“Behandel in gesprekken met ouders voedingsaspecten vanaf de eerste dag in de breedte”, adviseert Julie Verfaillie MSc. “Dat kan er enorm aan bijdragen dat signalen van ouders en baby’s sneller landen. In het verlengde hiervan is meer aandacht nodig voor het begeleiden van gezinnen door professionals.”

Julie Verfaillie is werkzaam als logopedist in het Ziekenhuis Oost-Limburg te Genk. Zij richt zich op voedingsproblemen vanaf premature leeftijd tot ongeveer zes jaar. De eerste maanden leren kinderen drinken aan de borst of via de fles. “Daarbij spelen drie componenten”, vertelt de voedingsdeskundige. “Een kind moet kunnen zuigen, slikken en ademen. Deze drie functies moeten niet alleen afzonderlijk functioneren, maar onderling ook goed coördineren. Hapert een van de drie, dan kunnen er voedingsproblemen ontstaan.” Maar ook in de eerste maanden gaat leren eten al over veel meer dan de techniek van het drinken. “Even belangrijke voedingsaspecten zijn het tot rust komen, alert worden en betrokken zijn op het voedingsgebeuren. Hetzelfde geldt voor de interactie en communicatie rond de voeding die van de maaltijd een belangrijk gezinsmoment maken.”

Eerder signaleren
Moeizaam eten zet vrijwel altijd de opvoedingsrelatie onder druk. Ook daarom  is het van belang dat zorgprofessionals over de gehele linie zich goed bewust zijn van de impact van een voedingsprobleem bij een jong kind. “Goede kennis van wat leren eten inhoudt en van de signalen van een voedingsprobleem is echt een aandachtspunt”, benadrukt Verfaillie. Vaak zijn er signalen dat er iets misloopt met de techniek van de voeding. “Een indicatie kan zijn hoe lang een maaltijd duurt. Meer dan een half uur kan duiden op een zich ontwikkelend probleem. De mondbeweging en de manier van ademhalen is ook iets om in de gaten te houden. Hetzelfde geldt voor open mond gedrag. Let er ook op of de voeding een aangenaam moment was, of de baby tot rust kwam en of er sprake was van interactie.”

Investeren in informeren en emanciperen
Niet alle ouders zijn even goed op de hoogte van het verloop van een normaal voedingspatroon in de eerste levensjaren en wat daar allemaal bij komt kijken. Evenmin zijn ze zich niet altijd bewust van de impact als het fout gaat. “Er kan al veel worden bereikt indien professionals ouders hierin goed  begeleiden. Hoe wij als hulpverleners over voeding denken en praten is daarom eveneens  een aandachtspunt. Nog belangrijker is het geven van een kader aan ouders zodat zij zelf de eerste signalen in een vroeg stadium kunnen herkennen en advies kunnen inwinnen. Daarom is het ook van belang dat zij weten waar ze terecht kunnen.Van het meegeven van adequate informatie aan de ouders gaat eveneens een preventieve werking uit.”

Voedingsbegeleiding in de eerste maanden
Tijdens het Congres ‘Eetproblemen bij jonge kinderen’ op 7 juni verzorgt Verfaille een workshop over voedingsbegeleiding in de eerste maanden. Wat kan men verwachten?
“We bespreken hoe voeding en opvoeding zich over verschillende dimensies ontwikkelen, onder meer vanuit de ontwikkelingsgerichte zorg,  met extra aandacht voor hoe dit gebeurt bij te vroeg geboren kinderen. We staan stil bij hoe we als professionals de brede ontwikkeling van leren eten en opvoeden kunnen ondersteunen en wat de preventieve  aandachtspunten zijn. Het is niet alleen van belang dat ouders vanaf dag één hun rol als opvoeder op zich kunnen nemen, maar ook dat zij waar nodig ondersteuning krijgen. Dit alles wordt met een aantal filmpjes toegelicht.”

Klik hier voor meer informatie over het congres op 7 juni

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan