Kindermishandeling

Signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling op school

Het blijkt in de praktijk lastig om kindermishandeling te signaleren en bespreekbaar te maken. De gemeenten van de West Veluwe Vallei besteden hier extra aandacht aan door het project ‘Meldcode in het Primair Onderwijs’....

Webinar over veiligheid in de geboortezorg nu online

Hoe werken professionals in de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein met elkaar samen aan het thema veiligheid? Deze vraag stond recent centraal in een webinar met Remy Vink, Henrique Sachse, Suze Jans...

Protocol optimaliseert kinderbescherming rond de geboorte

Jonge kinderen, met name 0-3 -jarigen, hebben twee keer zoveel kans om mishandeld te worden als oudere kinderen. Maar ook prenataal is soms al bescherming van de foetus nodig. Een protocol zet op een...

Geef mishandeld kind luisterend oor, informatie en inbreng

Met jonge kinderen een aanknopingspunt vinden voor gesprek over mishandeling kan lastig zijn. “Terecht bestaat er de vrees om het kind hierdoor verder klem te zetten of onnodig te belasten”, vertelt Marike van Gemert....

Verwaarlozing stokt ontwikkeling jonge kind

Vroegkinderlijke verwaarlozing is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling en wordt het minst gesignaleerd. “Binnen de hulpverlening staat deze vorm van geweld bij baby’s, peuters en kleuters nog te weinig op het netvlies”, constateert...

Kindermishandeling voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen verdient topprioriteit

Kindermishandeling voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen. Daarop ligt de focus van het ZonMw-programma Veilig opgroeien. Duidelijk is inmiddels dat dit complexe probleem een blijvende maatschappelijke opgave is. De impact is enorm, ook financieel: de...

Mishandeling ondermijnt veilige hechtingsrelatie

Hardhandig schudden van baby’s of peuters die geslagen worden. Het zijn duidelijk zichtbare vormen van kindermishandeling. Minder zichtbaar zijn psychische mishandeling en emotionele en pedagogische verwaarlozing van jonge kinderen. “Al deze vormen van kindermishandeling...

Organiseren van voldoende veiligheid kan niet vroeg genoeg beginnen

Huiselijk geweld kan een groot effect hebben op de ontwikkeling van een kind. “Het is alle hens aan dek om stress en trauma in de ouder-kindrelatie te voorkomen”, benadrukt drs. Yael Meijer. “Het organiseren...

Letsels bij zuigelingen vereisen scherpere blik

‘Vroegsignalering van letsels bij zuigelingen’. Onder deze titel verzorgt prof. dr. Elise van de Putte een lezing tijdens de eerste editie van ons congres over kindermishandeling bij baby's, peuters en kleuters. “Wees bedacht op...

Congres Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters

Kindermishandeling komt veelvuldig voor, ook op heel jonge leeftijd. Reden voor Vakblad VROEG om samen met Euregionaal Congresburo een congres te organiseren over kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters. De live-editie vond plaats op...
Translate »