Werken met gevaarlijke stoffen vergroten risico op aangeboren afwijking

0
98

Er is meer aandacht nodig voor gevaren op het werk voor de ontwikkeling van een foetus. Regelmatig is er in werksituaties namelijk sprake van blootstellingen aan biologisch stof en (organische) oplosmiddelen vroeg in de zwangerschap. Dit vergroot het risico op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Nynke Spinder aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wereldwijd wordt één op de 33 kinderen geboren met een aangeboren aandoening.

Foetale ontwikkeling is een complex proces dat beïnvloed wordt door genetische, epigenetische en omgevingsfactoren. Verstoring van de normale foetale ontwikkeling kan leiden tot aangeboren aandoeningen. Blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens het werk gedurende de zwangerschap kan invloed hebben op de foetale ontwikkeling. Doordat steeds meer vrouwen tijdens de reproductieve levensfase werken, neemt de kans toe dat vrouwen tijdens hun werk worden blootgesteld aan mogelijk schadelijke effecten die de ontwikkelende foetus kunnen beïnvloeden.

Onderzoeksbevindingen

In haar proefschrift onderzocht Spinder het verband tussen beroepsmatige blootstelling vroeg in de zwangerschap en het risico op het krijgen van een kind met een aangeboren aandoening. Uit haar proefschrift blijkt dat beroepsmatige blootstellingen aan biologisch stof en (organische) oplosmiddelen vroeg in de zwangerschap relatief vaak voorkomen. Blootstellingen aan deze stoffen lieten een verband zien met schisis, neurale buisdefecten, nier- en urinewegaandoeningen of hartafwijkingen bij het nageslacht. Blootstellingen van zwangere, werkende vrouwen aan mineraalstof, chemische bestrijdingsmiddelen en metalen kwamen weliswaar minder voor, maar lieten ook een verband zien met schisis en hartafwijkingen.

Preventie

Werkgevers dienen door middel van het uitvoeren van een zorgvuldige risico-inventarisatie en evaluatie en door het beheersen van deze blootstellingen risico’s op aangeboren afwijkingen te voorkomen. Daarnaast is het van belang dat werkende vrouwen zich laten informeren over de blootstellingen waarmee zij eventueel in aanraking komen op het werk. Een arbeidshygiënist en een bedrijfsarts op de werkvloer is zeer aan te bevelen om informatie in te winnen en/of twijfels te bespreken.

Maternal occupational exposure and congenital anomalies >>

Bron: rug.nl

 

 

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here