Video-interactiebegeleiding (VIB) in de kinderopvang maakt communicatie en pedagogisch handelen inzichtelijk. “Eigenlijk een onmisbaar hulpmiddel”, vindt Nancy Schuurmans, Zorgcoördinator van KluppluZ. “De beelden brengen haarfijn in beeld als er iets schort in de ontwikkeling. Hierdoor kan in een vroeg stadium gericht worden ingespeeld op kinderen die wat meer of wat anders nodig hebben.”

Wat vraagt passende kinderopvang van pm-ers en leidinggevenden?
“In de praktijk van alledag is het vooral van belang goed te kijken naar het gedrag en de communicatie van een kind. Aan de hand van dergelijke observaties is het mogelijk om initiatieven te duiden. Dat zegt iets over de ontwikkeling – of die naar verwachting verloopt of wellicht stagneert. Voor leidinggevenden is het van belang om de pm-ers hierin laagdrempelig bij te staan zodat ondersteuning tijdig plaats kan vinden en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In dit kader is investeren in kennis en expertise van pm-ers een must, ook om reguliere kinderopvang voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk te houden.”

Wat zijn de do’s & don’ts?
“Do’s zijn vroegtijdige signalering, het meenemen van ouders in zorgsignalen die pm-ers waarnemen en het op een professionele wijze kunnen duiden van het gedrag dat een kind laat zien. Don’ts zijn het te weinig tijd nemen om een kind gericht te observeren en te ‘zien’. Aandacht verdient ook het tijdig meenemen van ouders in hetgeen is waargenomen. Daarnaast is objectief en zuiver kijken naar gedrag en communicatie van een kind soms moeilijk. Wees je daar bewust van, anders laat je je wellicht leiden door een eigen betekenis die je geeft aan gedrag dat je ziet.”

Samen terugkijken

Wat is er nodig voor kinderen die wat meer of wat anders nodig hebben?
“Door inzet van videointeractiebegeleiding in de kinderopvang wordt communicatie en pedagogisch handelen inzichtelijk gemaakt. Het gebruik is laagdrempelig. Het effect is bovendien wetenschappelijk onderbouwd. Juist in het omgaan met kinderen die wat meer of wat anders nodig hebben in de kinderopvang, kan hiermee veel worden bereikt. Bijvoorbeeld doordat je bij de micro-analyse korte stukjes van de video-opnames nauwkeurig bekijkt door de beelden per moment stil te zetten en te analyseren. Hierbij worden contactinitiatieven bijvoorbeeld heel zichtbaar voor pm-ers, waardoor hun bewustwording groeit. Door het analyseren van de interacties tussen kinderen en pm-ers, werk je activerend en doelgericht aan de ontwikkeling van zowel de pm-ers als de kinderen.”

Nancy Schuurmans: “Video-interactiebegeleiding maakt communicatie en pedagogisch handelen inzichtelijk”
Nancy Schuurmans: “Video-interactiebegeleiding maakt communicatie en pedagogisch handelen inzichtelijk”

Kan iedere pm-er hiermee omgaan of vergt dit een speciale training?
“Er is voor pm-ers geen speciale training nodig. Het kijken naar beelden kan wel emoties losmaken. Hierbij is het belangrijk dat de VIB-begeleider zelf de principes van basiscommunicatie toepast. Het bekijken van de beelden kan dan voor de pm-er een leermoment zijn. Dit wordt versterkt op het moment dat duidelijk is met welk doel er is gefilmd.”

Op 24 mei verzorgt u tijdens het congres Passende Kinderopvang een deelsessie over het gebruik van VIB in de kinderopvang. Wat gaat u dan doen?
“We zullen vooral veel kijken naar beelden uit de praktijk van de kinderopvang. Daarbij zal ik relevante aspecten in het kader van vroegsignalering toelichten. Zoals gezegd komen juist uitingen die wijzen op een mogelijke achter stand in de emotionele of motorische ontwikkeling treffend naar voren in de filmopnamen.”

Alle informatie over programma Congres Passende Kinderopvang op 24-05-2018 >>

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan