Agenda

BeReSpel: het stimuleren van emotionele ontwikkeling, zelfbewustwording en hechting

Datum: 21 mei 2019

Tijd: 10.00 uur - 17.00 uur

Locatie: Utrecht

BeReSpel is een afkorting voor BewegingsRelatieSpel. Dit is een lichaamsgerichte vorm van spel en speltherapie voor kinderen met een ontwikkelingsbeperking. Bij het BeReSpel worden bewegen en het lichaamsbewustzijn als middel gebruikt om de emotionele ontwikkeling te bevorderen. Ook wordt het kind ondersteund om zijn eigen “Ik” te ontwikkelen en om hechte, veilige en positieve relaties […]

Congres Passende Kinderopvang – 50 euro korting Vroeg-abonnees

Datum: 23 mei 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Utrecht

Kinderopvang heeft een zorgplicht voor álle kinderen, ook voor baby’s, peuters en kleuters met beperkingen of stoornissen. Wat betekent dit in praktijk van alledag voor de direct betrokkenen? En hoe maak je de kinderopvang zo passend mogelijk? Vanuit verschillende invalshoeken speelt de derde editie van het Congres Passende Kinderopvang hierop in. Het congres bestaat uit een gevarieerd programma […]

Congres Jeugdgezondheidszorg

Datum: 23 mei 2019

Tijd: 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie: Eindhoven

Het congres over jeugdgezondheidszorg (0-19) staat in het teken van risico- en beschermende factoren. Als arts, verpleegkundige, pedagoog of assistente in de jeugdgezondheidszorg is het je opdracht om de fysieke, sociale, psychische en cognitieve ontwikkeling van de jeugd te bevorderen. Hoewel het met de meeste kinderen goed gaat, zijn er ook veel kinderen die verhoogde risico’s lopen in […]

Cursusdag Observatie van ouder-kindrelaties

Datum: 23 mei 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: RINO Amsterdam, Leidseplein 5, Amsterdam

Deze cursus geeft deelnemers een beeld hoe verschillende korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen. De deelnemers leren welke gedragingen in een interactie van belang zijn en leren deze te observeren met behulp van verschillende schalen. De cursus is interessant voor hulpverleners, werkzaam in […]

Draagadvies voor zorgprofessionals

Start datum: 25 mei 2019 - Eind datum: 7 juni 2019

Tijd: 9.00 uur tot 17.00 uur

Locatie: Zwolle

Deze cursus is toegespitst op zorgprofessionals werkzaam met jonge kinderen zoals kinderverpleegkundigen, neonatologieverpleegkundigen, jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen van een kraamafdeling. De cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen uit zowel de eerste als de tweede lijn, en is met name geschikt voor professionals beschikkend over opleidingsniveau  4 en/of 5. De cursus wordt gezamenlijk gehouden met de cursus […]

Studiedag Gastouders: Focus op wat echt belangrijk is

Datum: 25 mei 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.15 uur

Locatie: Het Magazijn, Amersfoort

In de eerste levensjaren van een kind vinden belangrijke ontwikkelingsprocessen plaats die bepalend zijn voor de rest van het leven. Kinderopvang van hoge kwaliteit biedt meer kans op een goede cognitieve ontwikkeling van het kind. Met cognitie worden alle functies bedoeld die te maken hebben met de werking van de hersenen (onder andere planning, geheugen, […]

Als woorden tekortschieten … Werken met handpoppen bij kinderen in rouw (B)

Datum: 27 mei 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur

Locatie: Antwerpen

Kinderen rouwen net als volwassenen, want ook zij ervaren intense gevoelens van verdriet, kwaadheid, angst en schuld. Maar kinderen uiten deze gevoelens op een andere manier. Niet-weten hoe het kind het verlies ervaart en hoe je best kan steunen, maakt ouders, leerkrachten en hulpverleners vaak machteloos. Handpoppen kunnen een bruikbaar middel zijn om kinderen terug […]

Congres DCD en CP bij kinderen

Datum: 28 mei 2019

Tijd: 9.45 uur tot 16.45 uur

Locatie: Van der Valk hotel, Veenendaal

Zowel kinderen met DCD als CP hebben een achterstand/stoornis in de ontwikkeling van motorische vaardigheden. Bij cerebrale parese zijn de hersenen niet in staat de juiste spanning aan de spieren door te geven en ze onderling op de goede manier te laten samenwerken. En ook kinderen met DCD hebben moeite met het coördineren van hun […]

Kinderen uit de knel

Datum: 28 mei 2019

Tijd: 13.30 uur- 16.15 uur

Locatie: Bildung.city, Amsterdam - Duivendrecht

Kinderen uit de Knel is een interventie voor ouders verwikkeld in een vechtscheiding en voor hun kinderen. De interventie richt zich op ouders die al meer dan een jaar gescheiden zijn, tussen wie de strijd escaleert en bij wie de kinderen uit beeld raken. Op ouders die niet tot overeenstemming kunnen komen over een goede […]

The Play Project – Workshop en Certificeringstraining

Start datum: 21 juni 2019 - Eind datum: 22 juni 2019

Tijd: 9.30 uur tot 16.30 uur

Locatie: Akulaan 2, Ede

Richard Solomon MD, oprichter van het Play Project komt naar Nederland voor een tweedaagse workshop. Het onderwerp is vroegtijdige interventie bij het jonge kind met ontwikkelingsproblematiek, zoals autisme. Voor meer informatie over het project en de workshop, klik hier