In een studie is gekeken naar de relatie tussen het toedienen van synthetische oxytocine tijdens of direct na de bevalling en het optreden van depressies en angststoornissen in het eerste jaar post partum. De conclusie is dat het toedienen van oxytocine de kans op depressie en angst in het eerste jaar na de geboorte vergroot.

De onderzoekers maakten gebruik van populatiedata van de Massachusetts Integrated Clinical Academic Research Database (MiCARD) verzameld tussen 2005-2014.

In de studie zijn vrouwen die oxytocine toegediend kregen (n=9684) vergeleken met vrouwen die dit niet kregen (n=37.048). Er is gekeken of zij in het eerste jaar post partum gediagnostiseerd zijn met depressie en/of angst, of hier medicatie voor voorgeschreven hebben gekregen. Oxytocine toediening was gebaseerd op de classificaties: inleiding, bijstimulatie, preventie of behandeling van fluxus.

Bevindingen

Vrouwen met depressie of een angststoornis in de voorgeschiedenis (of medicatie tegen depressie of angst) en die tijdens of na de partus oxytocine toegediend kregen, hebben een verhoogde kans op depressie of angst in het eerste jaar post partum, wanneer er vergeleken wordt met vrouwen die geen oxytocine kregen (RR 1.36; 1.20-1.55).

Ook bij vrouwen zonder depressie en angst in de voorgeschiedenis is er een verhoogde kans op het krijgen van een depressie of angststoornis in het eerste jaar post partum bij het gebruik van oxytocine (RR1.32; 1.23-1.42). Het al dan niet optreden van een (nieuwe) episode van depressie en angst tijdens de zwangerschap maakte niet uit voor de resultaten. Ook bij uitsplitsing naar vaginale geboorte en sectio bleven de gevonden verbanden zichtbaar.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat vrouwen die oxytocine tijdens de bevalling krijgen een grotere kans hebben op depressie en angst in het eerste jaar post partum. Ze verwachten dat door het gebruik van grote databases en coderingen de werkelijke kansen op depressie en angst in het eerste jaar post partum groter zullen zijn. Verder onderzoek naar de relatie tussen het toedienen van oxytocine en de bloedwaarden van hormonen in relatie tot het optreden van depressie en angst is nodig om inzicht te krijgen in mogelijke causaliteit van het gevonden effect.

Association of peripartum synthetic oxytocin administration and depressive and anxiety disorders within the first postpartum year 

Bron: kennispoort-verloskunde.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan