Met steun van het programma VoorZorg slagen jaarlijks ruim 400 kwetsbare jonge zwangeren erin hun leven weer op de rit te krijgen. Na de introductie in Nederland 12,5 jaar geleden, gaat het programma nu zelfstandig verder. Dit gebeurt met een nieuw beeldmerk en aangepaste materiaal.

VoorZorg voorkomt of vermindert zware opvoedingsproblemen. De Nederlandse uitvoering van VoorZorg wordt gecoördineerd door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De verzelfstandiging vond plaats in afstemming met de Universiteit van Denver.

VoorZorg: effectieve interventie

VoorZorg is een preventief programma ter ondersteuning bij zwangerschap en ontwikkeling van kind en gezin bij zeer kwetsbare zwangeren. Dat wil zeggen: bij vrouwen die te maken hebben met een cumulatie van risicofactoren. Het programma is evidence based effectief bij jonge vrouwen, zwanger van hun eerste kind.

Voor andere zeer kwetsbare zwangeren (waar al wel kinderen zijn) wordt nu in de Nederlandse situatie  gekeken of het mogelijk is om op dezelfde basis een aanpassing van VoorZorg te maken.

Tijdig starten

Het is van belang om een zorgwekkende opvoedingssituatie te voorkómen of op te heffen. Des te eerder gestart wordt met effectieve interventies, des te kleiner is de kans op het ontstaan van schade in de zwangerschap, opvoedingsonmacht, kindermishandeling, psychische stoornissen en de ontwikkeling van gedragsproblemen. Door al in de zwangerschap een inter­ventie te plegen, kan worden voorkomen dat een kind en een gezin in een neerwaartse spiraal raken en kunnen schadelijke effecten beperkt blijven. Hierbij geldt dat hoe jonger effectieve ondersteuning ingezet wordt, des te meer kans op effect. En bij zo vroeg mogelijk wordt bedoeld: preconceptioneel, in de zwangerschap en in de jonge kinderjaren.

Vakblad Vroeg publiceerde in december 2017 een informatief artikel over het programma: Van kwetsbare zwangere tot sterke moeder >

Elementen

Effectieve elementen in VoorZorg zijn:

  • De lange duur van het programma: van vroeg in de zwangerschap tot het kindje 2 jaar is (1001 kritieke dagen in een mensenleven);
  • De intensiteit van het programma: 40-60 huisbezoeken;
  • Aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënte en het gezin;
  • Het opbouwen en onderhouden van een wederzijdse langdurige hechtingsrelatietussen de VoorZorgverpleegkundige en de cliënte;
  • De brede theoretische onderbouwing;
  • De multisysteem benadering: 9 ontwikkel topics.

Meer weten?
Alle informatie op www.voorzorg.info is geactualiseerd. Hier kan men ook altijd de meest recente informatie vinden.

Bekijk ook:

Bron: NCJ 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan