Observeerbaar gedrag topje van de ijsberg bij opvoedingsondersteuning

0
292

Ouders zijn vaak de focus van interventies gericht op het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen. Observeerbaar gedrag is dan slechts het topje van de ijsberg. Daarom is het van groot belang om ook te kijken naar interne processen die mogelijk ten grondslag liggen aan gedragsverandering. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Laura Kolijn aan de VU naar neurocognitieve factoren die mogelijk betrokken zijn bij opvoedondersteuning.

In effectiviteitsonderzoek naar opvoedingsinterventies is gedragsverandering van ouders en/of kinderen vaak de maatstaf voor succes. Laura Kolijn heeft in haar onderzoek gekeken naar opvoeding als een eindproduct van een samenspel van neurale, cognitieve en emotionele processen in reactie op signalen van het kind. Observeerbaar gedrag is dan slechts het topje van de ijsberg.

In het onderzoek is speciaal gekeken naar het effect van Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) op sensitief opvoedgedrag. Deze interventie promoot positief opvoedgedrag, onder meer door de observatievaardigheden van moeders te trainen. Door middel van elektro-encefalografie (EEG) is de hersenactiviteit van moeders met jonge kinderen gemeten.

De belangrijkste bevinding is dat hersenactiviteit in reactie op emotionele kindergezichten was afgenomen in de interventiegroep. Dat duidt op efficiëntere informatieverwerking. Het ‘lezen’ van gezichten speelt een belangrijke rol in de opvoeding van jonge kinderen omdat zij hun (emotionele) behoeften nog niet goed kunnen verbaliseren.

Het onderzoek is fundamenteel van aard en sluit niet direct aan bij een maatschappelijke discussie. Inzicht in de mechanismen van succesvolle gedragsinterventies kan in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke ondersteuningsprogramma’s. Dit onderzoek is een eerste gerandomiseerd-gecontroleerde studie met voor- en nametingen van neurocognitieve processen die mogelijk ten grondslag liggen aan opvoeding en opvoedingsondersteuning.

A neurocognitie perspective on parenting support >

Bron: vu.nl

Zie ook:

Boek: Gehechtheid in de behandelkamer

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here