donderdag, december 14, 2017

Kindermishandeling

Te weinig inzicht in bereik preventie van kindermishandeling

“Er gebeurt vanuit gemeenten meer aan preventie van kindermishandeling, maar het is onduidelijk of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben.” Dit zegt de Kinderombudsman Margrite Kalverboer naar aanleiding van het...
Nare ervaringen

Nare ervaringen in vroege kindertijd eisen al snel hun tol

Opgroeien in armoede, mishandeling, misbruik en andere nare ervaringen in de vroege kindertijd blijken van invloed te zijn op depressie en lichamelijke gezondheidsproblemen op de leeftijd van 9 tot 15 jaar. Een verandering in...
Kindermishandeling

Driekwart 2 tot 4 jarigen wereldwijd maakt thuis geweld mee

Driekwart van de kinderen van 2 tot 4 jaar heeft thuis te maken met een vorm van geweld, schrijft Unicef in een rapport. Ook worden zes op de tien 1-jarigen op reguliere basis gewelddadig...

Nare ervaringen in kindertijd funest voor gezondheid op latere leeftijd

Huiselijk geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik in de kindertijd zijn funest voor de gezondheid op latere leeftijd. De reden dat negatieve ervaringen als kind doorwerken tot in de volwassenheid is chronische stress. De Amerikaanse...
Kindermishandeling

Neem 21 minuten de tijd om te praten over kindermishandeling?

In de aftrap van de Week tegen Kindermishandeling vindt er op maandag 20 november in twaalf provincies van 11.55 tot 12:16 een 21 Minuten-bijeenkomst plaats. Op verschillende locaties, van het Martiniziekenhuis in Groningen tot...
Kindermishandeling: hand achter glas van bang kind

Blijf investeren in kennis over kindermishandeling

De ‘Expertgroep trauma en kindermishandeling’ van het Kenniscentrum Kinder‐ en Jeugdpsychiatrie bestaat tien jaar. In die periode is veel bereikt, maar het blijft van groot belang om de kennis over kindermishandeling onder zorgprofessionals te...
Kindermishandeling

Werk samen én verbind tijdens Week tegen Kindermishandeling

“Elkaar inspireren en ervoor zorgen dat je als professional aangehaakt bent. Expertise en ervaring delen, zodat je betekenisvol kunt verbinden  in het belang van het kind. De Week tegen Kindermishandeling helpt hierbij.” Dat zegt Marianne...
Kinderporno

Kinderporno begint vaak vóór vijfde jaar

Bij meer dan de helft van de slachtoffers van kinderpornografie begon het misbruik al vóór hun vijfde jaar. De slachtoffers hebben op latere leeftijd het gevoel of ze de controle over hun leven kwijt...
Aafke Scharloo

“Blijf bij mishandeling en misbruik niet op dat eiland zitten”

Juist jonge kinderen worden het meest slachtoffer van mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing. “De hulpverlening moet aan deze doelgroep veel meer aandacht besteden”, vindt klinisch psycholoog Aafke Scharloo. “Het aanpakken van kindermishandeling vraagt om...
kinderhanden tegen beslagen glas

Kindermishandeling: wat werkt wanneer, bij wie en waardoor

Het tegengaan van kindermishandeling vraagt om een trendbreuk. Nieuw onderzoek van de ZonMw-programmacommissie Kindermishandeling biedt veel aanknopingspunten. Het rapport bevat informatie over de met 5 W's: wat werkt wanneer, bij wie en waardoor? Dat...