JGZ-professionals constateren bij een kwart van de kinderen op enig moment psychosociale problemen. Een preventieve én vroege aanpak is van belang om grote problemen op latere leeftijd te voorkomen, benadrukt Menno Reijneveld, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan het UMC Groningen. Met name kindermishandeling verdient meer aandacht.

Psychosociale problemen worden onderverdeeld in drie groepen: gedrag, emotioneel  en sociaal, dus in de omgang met leeftijdsgenoten, geeft hoogleraar Reijneveld op zonmw.nl aan. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met psychosociale problemen die niet goed of op tijd behandeld worden, daar lang last van houden. “Ze behalen later moeilijker een diploma en vinden lastiger een goede baan. Zij worden lager betaald, hebben minder aantrekkelijk werk, zijn somberder. Zulke problemen werken zó lang door, het bepaalt hun verdere levensloop; dat maakt het belang van een goede aanpak wel zichtbaar.’

Rol JGZ

De JGZ is volgens Reijneveld bij het aanpakken van de psychosociale problemen van groot belang: “De professionals helpen het probleem op te lossen of hanteerbaar te maken. Dat draagt bij aan het welzijn van het kind én de ouders. Op die manier ondersteun je het maatschappelijk functioneren van een kind.”

De rol van de JGZ is om eerst in kaart te brengen hoe het met de kinderen gaat, schetst Reijneveld: “Professionals zoeken uit of er problemen zijn. En zijn die er, hoe gaan de ouders er dan mee om? Kunnen ze het aan? Soms kan de professional volstaan met adviezen, soms is verdere ondersteuning gewenst. Een enkele keer is gespecialiseerde zorg nodig. Dan verwijst de JGZ door.”

Menno Reijneveld: “Wees er op tijd bij en besteedt ook aandacht aan lichte problemen”

Lichte problemen

Een goede aanpak is wat Reijneveld betreft: er op tijd bij zijn en ook aandacht besteden aan lichte problemen. De JGZ heeft daarin volgens hem de afgelopen jaren flinke stappen gezet. “Professionals in de JGZ weten steeds beter wat zij kunnen doen. Zij hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt, bijvoorbeeld dankzij projecten die de vaardigheden van professionals hebben versterkt.” Ook gebruiken zij meer onderbouwde instrumenten, waaronder korte vragenlijsten om psychosociale problemen te herkennen.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

Herziene richtlijn vroegsignalering

Een belangrijke ontwikkeling vindt Reijneveld ook de in 2016 herziene richtlijn ‘Vroegsignalering van psychosociale problemen’. Deze richtlijn uit 2008 was aan vervanging toe. “In de nieuwe richtlijn zie je een enorme toename van het aantal instrumenten en van de mogelijkheden tot lichte interventies. Hier zat de JGZ echt op te wachten. Het helpt niet alleen bij het opsporen van problemen; bij een geconstateerd probleem geeft de richtlijn ook uitsluitsel over de beste manier van handelen.”

Nieuwe positie

Een belangrijk thema dat meer aandacht behoeft, is kindermishandeling, een groot risico voor het ontstaan van psychosociale problemen. Een ander thema – psychosociale problemen en schooluitval – krijgt momenteel al veel aandacht.

Een grote uitdaging voor de JGZ is nu het bepalen van een goede positie in het nieuwe jeugdhulpveld, zo meent Reijneveld: “De nieuwe Jeugdwet van 2015 legt het accent op preventie en vroegtijdige signalering. Dat zit in de kern van de JGZ. Voor de JGZ is dan de vraag welke plek zij inneemt. Is dat ín een jeugdteam of wijkteam? Of is dat primair op scholen? Hoe kun je de deskundigheid van de JGZ beter positioneren in het veld? Kan de JGZ bij zware of meervoudige problemen ook een rol spelen als casemanager? En welke rol neemt de JGZ bij ouderondersteuning? Dat is in veel regio’s nog niet helder.”

Bron: zonmw.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan