vrijdag, februari 23, 2018

Preventie

debat over samen slapen

Samen slapen onterecht boeman in debat over babysterfte?

Onlangs meldde Nieuwsuur dat samen slapen met de baby gevaarlijk is. Ook kinderartsen in Nederland adviseren baby’s niet bij de ouders in bed te laten slapen. Ten onrechte, vinden andere deskundigen. Net als bij...
Zwangere vrouw met handen op de buik

NIPT-bloedtest speurt ook vroegtijdig kanker bij zwangeren op

De NIPT-bloedtest doet meer dan louter chromosomale afwijkingen vaststellen. De test kan namelijk ook kanker bij de aanstaande moeders opsporen. In België is dit al acht keer voorgekomen. Zonder de test hadden die vrouwen...
knoopbatterijen

Artsen waarschuwen voor inslikken knoopbatterijen door baby’s en kleuters

Als baby's of peuters knoopbatterijen inslikken, kan dat levenslange schade aan vitale organen tot gevolg hebben. Als gevolg van lekken en elektrische ontlading kunnen de batterijen in de slokdarm voor brandwonden en perforaties zorgen. ‘Deze...
roken en zwanger

De weerbarstige realiteit van laagopgeleide zwangere vrouwen

Laagopgeleide zwangere vrouwen roken bijna zes keer zo vaak als hoger opgeleide moeders in spe. Van de vrouwen die er wel in slagen om te stoppen begint 43 procent weer in het eerste jaar...
Hechting ouder-kind

Hechting ouder-kind in nieuw perspectief

'Hechting ouder-kind in nieuw perspectief’ is de titel van de tweede editie van de VROEG-lezing op 28 maart 2018. Deze wordt verzorgd Paulien Kuipers, met aansluitend een netwerkdiner. Veel jonge kinderen groeien op vanuit een...
Integrale vroeghulp

Platform roept gemeenten op Integrale Vroeghulp te erkennen als specialisme

Integrale Vroeghulp (IVH) is een preventieve aanpak voor kinderen van nul tot zeven jaar met een ontwikkelingsbedreiging en/of achterstand of een vermoeden hiervan. Helaas dreigt de expertise op sommige plaatsen verloren te gaan. Om...
verbeteren zorg aan baby’s

Aangrijpingspunten voor verbeteren zorg aan baby’s

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg is uit. Thema is dit keer de zorg aan baby’s. Diverse auteurs dragen via verschillende invalshoeken suggesties aan om ouders en pasgeborenen adequate hulp te verlenen. Naast de...
eetprobleem

Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 6 juni

Goed en gezond eten kan voor jonge kinderen en hun ouders een bron van zorg en conflict zijn. Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling ernstig beïnvloeden. Experts uit wetenschap en praktijk gaan op...
Slaapprobleem

Vóórkom slaapproblemen bij baby’s, peuters en kleuters

Ongeveer 9% van de jonge kinderen ontwikkelt een slaapprobleem, een cijfer om van te schrikken. “Heeft een kind eenmaal een probleem met slapen, dan is daar moeilijk vanaf te komen”, vertellen Jeugdverpleegkundige en Verplegingswetenschapper...
Prenatale controle

Verloskundige geeft zwangere vrouwen beperkt informatie over leefstijl

Er bestaat een relatie tussen leefstijlfactoren zoals roken, gewicht en voeding op zwangerschapsuitkomsten. Denk aan vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en de gezondheid op langere termijn. Tijdens de prenatale consulten geven verloskundigen hierover slechts in...