Om te komen tot een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling  zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht. In deze zes collectieven werken gemeenten samen met alle partijen die lokaal of regionaal betrokken zijn bij de vernieuwde aanpak. Het rapport ‘Collectieven tegen Kindermishandeling’ bundelt hun ervaringen, producten en tips. Hieruit blijkt dat professionals het verschil kunnen maken bij de aanpak van kindermishandeling: hoe zij samenwerken en van elkaar leren in de praktijk.

Onder de naam ‘Collectieven tegen Kindermishandeling’ werken zes gemeenten sinds anderhalf jaar samen met alle partijen die lokaal en regionaal betrokken zijn bij de nieuwe aanpak van kindermishandeling. De ministeries van OCW, VenJ, VWS, en de VNG hebben extra geïnvesteerd in deze vernieuwde aanpak.

Goede praktijkvoorbeelden
Gemeenten gingen uit van hun eigen praktijk en lokale verbeteragenda. Deze manier van werken leidde tot praktische producten en voorbeelden, die allemaal in het rapport staan.
Zo focusten Heerlen en Arnhem vooral op het onderwijs met een e-learning voor leerkrachten en informatie voor ouders. Amsterdam maakte een uitklapkaartje met een compacte checklist met oudersignalen over de vraag: ‘Is een kind veilig in het gezin?’ Het kaartje is breed verspreid onder professionals.

De betrokken projectleiders en wethouders hadden op 17 februari een slotbijeenkomst met de drie ministeries en VNG. Daar constateerden zij dat de overheid door de decentralisaties beter kan aansluiten bij de praktijk: ‘het succes van de olifantenpaadjes en uitwisseling van 06-nummers’. Gemeenten moeten zorgen dat de connectie tussen school, Veilig Thuis en het Wijkteam gemaakt wordt en dat er gehandeld wordt. Het probleem van kindermishandeling is te ernstig voor vrijblijvendheid.

Aanbevelingen
De oproep aan het Rijk is om door te gaan met het ondersteunen van de lokale aanpak. Hoe? Geef professionals de ruimte om aan te sluiten bij ouders en gezinnen. Zorg voor regelruimte: ‘Neem bijvoorbeeld 100 casussen en schrap de regels die in de weg zitten’. Neem Kindermishandeling op in het curriculum van beroepsopleidingen. Maak meer gebruik van data-analyse. Bepaalde stressoren in een gezin zoals schulden en werkloosheid dragen een bewezen risico in zich. Handel dwars door alle domeinen heen!

Meer informatie
Rapport: Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen (februari 2017)

Online samenvatting van het rapport

VNG themapagina: Collectieven tegen Kindermishandeling

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan