Veel baby’s huilen overmatig zonder aanwijsbare reden. Hun ouders zijn vaak teneinde raad. “Jammer, want vooral betere hulp in een eerder stadium zou veel onrust en slapeloze nachten kunnen verhelpen”, vertelt kinderarts i.o. Karola de Graaf. “Neem hun roep om hulp altijd serieus en zorg voor een goede samenwerking in een regio.” Over dit onderwerp verzorgde zij een webinar.

Drs. Karola de Graaf: “Neem ouders altijd serieus én investeer in een goede samenwerking in de regio”

Ja, ik wil dit webinar nabestellen >>

Waarom verdient dit onderwerp meer aandacht? “In de eerste plaats is het van belang dat ouders zorgen voor structuur in de dag. Het aloude parool van rust-reinheid-regelmaat is op dit punt nog helemaal actueel. Een tweede element is dat deze ouders, al dan niet met ondersteuning van een hulpverlener, de signalen van hun baby leren te begrijpen. Bied hen in het verlengde hiervan handvaten om te troosten. Goed voor zichzelf zorgen, inclusief voldoende rust, is een derde pijler om hiermee te leren omgaan. Op dit punt helpt het indien familieleden, buren of vrienden bijspringen tijdens deze intensieve periode. Dat kan zijn in de vorm van een luisterend oor, maar ook praktisch door het overnemen van huishoudelijke taken of enkele uurtjes op te passen zodat ouders bij kunnen slapen.”

Lichamelijk onderzoek

Zorgverleners kunnen, zo lang het probleem ouders nog niet over het hoofd is gegroeid, eveneens ondersteunend zijn. “Help ouders bijvoorbeeld aan eenduidige en begrijpelijke informatie op betrouwbare websites.” Zijn er twijfels over een medische oorzaak, dan adviseert Karola een uitgebreid lichamelijk onderzoek. Kijk daarbij ook naar de groei en ontwikkeling.” Ben je er niet gerust op, neem dan contact op met het ziekenhuis via een verwijzing naar de kinderarts.” Wordt deze stap inderdaad genomen, dan breekt Karola een lans voor overleg in een multidisciplinair spreekuur met een kinderarts en een medisch pedagogisch zorgverlener, kinderfysiotherapeut of babyconsulent. “Schenk binnen dit overleg niet alleen aandacht aan mogelijke medische oorzaken, maar ook aan de psychosociale anamnese en troost- en hanteringstechnieken.”

Investeer in netwerkzorg.

Karola adviseert vooral ook om breed te kijken. “Zorg voor een goede samenwerking met de jeugdgezondheidszorg, huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Door samen op te trekken kun je zowel een uniforme boodschap en behandeling formuleren als taken afstemmen en verdelen.” Maar de meerwaarde van verbeterde multidisciplinaire samenwerking strekt verder. “Dit maakt het mogelijk om ouders in de thuissituatie te verwijzen naar de juiste en meest passende zorgverlener.” Een voorbeeld zijn de adviezen van een lactatiekundige bij borstvoeding, een logopediste bij voedingsproblemen, een kinderfysiotherapeut bij voorkeurshouding of prikkelverwerking en een infant-mental health specialist bij zorgen over de binding of behoefte aan ondersteuning van het gezin. Door samen op te trekken in de regio weet je elkaar gemakkelijker te vinden en kun je ouders sneller de juiste hulp en begeleiding aanbieden.

Ja, ik wil dit webinar nabestellen >>

Drs. Karola de Graaf is kinderarts in opleiding en betrokken bij een landelijk initiatief om de zorg voor huilbaby’s te verbeteren. In 2016 is Karola aan de Vrije Universiteit afgestudeerd in de geneeskunde en in 2019 is zij begonnen als kinderarts in opleiding.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan