Het kabinet stelt vanaf 2020 jaarlijks € 5 miljoen extra beschikbaar voor zorg en ondersteuning op school aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De financiering van de zorg in onderwijstijd voor deze leerlingen verdubbelt hiermee. Hierdoor wordt het voor scholen makkelijker om de zorg voor deze leerlingen te organiseren.

Dat schrijven minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor veel scholen is het ingewikkeld om de zorg tijdens onderwijstijd te organiseren. In het regeerakkoord is afgesproken dit te vereenvoudigen. De Jonge en Slob willen dat de verschillende zorgbudgetten voor leerlingen met een complexe zorgvraag tijdens onderwijstijd worden gebundeld. In hun brief aan de Tweede Kamer schrijven de bewindspersonen dat hiervoor in een paar regio’s pilots worden opgezet. Daarbij is het de bedoeling gemeenten de verantwoordelijkheid te geven om met het gebundelde budget alle zorg in onderwijstijd in te kopen.

Tot die tijd stelt het ministerie van VWS deze extra € 5 miljoen ter beschikking om hiermee voor scholen, leerlingen en hun ouders te komen tot minder afstemmingsproblemen en administratieve rompslomp. Daarnaast gaan experts scholen op korte termijn helpen bij het regelen van financiering van zorg in onderwijstijd. Deze mensen kennen de weg binnen de diverse zorgsystemen en weten op welke zorg aanspraak gemaakt kan worden.

De maatregelen maken onderdeel uit van een breder pakket om door betere samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Sinds afgelopen juni is een programmateam onder leiding van Rene Peeters daarmee aan de slag.

Documenten

Kamerbrief over voortgang onderwijs en zorg
Minister De Jonge en minister Slob informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen om onderwijs en zorg beter op elkaar te laten aansluiten.

Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd
In deze factsheet is een voorzet gemaakt hoe de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken kunnen maken over het verlenen van gezondheidszorg aan een leerling op school.

Onderzoek maatregel 8 onderwijszorgbrief – Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind

Inzicht in zorg in onderwijstijd – Eindrapportage
Onderzoek naar de organisatie en financiering van ondersteuning in het (voortgezet) speciaal onderwijs

Bron: rijksoverheid.nl

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan