc.). Daarnaast deelt ze praktische tips en tricks over communicatie met deze ouders.

Voor meer informatie, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 16-05-2023
Tijd: 19:00 - 21:30
Locatie: online
Ouderschap | webinar

Deze studieavond van NIP staat in het teken van ‘diversiteit in ouderschap’. Steeds meer kinderen groeien op in andere gezinsvormen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een lesbisch stel dat een kind krijgt dankzij een donor, een homostel dat een co-ouderschap aangaat met een single vrouw, of een vrouw die als draagmoeder een kindje ter wereld brengt voor een heterostel met vruchtbaarheidsproblemen. Welk effect heeft dit op de ontwikkeling van het jonge kind? En hoe kunnen zorgprofessionals hier in hun begeleiding en behandeling rekening mee houden?

Henny Bos zal de laatste wetenschappelijke inzichten op dit gebied met ons delen. Zo gaat ze in op hoe het met deze gezinnen gaat, welke ervaringen zij hebben als het gaat om negatieve opmerkingen en hoe zij hier mee kunnen omgaan.

Sara Coster zal aan de hand van praktijkvoorbeelden en anekdotes ingaan op de rol van professionals in de begeleiding van deze gezinnen. Zo zal ze stilstaan bij de vooroordelen die professionals zelf kunnen hebben en juridische zaken die in de hulpverlening langs kunnen komen (bijvoorbeeld gezag, etc.). Daarnaast deelt ze praktische tips en tricks over communicatie met deze ouders.

Voor meer informatie, klik hier

Datum: 21-06-2023
Tijd: 09:00 - 12:00
Locatie: Online
Eten / Eetproblemen | Training | webinar

Positief communiceren met jonge kinderen (0-6 jaar) die niet willen- of moeite hebben met eten is een uitdaging, zeker voor ouders. Maar ook voor professionals kan het een uitdaging zijn om ouders deze doelgroep te begeleiden. Zeker als je nog geen zicht hebt op de betekenis van het niet willen eten van het kind. 

Contact in Beeld geeft trainingen waarbij o.a. aan de hand van videobeelden uit de dagelijkse praktijk wordt gekeken naar de taal van jonge kinderen waarbij eten niet vanzelfsprekend is. Welke boodschap geeft een kind precies en welke betekenis kan hieraan ontleend worden?

Door de videobeelden beeld voor beeld te bekijken word je je meer bewust van de soms heel kleine signalen van een kind dat niet wil eten of bijvoorbeeld angstig is om te eten. Deze bewustwording maakt dat je meer zicht krijgt wat het kind nodig heeft om ontspannen met eten om te gaan en stappen te maken om ook weer daadwerkelijk (meer) te eten. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan:

 • belang van een uitgebreide anamnese.
 • de mogelijke achtergronden van het niet willen eten.
 • de invloed van conceptie, zwangerschap en bevalling op eetgedrag. 
 • het belang van goed contact.
 • uitleg over de ‘De 4 bouwstenen van goed contact’ – een prettige tool om in te zetten bij ouderbegeleiding.
 • hoe je als professional een goede communicatie kunt herkennen in de ouder-kindrelatie en hoe je deze zelf kunt toepassen.
 • wat de valkuilen zijn in de communicatie tussen ouder en kind rondom het eten. 
 • het duiden van de lichaamstaal van een kind.
 • specifieke kennis over de ontwikkeling rondom eten van kinderen.
 • hoe je ouders en de ouderkind relatie met behulp van positieve communicatie weer in verbinding met elkaar laat komen.

Klik hier voor meer informatie

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 21-06-2023
Tijd: 09:00 - 12:00
Locatie: Online
Eten / Eetproblemen | Training | webinar

Positief communiceren met jonge kinderen (0-6 jaar) die niet willen- of moeite hebben met eten is een uitdaging, zeker voor ouders. Maar ook voor professionals kan het een uitdaging zijn om ouders deze doelgroep te begeleiden. Zeker als je nog geen zicht hebt op de betekenis van het niet willen eten van het kind. 

Contact in Beeld geeft trainingen waarbij o.a. aan de hand van videobeelden uit de dagelijkse praktijk wordt gekeken naar de taal van jonge kinderen waarbij eten niet vanzelfsprekend is. Welke boodschap geeft een kind precies en welke betekenis kan hieraan ontleend worden?

Door de videobeelden beeld voor beeld te bekijken word je je meer bewust van de soms heel kleine signalen van een kind dat niet wil eten of bijvoorbeeld angstig is om te eten. Deze bewustwording maakt dat je meer zicht krijgt wat het kind nodig heeft om ontspannen met eten om te gaan en stappen te maken om ook weer daadwerkelijk (meer) te eten. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan:

 • belang van een uitgebreide anamnese.
 • de mogelijke achtergronden van het niet willen eten.
 • de invloed van conceptie, zwangerschap en bevalling op eetgedrag. 
 • het belang van goed contact.
 • uitleg over de ‘De 4 bouwstenen van goed contact’ – een prettige tool om in te zetten bij ouderbegeleiding.
 • hoe je als professional een goede communicatie kunt herkennen in de ouder-kindrelatie en hoe je deze zelf kunt toepassen.
 • wat de valkuilen zijn in de communicatie tussen ouder en kind rondom het eten. 
 • het duiden van de lichaamstaal van een kind.
 • specifieke kennis over de ontwikkeling rondom eten van kinderen.
 • hoe je ouders en de ouderkind relatie met behulp van positieve communicatie weer in verbinding met elkaar laat komen.

Klik hier voor meer informatie

Datum: 25-04-2023
Tijd: 09:00 - 12:00
Locatie: Online
Eten / Eetproblemen | Training | webinar

Positief communiceren met jonge kinderen (0-6 jaar) die niet willen- of moeite hebben met eten is een uitdaging, zeker voor ouders. Maar ook voor professionals kan het een uitdaging zijn om ouders deze doelgroep te begeleiden. Zeker als je nog geen zicht hebt op de betekenis van het niet willen eten van het kind. 

Contact in Beeld geeft trainingen waarbij o.a. aan de hand van videobeelden uit de dagelijkse praktijk wordt gekeken naar de taal van jonge kinderen waarbij eten niet vanzelfsprekend is. Welke boodschap geeft een kind precies en welke betekenis kan hieraan ontleend worden?

Door de videobeelden beeld voor beeld te bekijken word je je meer bewust van de soms heel kleine signalen van een kind dat niet wil eten of bijvoorbeeld angstig is om te eten. Deze bewustwording maakt dat je meer zicht krijgt wat het kind nodig heeft om ontspannen met eten om te gaan en stappen te maken om ook weer daadwerkelijk (meer) te eten. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan:

 • belang van een uitgebreide anamnese.
 • de mogelijke achtergronden van het niet willen eten.
 • de invloed van conceptie, zwangerschap en bevalling op eetgedrag. 
 • het belang van goed contact.
 • uitleg over de ‘De 4 bouwstenen van goed contact’ – een prettige tool om in te zetten bij ouderbegeleiding.
 • hoe je als professional een goede communicatie kunt herkennen in de ouder-kindrelatie en hoe je deze zelf kunt toepassen.
 • wat de valkuilen zijn in de communicatie tussen ouder en kind rondom het eten. 
 • het duiden van de lichaamstaal van een kind.
 • specifieke kennis over de ontwikkeling rondom eten van kinderen.
 • hoe je ouders en de ouderkind relatie met behulp van positieve communicatie weer in verbinding met elkaar laat komen.

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 25-04-2023
Tijd: 09:00 - 12:00
Locatie: Online
Eten / Eetproblemen | Training | webinar

Positief communiceren met jonge kinderen (0-6 jaar) die niet willen- of moeite hebben met eten is een uitdaging, zeker voor ouders. Maar ook voor professionals kan het een uitdaging zijn om ouders deze doelgroep te begeleiden. Zeker als je nog geen zicht hebt op de betekenis van het niet willen eten van het kind. 

Contact in Beeld geeft trainingen waarbij o.a. aan de hand van videobeelden uit de dagelijkse praktijk wordt gekeken naar de taal van jonge kinderen waarbij eten niet vanzelfsprekend is. Welke boodschap geeft een kind precies en welke betekenis kan hieraan ontleend worden?

Door de videobeelden beeld voor beeld te bekijken word je je meer bewust van de soms heel kleine signalen van een kind dat niet wil eten of bijvoorbeeld angstig is om te eten. Deze bewustwording maakt dat je meer zicht krijgt wat het kind nodig heeft om ontspannen met eten om te gaan en stappen te maken om ook weer daadwerkelijk (meer) te eten. 

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan:

 • belang van een uitgebreide anamnese.
 • de mogelijke achtergronden van het niet willen eten.
 • de invloed van conceptie, zwangerschap en bevalling op eetgedrag. 
 • het belang van goed contact.
 • uitleg over de ‘De 4 bouwstenen van goed contact’ – een prettige tool om in te zetten bij ouderbegeleiding.
 • hoe je als professional een goede communicatie kunt herkennen in de ouder-kindrelatie en hoe je deze zelf kunt toepassen.
 • wat de valkuilen zijn in de communicatie tussen ouder en kind rondom het eten. 
 • het duiden van de lichaamstaal van een kind.
 • specifieke kennis over de ontwikkeling rondom eten van kinderen.
 • hoe je ouders en de ouderkind relatie met behulp van positieve communicatie weer in verbinding met elkaar laat komen.

Datum: 12-06-2023
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Online
Baby | Huilen | webinar

Sommige baby's huilen meer dan andere baby's, wat ouders bijzonder onzeker kan maken. Ouders van baby’s die excessief huilen gaan dan ook frequent op zoek naar hulp, maar onderzoek toont aan dat net zij vaak niet tevreden zijn over de geboden hulpverlening; en begeleidingen worden dan ook vaak vroegtijdig stopgezet.

In dit webinar staan we stil bij de betekenis van huilen. Wanneer huilt een baby meer dan gemiddeld? En wat is de oorzaak van het huilen? Daarnaast reiken we handvaten aan hoe we ouders en baby kunnen ondersteunen. Daarbij hebben we extra aandacht voor de specificiteit en kwetsbaarheid van de werkrelatie. Welke toegangspoorten tot hulp kunnen we gebruiken en waar liggen de valkuilen?”

Voor meer informatie over dit webinar van WAIMH-Vlaanderen, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 12-06-2023
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Online
Baby | Huilen | webinar

Sommige baby's huilen meer dan andere baby's, wat ouders bijzonder onzeker kan maken. Ouders van baby’s die excessief huilen gaan dan ook frequent op zoek naar hulp, maar onderzoek toont aan dat net zij vaak niet tevreden zijn over de geboden hulpverlening; en begeleidingen worden dan ook vaak vroegtijdig stopgezet.

In dit webinar staan we stil bij de betekenis van huilen. Wanneer huilt een baby meer dan gemiddeld? En wat is de oorzaak van het huilen? Daarnaast reiken we handvaten aan hoe we ouders en baby kunnen ondersteunen. Daarbij hebben we extra aandacht voor de specificiteit en kwetsbaarheid van de werkrelatie. Welke toegangspoorten tot hulp kunnen we gebruiken en waar liggen de valkuilen?”

Voor meer informatie over dit webinar van WAIMH-Vlaanderen, klik hier

Datum: 15-06-2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Autisme | webinar

Kenmerken van autisme kunnen vaak al in de baby- en peutertijd worden herkend.
Echter, het herkennen en op juiste wijze interpreteren van deze signalen kan in de praktijk lastig zijn. Een jong kind is nog immers volop in ontwikkeling. Toch is het ontzettend belangrijk dat deze signalen al op vroege leeftijd worden opgemerkt, door ouders en professionals. Vroegsignalering kan er namelijk voor zorgen dat al op jonge leeftijd passende hulp wordt ingezet.

Dit webinar georganiseerd door Accare is geschikt voor eerstelijns professionals (zoals jeugdarts/-verpleegkundige, huisarts, peuterspeelzaalmedewerker, kinderdagverblijfmedewerker, gastouder).

Tijdens het webinar leer je signalen (her)kennen van Autisme op jonge leeftijd (0-6 jaar) en leer je wat te doen als vroege signalen herkend zijn. Ook krijg je meer kennis over diagnostiek en behandeling bij autisme en worden eventuele drempels om vervolgstappen in te zetten besproken.

Voor meer informatie, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 15-06-2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Autisme | webinar

Kenmerken van autisme kunnen vaak al in de baby- en peutertijd worden herkend.
Echter, het herkennen en op juiste wijze interpreteren van deze signalen kan in de praktijk lastig zijn. Een jong kind is nog immers volop in ontwikkeling. Toch is het ontzettend belangrijk dat deze signalen al op vroege leeftijd worden opgemerkt, door ouders en professionals. Vroegsignalering kan er namelijk voor zorgen dat al op jonge leeftijd passende hulp wordt ingezet.

Dit webinar georganiseerd door Accare is geschikt voor eerstelijns professionals (zoals jeugdarts/-verpleegkundige, huisarts, peuterspeelzaalmedewerker, kinderdagverblijfmedewerker, gastouder).

Tijdens het webinar leer je signalen (her)kennen van Autisme op jonge leeftijd (0-6 jaar) en leer je wat te doen als vroege signalen herkend zijn. Ook krijg je meer kennis over diagnostiek en behandeling bij autisme en worden eventuele drempels om vervolgstappen in te zetten besproken.

Voor meer informatie, klik hier

Datum: 12-04-2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Baby | Training | webinar

Positief communiceren met jonge kinderen (< 6 jaar) die ziek of kwetsbaar zijn is van groot belang voor hun ontwikkeling maar vraagt van een professional om een optimale, krachtige communicatie. Door goed af te stemmen op een kind worden trauma’s voorkomen en kan hun ontwikkeling blijven doorgroeien.

Contact in Beeld geeft trainingen waarbij o.a. aan de hand van videobeelden uit de dagelijkse praktijk wordt gekeken naar de taal van jonge kinderen. Welke boodschap geeft een kind precies en welke betekenis kan hieraan ontleend worden?

Door de videobeelden beeld voor beeld te bekijken word je je meer bewust van de soms heel kleine signalen van een (ziek) kind dat vaak angstig, verdrietig, gefrustreerd en/of boos is. Deze bewustwording maakt dat je tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld pijnlijke of vervelende (medische) handelingen sensitief en responsief blijft communiceren.

Hierbij is het van belang dat je als professional leert hoe de 4 bouwstenen van goed contact  werken (basiscommunicatie) en hoe je deze concreet kunt toepassen tijdens contactmomenten met een kind en zijn ouders. Zo wordt het makkelijker om het contact in uiteenlopende situaties ontspannen te houden of juist een gespannen situatie sneller te de-escaleren.

Voor meer informatie, klik hier

 • Deel dit evenement
Startdatum:
01-10-2023
Einddatum:
15-11-2023
Locatie:
online
Datum: 12-04-2023
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: online
Baby | Training | webinar

Positief communiceren met jonge kinderen (< 6 jaar) die ziek of kwetsbaar zijn is van groot belang voor hun ontwikkeling maar vraagt van een professional om een optimale, krachtige communicatie. Door goed af te stemmen op een kind worden trauma’s voorkomen en kan hun ontwikkeling blijven doorgroeien.

Contact in Beeld geeft trainingen waarbij o.a. aan de hand van videobeelden uit de dagelijkse praktijk wordt gekeken naar de taal van jonge kinderen. Welke boodschap geeft een kind precies en welke betekenis kan hieraan ontleend worden?

Door de videobeelden beeld voor beeld te bekijken word je je meer bewust van de soms heel kleine signalen van een (ziek) kind dat vaak angstig, verdrietig, gefrustreerd en/of boos is. Deze bewustwording maakt dat je tijdens het uitvoeren van bijvoorbeeld pijnlijke of vervelende (medische) handelingen sensitief en responsief blijft communiceren.

Hierbij is het van belang dat je als professional leert hoe de 4 bouwstenen van goed contact  werken (basiscommunicatie) en hoe je deze concreet kunt toepassen tijdens contactmomenten met een kind en zijn ouders. Zo wordt het makkelijker om het contact in uiteenlopende situaties ontspannen te houden of juist een gespannen situatie sneller te de-escaleren.

Voor meer informatie, klik hier

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan