Kindermishandeling

Organiseren van voldoende veiligheid kan niet vroeg genoeg beginnen

Huiselijk geweld kan een groot effect hebben op de ontwikkeling van een kind. “Het is alle hens aan dek om stress en trauma in de ouder-kindrelatie te voorkomen”, benadrukt drs. Yael Meijer. “Het organiseren...

Letsels bij zuigelingen vereisen scherpere blik

‘Vroegsignalering van letsels bij zuigelingen’. Onder deze titel verzorgt prof. dr. Elise van de Putte een lezing tijdens de eerste editie van ons congres over kindermishandeling bij baby's, peuters en kleuters. “Wees bedacht op...

Congres Kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters

Kindermishandeling komt veelvuldig voor, ook op heel jonge leeftijd. Reden voor Vakblad VROEG om samen met Euregionaal Congresburo een congres te organiseren over kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters. De congresdatum is 21 september...

Ziekenhuis ziet mishandeling vaak over het hoofd

Mishandeling en verwaarlozing bij kinderen wordt in ziekenhuizen veel vaker gemist dan werd gedacht. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Marie-Louise Loos aan de Universiteit van Amsterdam. Met name bij kinderen onder de 5 jaar worden...

Landelijke uitrol expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld

Drakentemmers wil de expertise op het gebied van trauma en gehechtheid als gevolg van huiselijk geweld vergroten. Onlangs heeft de VNG de financiering voor het online expertiseplatform in 2022 goedgekeurd. Komend jaar staat het...

Blauwe plekken en botbreuken doen vaak geen alarmbel rinkelen

Kindermishandeling bij heel jonge kinderen wordt vaak niet opgemerkt door artsen. Vooral bij baby’s is het aantal gemiste diagnoses hoog, blijkt uit een analyse van het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam....

Gids voor aangaan gesprek met kinderen over mishandeling

De gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ geeft scholen en gemeenten handvatten om met kinderen het gesprek aan te gaan over huiselijk geweld en kindermishandeling. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van slachtoffers en wetenschappelijke inzichten....

Missen crèche als gevolg van COVID negatief voor ontwikkeling van kinderen

De pandemie heeft invloed gehad op die ontwikkeling van jonge kinderen. Dit komt onder meer doordat veel crèches werden gesloten tijdens de lockdownperiodes. Kinderen uit kansarme milieus hebben extra baat bij voor- en vroegschoolse...

Effecten van kindermishandeling en verwaarlozing op brein lopen uiteen

Kindermishandeling en verwaarlozing kunnen beide leiden tot posttraumatische stressstoornis. Wel zijn de effecten op het brein verschillend. Dat concludeert Lisa van den Berg in haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden. Kindermishandeling kan leiden tot PTSS-klachten,...

Ouders tijdens lockdown hardhandiger met peuter

Tijdens de eerste lockdownperiode, mei en juni vorig jaar, reageerden ouders van peuters vaker hardhandig. Vooral hun kind door elkaar te schudden of uitschelden gebeurde vaker dan een vergelijkbare groep ouders voor de pandemie...
Translate »