Bij jongeren die in de adolescentie ernstige gedragsproblemen vertonen, zijn tekenen hiervan al op vijfjarige leeftijd waar te nemen. Deze kinderen op jonge leeftijd al passende begeleiding en behandeling bieden, voorkomt ernstigere problematiek tijdens de pubertijd.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Sjouk de Boer, psycholoog bij Youz, aan Universiteit Leiden. De Boer onderzocht jongeren die klinisch behandeld zijn vanwege ernstige gedragsproblemen en psychische stoornissen in De Fjord, Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie. Hierbij is gebruik gemaakt van 17 jaar verzamelde onderzoeksgegevens.

Bevindingen

De Boer keek onder meer of bij jongeren die vanwege ernstige gedragsproblemen opgenomen zijn in een orthopsychiatrische kliniek, al op jonge leeftijd gedragsproblemen gesignaleerd zijn. Er bleken inderdaad bij deze jongeren hier al op vijfjarige leeftijd aanwijzingen voor te zijn. Uit dossiers van 24 kinderen die later in de kliniek werden opgenomen, bleek dat zowel leerkrachten als JGZ-professionals aanzienlijk meer opmerkingen maakten over disruptief gedrag. Verder vond ze dat jongeren met vroege gedragsproblemen vaker zijn blijven zitten op de basisschool, vaker impulsief gedrag vertonen en vaker een geschiedenis hebben van fysieke mishandeling. Deze kinderen op jonge leeftijd al passende begeleiding en behandeling bieden, voorkomt ernstigere problematiek tijdens de pubertijd.

Betere samenwerking

De Boer pleit dan ook voor een betere samenwerking tussen de JGZ en de wijkteams. JGZ-professionals zouden bijvoorbeeld de wijkteams kunnen betrekken bij signalen van psychosociale problemen. Terwijl wijkteams zouden kunnen profiteren van de regelmatige screening van kinderen door de JGZ. Kinderen die op jonge leeftijd al flinke gedragsproblemen laten zien, zouden dan door de JGZ kunnen worden geïdentificeerd en worden verwezen naar het wijkteam waar men bepaalde interventies in kan zetten. Zij benadrukt dat het beangrijk is om in te grijpen wanneer de kinderen nog jong zijn.

Voortijdig stoppen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat dropout (voortijdig stoppen) van behandelingen veel voorkomt, met percentages oplopend tot wel 75%! De Boer onderzocht voorspellers van dropout bij jongeren die behandeld zijn vanwege ernstige gedragsproblemen. Cannabisgebruik voorafgaand aan de behandeling en gedragsproblemen voor het twaalfde levensjaar bleken voorspellers van dropout. Ook onderzocht ze het psychosociaal functioneren 1,5 jaar na beëindiging van de behandeling van dropouts ten opzichte van jongeren die de behandeling voltooiden. De jongeren die de behandeling hadden afgerond, bleken zich in stabielere levensomstandigheden te bevinden, vaker een dagbesteding te hebben en minder criminaliteit te vertonen. Hieruit blijkt dat preventie van dropout en (terugval)preventie van cannabisgebruik een belangrijk aandachtspunt moet zijn in de behandeling van jongeren met gedragsproblemen.

Proefschrift ‘Age of Onset of Disruptive Behavior of Residentially Treated Adolescents’ –

Nederlandse samenvatting

Bron: youz.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan