Kindermishandeling aan de orde stellen is een gevoelig onderwerp in de kinderopvang. Het onderwerp wordt vaak gemeden. De Verwijsindex Risicojeugd (VIR) blijkt een nuttig hulpmiddel om bij een niet-pluisgevoel aan de bel te trekken.

De Verwijsindex Risicojeugd (VIR) kan het beleid en de aanpak van (vroeg)signalering, inclusief het opsporen van kindermishandeling en huiselijk geweld, versterken. Het digitale systeem biedt een platform voor kennisontwikkeling. Het faciliteert en motiveert een passende houding (erkenning voor het probleem) en gedrag (handelingsgerichtheid).

Professioneel handelen bij zorgsignalen

De VIR maakt, samen met de Meldcode, onderdeel uit van één instrumentarium gericht op professioneel handelen bij zorgsignalen, van licht tot en met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. “Bij een niet-pluis gevoel in deze fase zet je een signaal in de VIR”, vertelt Jesse Thevenet, beleidsregisseur bij de gemeente Amersfoort op nieuwejeugdbescherming.nl.Daarmee toets je of andere professionals al eerder signalen door hebben gegeven over het kind waar je zorgen om hebt. Hiermee word je ook zichtbaar voor mogelijk opvolgende professionals met zorgen. Bij het ontstaan van een match tussen professionals gaat vervolgens het regiemodel in werking treden. Hierin wordt bepaald wie de regie gaat voeren. Het is nadrukkelijk de bedoeling samen te werken en zo min mogelijk door te verwijzen. De VIR activeert professionals en organisaties om transparant en extern gericht te zijn bij zorgsignalen. Zodoende komen de puzzelstukjes in stap 0 al bij elkaar en kan er sneller een completer beeld ontstaan van de situatie waarin het kind zich bevindt.”

Advertentie

Signaleringsfunctie

De VIR maakt overigens onderscheid tussen signaleerders en hulpverleneners. “Medewerkers in de kinderopvang hebben een signaleringsfunctie, de VIR is er dus om ze te ontzorgen. Maar voorop staat wel dat je durft te delen wat je gezien hebt. Stel het kind centraal en begin gewoon met het bespreekbaar maken. De veelgebruikte zin ‘Niets doen is geen optie’ gaat wat dat betreft nog steeds op.”

Interview

Op nieuwejeugdbescherming.nl staat een uitgebreider interview met Jesse Thevenet, getiteld ‘De verwijsindex als stap 0 van de meldcode’.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan