Voor het eerst is het effect van het lezen van boeken over verzorging en opvoeding van baby’s op het emotioneel welbevinden onderzocht. Deze blijken een averechts effect te hebben. Moeders die deze boeken lezen, zijn vaker depressief, ervaren meer stress en hebben minder zelfvertrouwen

Dat blijk uit Brits onderzoek waarover kennispoort-verloskunde.nl bericht.

Dwingende benadering

Het moederlijk welbevinden in het eerste jaar na de geboorte is geassocieerd met dagelijkse routines, nacht/slaap patronen en onzekerheden. Om zwangere vrouwen te informeren en adviseren over verzorging en opvoeding van hun baby is er een scala aan boeken op de markt. Deze boeken kenmerken zich door een sturende en dwingende benadering ten aanzien van de verzorging en opvoeding.

Onderzoek

De studie maakte gebruik van een vragenlijst. De participanten bestonden uit 261 Britse moeders, met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar, die minder dan 1 jaar geleden bevallen waren. Het merendeel (63%) kreeg hun eerste kind en hadden een vaste relatie (96%). De participanten bestonden uit 64% lezers/ 36% niet-lezers. De lezers hadden gemiddeld twee verschillende boeken gelezen. Lezers waren significant ouder dan de niet-lezers (p=,001). Een vijfde (21%) van de participanten volgde het advies zoals beschreven in de boeken en slechts 14% was overtuigd dat de verzorging en opvoedingsadviezen relevant waren.

Advertentie

Bevindingen

Moeders die boeken hadden gelezen waren significant meer depressief, ervoeren meer stress en hadden minder zelfvertrouwen vergeleken met niet-lezende moeders. Er werd gecorrigeerd voor maternale leeftijd. Het was onbekend hoe de participanten scoorden op de psychometrische factoren voorafgaande aan het lezen van de boeken.

Advies

De auteurs concluderen dat het voor verloskundigen nuttig is om op de hoogte zijn van de associatie tussen het lezen van deze boeken en het welbevinden. Het vraagt mogelijk reflectie op de vraag waarom vrouwen deze boeken gaan lezen. Ook moeten deze moeders mogelijk op andere wijze worden ondersteund moeten in hun vragen en onzekerheden betreft verzorging en opvoeding.

The association between use of infant parenting books that promote strict routines, and maternal depression, self-efficacy, and parenting confidence

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan