Kindermishandeling

Bij kindermishandeling speelt meestal echtscheiding een rol – jonge leeftijd kind risicofactor

Circa 90.000 tot 127.000 kinderen waren naar schatting in 2017 slachtoffer van kindermishandeling. Dat is niet significant meer of minder dan in 2005 en 2010. Opvallend is dat in 60% van de gevallen sprake...

Trainingsspel om kindermishandeling eerder te signaleren

De Signalenwijzer is gelanceerd, een trainingsspel om als professional met elkaar in gesprek te gaan over signalen van kindermishandeling. Het laagdrempelige trainingsspel is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in het onderwijs, de zorg, maar...
kinderhanden tegen beslagen glas

Kindermishandeling werkt door in DNA van vaders

Kinderen waarvan de ouders als kind mishandeld zijn, lopen mogelijk een grotere kans op afwijkingen in neurologische ontwikkeling of fysieke gezondheid. Dit komt omdat in het sperma van vroeger mishandelde mannen een moleculair spoor...
Kindermishandeling

Driekwart 2 tot 4 jarigen wereldwijd maakt thuis geweld mee

Driekwart van de kinderen van 2 tot 4 jaar heeft thuis te maken met een vorm van geweld, schrijft Unicef in een rapport. Ook worden zes op de tien 1-jarigen op reguliere basis gewelddadig...
Aafke Scharloo

Rode vlaggen bij mishandeling en misbruik van baby’s en jonge kinderen – lezing en...

Eigenlijk kúnnen en wíllen we niet geloven dat kleine kinderen en baby’s regelmatig slachtoffer zijn van seksueel misbruik en mishandeling. Toch gebeurt het veel vaker dan we denken. Voor Vakblad Vroeg aanleiding om op...
Kindermishandeling

Werk samen én verbind tijdens Week tegen Kindermishandeling

“Elkaar inspireren en ervoor zorgen dat je als professional aangehaakt bent. Expertise en ervaring delen, zodat je betekenisvol kunt verbinden  in het belang van het kind. De Week tegen Kindermishandeling helpt hierbij.” Dat zegt Marianne...

Investeer in oplossen ruis tussen kinderopvang en Veilig Thuis

Kinderopvangorganisaties en scholen hebben veelal een moeizame relatie met Veilig Thuis. Zo hoort men zelden iets terug na een melding. Ook worstelt men met wel of niet melden, vooral uit vrees de relatie met...

Drie ton voor Leids onderzoek naar kindermishandeling

Hoogleraar Lenneke Alink (40) heeft de Ammodo Science Awards 2019 gewonnen. Voor haar onderzoek naar kindermishandeling ontvangt Alink een geldbedrag van 300.000 euro. Hierin brengt zij het ‘waarom’ in kaart: kennis die wetenschappelijk nog...
baby en vader

Investeren in jonge kind loont

“Er is veel te weinig aandacht voor het preventief bijsturen van ongewenst gedrag op jonge leeftijd”, vindt prof. dr. Bram Orobio de Castro. “Bovendien is dit vooral kindgericht, terwijl de hulpverlening bij jonge kinderen...
Kindermishandeling: hand achter glas van bang kind

Blijf investeren in kennis over kindermishandeling

De ‘Expertgroep trauma en kindermishandeling’ van het Kenniscentrum Kinder‐ en Jeugdpsychiatrie bestaat tien jaar. In die periode is veel bereikt, maar het blijft van groot belang om de kennis over kindermishandeling onder zorgprofessionals te...