Kwaliteit babyopvang de maat genomen

0
310

De emotionele en educatieve kwaliteit van opvang van baby’s is over het algemeen beter in groepen tot 1,5 jaar dan in die tot 4 jaar. Pedagogisch medewerkers zijn daar beter in staat hun interacties aan te laten sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van baby’s. Ook is de inrichting van de ruimte voor baby’s beter. Wel is in de groepen met kinderen van 0 – 4 jaar de kwaliteit van het materialen- en activiteitenaanbod voor baby’s gemiddeld beter. Vooral de opleiding van pedagogisch medewerkers is, samen met werkervaring en (continue) professionalisering, bepalend voor de kwaliteit van de babyopvang.

Dat blijkt uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang. Het rapport presenteert de resultaten van de gecombineerde metingen van 2017, 2018 en 2019 voor de opvang van baby’s gepresenteerd. Uit eerdere metingen kwam naar voren dat de kwaliteit voor baby’s lager is dan voor peuters. Om die reden is nader ingezoomd op de kwaliteit voor de babyopvang en is gekeken welke factoren bijdragen aan een hogere kwaliteit.

Belangrijkste resultaten

Uit de metingen blijkt dat de emotionele kwaliteit van opvang van baby’s over het algemeen voldoende tot goed is. De educatieve kwaliteit ligt wat lager, net als in de rest van de kinderdagopvang. Verder blijkt dat er een verschil is tussen horizontale babygroepen (groepen met kinderen van circa 0 – 1,5 jaar) en verticale groepen (groepen met kinderen van 0 – 4 jaar). Zo ligt zowel de emotionele als educatieve kwaliteit hoger in horizontale babygroepen. Ook de inrichting van de ruimte, de kwaliteit van het programma en het taalgebruik met kinderen blijken vaker goed in horizontale groepen vergeleken met verticale. De kwaliteit van het materialen- en activiteitenaanbod is daarentegen beter in verticale groepen.

Verder blijkt dat naarmate er meer baby’s in de groep zijn, er minder mogelijkheden voor exploratie en spel zijn voor de oudere kinderen in de groep. Factoren die met name bepalend zijn voor de kwaliteit van babyopvang liggen in de opleiding van pedagogisch medewerkers, werkervaring en (continue) professionalisering.

Handreiking pedagogisch medewerkers

In de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris SZW wordt verder aangegeven dat de onderzoekers een handreiking zullen opstellen waarmee pedagogisch medewerkers concrete suggesties krijgen aangereikt om met name de educatieve kwaliteit van het aanbod beter aan te passen aan de ontwikkelingsbehoeften van baby’s. Hiermee draagt het onderzoek direct bij aan het behoud én de verbetering van de kwaliteit van de opvang in Nederland.

Verder lezen

Bekijk hier het volledige rapport en de brief van Staatssecretaris van ’t Wout aan de Tweede Kamer.

Bron: veranderingenkinderopvang.nl

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here