Niet meer zoeken naar passende zorg, maar één aanspreekpunt. Dat is het streven van het Groningese Vroeg Erbij Team. Ouders met een kind tot 12 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen ontvangen voortaan een integraal aanbod. Door de samenwerking krijgen ouders en kind sneller het juiste advies en wordt de zorg efficiënter en betaalbaarder.

Bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand is er vaak diverse hulp en zorg nodig. Hiervoor moet vaak vanuit meerdere disciplines en zorggebieden gekeken worden. Deze verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd in het Vroeg Erbij Team. Door het zo vroeg mogelijk adviseren over en inzetten van de juiste hulp, worden complexere problemen op latere leeftijd voorkomen. De ouders van het kind worden gedurende het proces bijgestaan door een casemanager en zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van het advies en het inzetten van het vervolg.

Samenwerkingsovereenkomst
Om deze aanpak mogelijk te maken, ondertekenden MEE Groningen, GGD Groningen, Jonx/Lentis, UMCG afdeling kinderrevalidatie en KNO-CSK, Cosis/NOVO, Kentalis, Visio, Accare en Elker onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Deze organisaties vormen samen het Vroeg Erbij Team. “Dit is een belangrijke stap in de doorontwikkeling van dit succesvolle product dat we als zorgpartijen gezamenlijk aanbieden”, aldus Truus Dolstra, directeur MEE Groningen. ‘Het aanbod van het Vroeg Erbij Team is in iedere gemeente in de provincie Groningen beschikbaar. “De coördinatie en uitvoering van Vroeg Erbij is centraal ingekocht voor alle gemeenten in de provincie Groningen door het RIGG, de provinciale inkopende instantie voor jeugdhulp.”

Samenvoeging teams Vroeghulp en Vroegsignalering
Het Vroeg Erbij Team is ontstaan vanuit een samenvoeging van het aanbod vanuit het netwerk Integrale Vroeghulp en het team Vroegsignalering. Door de samenvoeging van de kennis en ervaring van beide teams ontstaat er een integraal preventief en aansluitend aanbod op het gebied van signalering en advisering voor kinderen tot 12 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, als gevolg van verstandelijke, zintuiglijke, lichamelijke en/of gedragsproblemen.

(www.accare.nl+)

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan