De Hersenstichting verstrekt subsidie aan het project SpeelsBrein. Centraal in het project staat een doe-boek voor ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar met traumatisch hersenletsel. Het boek is ook prima te gebruiken bij kinderen met kwetsbare hersenen door andere oorzaken, zoals vroeggeboorte, cerebrale parese (CP), een hersentumor, hersenvliesontsteking of andere ziekte.

Het is wetenschappelijk bewezen dat jonge kinderen het beste leren door actie of door te spelen met concreet materiaal. Ouders zijn de belangrijkste schakel in het herstel en de ontwikkeling van hun kind. SpeelsBrein speelt hierop in door ouders van jonge kwetsbare kinderen informatie en tools te geven over hoe zij spelenderwijs de neurocognitieve ontwikkeling van hun jonge kind kunnen stimuleren met speelgoed dat al in huis is.

Kwetsbare hersenen

Lang niet alle jonge kinderen hebben na een trauma of ziekte blijvend hersenletsel. Daarom wordt in het boek gesproken over kwetsbare hersenen. In het boek staat informatie over én voor de onzichtbare neurocognitieve ontwikkeling. Ook bevat de publicatie allerlei spelletjes. De ontwikkeling van deze aspecten, zoals waarnemen, aandacht- en executieve functies zijn van invloed op het gedrag en het leren. Soms is schade aan het brein bij jonge kinderen meteen merkbaar, soms komen de gevolgen pas jaren later aan het licht en soms merk je er nooit meer iets van.

Groter bereik

Het doe-boek staat vol informatie, tips en spelletjes die ouders met alle jonge kinderen kunnen spelen. SpeelsBrein kan door middel van de nieuwe subsidie van €100.000 alle ouders bereiken door een krachtige verspreiding en implementatie. Hierbij is de mening van ouders, ouderverenigingen en hulpverleners van groot belang. Zij kunnen ouders wijzen op het bestaan van het boek. Ook wordt er een pilotonderzoek uitgevoerd om te kijken wat het effect van SpeelsBrein is op de neurocognitieve hersenontwikkeling en het gedrag van jonge kinderen. Het project wordt uitgevoerd door Libra Revalidatie & Audiologie.

Informatie: speelsbrein.nl

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan