Agenda

Driedaagse cursus: Passend onderwijs voor slimme kleuters

Datum: 30 januari 2019

Tijd: 09:30 - 16:30

Locatie: Aristo Utrecht

Deze driedaagse cursus is bedoeld voor leraren in het Primair Onderwijs die met hun team passend onderwijs aan slimme kleuters in een inclusieve school willen gaan bieden. In deze cursus wordt de theorie over begaafdheid gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. In elke bijeenkomst wordt rondom één thema gewerkt. Per thema staat telkens één kerncompetentie centraal. […]

Verloskundige zorgvragen buiten de richtlijn

Datum: 7 februari 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: De Reehorst, Ede

Bevallen is een bijzondere gebeurtenis voor iedere vrouw en haar partner. Als zorgverlener probeert u de (aanstaande) ouders zo goed mogelijk bij te staan. Maar wat als de zwangere vrouw en haar partner een andere zorgwens hebben dan u adviseert? En wat als deze wensen ingaan tegen de richtlijnen en protocollen? Tijdens dit symposium wordt […]

‘Eerste hulp bij ouderschap’

Datum: 14 februari 2019

Locatie: De Wereld, Lunteren

Studiedag

De komst van een kind betekent nogal wat. Ineens ben je behalve partners ook ouders – en dat voor de rest van je leven. Niet verwonderlijk dat ruim driekwart van de jonge ouders te maken krijgt met een relatiecrisis. Hoe overleven ze die? En hoe voorkomen ze dat het kind de dupe wordt van conflicten? […]

Congres Opvoedingsondersteuning en ouderschap

Datum: 14 februari 2019

Tijd: 10.00 uur - 16.30 uur

Locatie: Jaarbeurs, Utrecht

Ouderschap is meer dan alleen maar opvoeden. Het is niet iets waar mensen in de regel voor opgeleid worden. Mensen krijgen kinderen en dan zijn ze plotseling ouders met alles wat daarbij hoort. Meestal gaat dat prima doordat aanstaande ouders de voorbereiding op hun nieuwe rol zelf oppakken en/of dat met behulp van hun sociale omgeving doen. Maar […]

Opzij, opzij, opzij. Maak plaats voor spoed in kindermishandeling

Datum: 14 februari 2019

Tijd: 9.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Pathé, Utrecht Leidsche Rijn

Wanneer moet er plaats gemaakt worden voor spoed bij kindermishandeling? Dit is het thema dat dit jaar vanuit zo veel mogelijk gezichtspunten wordt belicht. In de plenaire openingslezing door professionals vanuit diverse werkgebieden zal op interactieve wijze getracht worden samen met u antwoord te geven op deze vraag. Het thema Spoed zal in de ochtend […]

Emotional First Aid

Start datum: 5 maart 2019 - Eind datum: 8 maart 2019

Locatie: Rotterdam

Tijdens deze trainingsdagen legt Thomas Harms uit waarom baby’s huilen en hoe ouders op een veilige en succesvolle manier de gevoelens van hun baby kunnen reguleren. Recente onderzoeksresultaten laten zien dat ouders hun kindje beter kunnen begrijpen en begeleiden als ze in contact blijven met hun eigen lichaam. In deze training geeft Thomas Harms tools hoe […]

Huiselijk geweld: hulp aan kinderen én hun ouders

Datum: 5 maart 2019

Tijd: 13.00 uur - 17.00 uur

Locatie: Bildung.city Amsterdam-Duivendrecht

Een jong kind (0-6) dat opgroeit in een omgeving waarin geweld aan de orde is, wordt getekend voor de rest van zijn leven. De impact hiervan is niet altijd zichtbaar. Het is belangrijk tijdig de juiste signalen op te merken. Dat kan alleen met de ouders samen; door: • te achterhalen wat er achter de […]

BEYOND WORDS Studiedag (Parental) Embodied Mentalisation

Datum: 7 maart 2019

Tijd: 9.30 uur - 17.00 uur

Locatie: De Nieuwe Liefde, Amsterdam

Studiedag

Mentaliseren is de werkzame stof van ons vak. Inleven, meevoelen, meedenken en verplaatsen in de ander. Naast een cognitieve vaardigheid is dit bij uitstek een lichamelijke, zintuiglijke en intuïtieve vaardigheid. In het werken met ouders en (kleine) kinderen, maar ook met volwassenen en hun oorsprong in het kind-zijn, in de context van hun oorspronkelijke gezin […]

Start Basistraining Focus op hechting

Start datum: 13 maart 2019 - Eind datum: 24 april 2019

Tijd: 13.00 uur -16.30 uur

Locatie: Utrecht

Het doel van de vierdaagse training is dat de deelnemer inzicht krijgt in het enorme belang van een positieve band tussen ouders en hun kind. Deze band ligt ten grondslag aan het welzijn en de ontwikkeling van zowel ouders als kind. Een positieve relatievorming tussen ouders en kind beïnvloedt de ontwikkeling van de hersenen van […]

Congres Vroegsignalering en Vroeghulp – 50 euro korting Vroegabonnees

Datum: 13 maart 2019

Tijd: 10.00 uur - 16.30 uur

Locatie: Hotel Pullman Cocagne, Eindhoven

Vroegsignalering en vroeghulp krijgen een steeds prominentere plek in de hulpverlening. Vanuit wetenschap en politiek wordt alsmaar duidelijker dat goede signalering en goede hulp op jonge leeftijd zwaardere problematiek op latere leeftijd kan voorkomen. Het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp, een initiatief van Vakblad Vroeg en Euregionaal Congresburo, wil professionals informeren over nieuwe ontwikkelingen op het […]