Verbeterpunten voor verloskundige zorg tijdens bevalling

0
1476

Een minder goede ervaring met de verloskundige zorg tijdens de bevalling kan niet alleen effect hebben op de vroege interactie tussen moeder en kind, maar ook significant van invloed zijn op het emotioneel welzijn van een vrouw op zowel korte als lange termijn. Verbetering is mogelijk door de verloskundige zorg nog meer te laten aansluiten bij de cliënt.

Dat blijkt uit de Nederlandse DELIVER-studie waarover kennispoort-verloskunde.nl bericht.
In de studie is gekeken naar de relatie tussen cliënt en zorg gerelateerde factoren (waaronder: demografische gegevens, pariteit, gevoel van controle tijdens de baring, wijze van bevallen, depressie en angst post partum) en de ervaring van intra-partum verloskundige zorg. Dit met het doel om verloskundigen inzicht te geven over hoe zij mogelijk de zorg die zij geven kunnen verbeteren.

Onderzoek
Er zijn 2377 vrouwen geïncludeerd waarvan 194 (8%) vrouwen de verloskundige zorg tijdens de bevalling als ‘minder dan goed’ hebben beoordeeld. De ervaring van de verloskundige zorg tijdens de bevalling werd gemeten met behulp van een vragenlijst die gemiddeld zes weken postpartum ingevuld werd. Hierin werd de vraag gesteld om de zorg die gegeven is door je verloskundige te beoordelen met een cijfer van één tot tien. Daarbij is een ‘minder dan goed’ ervaring gedefinieerd is als een cijfer van één tot en met zeven en een “goed tot best mogelijk” ervaring als een cijfer van acht tot en met tien.

In multivariate analyse hadden vrouwen een hogere kans op het ervaren van verloskundige zorg als ‘minder dan goed’ wanneer zij een ongeplande sectio (OR 2.21; 1.19-4.09) of kunstverlossing (OR 1.55; 1.08-2.23) hadden. Ook bij vrouwen met een gevoel van minder controle tijdens de ontsluitingsfase (OR 0.98; 0.97-0.99) en uitdrijvingsfase (OR 0.98; 0.97-0.99) was die kans verhoogd.

Advies
De onderzoekers concluderen dat verloskundigen mogelijk hun zorg kunnen verbeteren door deze nog meer te laten aansluiten bij de cliënt. Dit zou kunnen door extra aandacht te geven aan het gebruik van strategieën die het gevoel van controle tijdens de baring kunnen vergroten. Dit geldt in het bijzonder bij vrouwen die een kunstverlossing of een sectio krijgen.

Client-Related Factors Associated with a “Less than Good” Experience of Midwifery Care during Childbirth in the Netherlands

------
Abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrief en u ontvangt wekelijks een overzicht van relevante ontwikkelingen rond vroeghulp- en -signalering

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here