Kindermishandeling

Trainingsspel om kindermishandeling eerder te signaleren

De Signalenwijzer is gelanceerd, een trainingsspel om als professional met elkaar in gesprek te gaan over signalen van kindermishandeling. Het laagdrempelige trainingsspel is bedoeld voor professionals en vrijwilligers in het onderwijs, de zorg, maar...
spelende kinderen

Hoofdrol voor kinderopvang in signaleren trauma’s bij peuters en kleuters

Lange tijd was het idee dat jonge kinderen minder snel last hebben van een trauma’s. “Ten onrechte”, aldus Leony Coppens. “Inmiddels weten we dat de jonge leeftijd hen daar juist kwetsbaarder voor maakt.” Voor...
kindermishandeling

Verplichte screening van kindermishandeling dramatisch slecht

De afgelopen jaren zijn bij huisartsen en spoedhulp via een verplichte vragenlijst 55 duizend kinderen gescreend op kindermishandeling. Van dit totaal zijn er slechts negen gemeld bij Veilig Thuis. Ook zijn later toch nog...

Zorgplicht gaat bij kindermishandeling voor beroepsgeheim

Huisartsen en kinderartsen hebben een cruciale positie bij het signaleren van kindermishandeling. Weliswaar hebben zij een zwijgplicht, maar zij hebben tevens de verantwoordelijkheid om goede zorg te verlenen. Zwijgen én spreken maken dan ook...

Kindermishandeling eerder onderkennen door effectievere risicotaxatie

Kindermishandeling zo vroeg mogelijk onderkennen is een belangrijke ambitie in de zorg voor jeugd. Meerdere onderzoeken laten zien dat het inschatten van veiligheidsrisico’s niet vanzelf gaat. Een NJi-rapport geeft nu antwoorden op de belangrijkste...

Ouders tijdens lockdown hardhandiger met peuter

Tijdens de eerste lockdownperiode, mei en juni vorig jaar, reageerden ouders van peuters vaker hardhandig. Vooral hun kind door elkaar te schudden of uitschelden gebeurde vaker dan een vergelijkbare groep ouders voor de pandemie...
kindermishandeling

Preventieve interventies kindermishandeling schieten te kort

Hoewel vroegtijdig handelen essentieel is in het voorkomen van kindermishandeling, zijn bewezen effectieve preventieve interventies nauwelijks beschikbaar. Ook is de kennis over de werkzaamheid van interventies zeer beperkt en valt er aan de interventies...

Nieuwe modules om beter om te gaan met kindermishandeling 

De signalering van kindermishandeling schiet vaak tekort. Hetzelfde geldt voor de risico-inschatting en het bepalen van zorgbehoeften. Vier nieuwe modules, ontwikkeld door het consortium Vroegpreventie Kindermishandeling, spelen in op deze onvolkomenheden. Het consortium Vroegpreventie Kindermishandeling...

Veerkracht centraal in wintereditie Vakblad Vroeg

Helaas krijgen ieder jaar veel baby’s en jonge kinderen te maken met een acute levensbedreigende situatie. Voor de ouders is er nauwelijks tijd voor verwerking van het slechte nieuws. Wat doet dit met hen?...

Te weinig inzicht in bereik preventie van kindermishandeling

“Er gebeurt vanuit gemeenten meer aan preventie van kindermishandeling, maar het is onduidelijk of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben.” Dit zegt de Kinderombudsman Margrite Kalverboer naar aanleiding van het...