Vaders en borstvoeding is een combinatie die traditioneel niet wordt gemaakt: de taak van de partner werd en wordt onderschat. Ten onrechte, zegt  Gonneke van Veldhuizen-Staas van Eurolac Lactatiekunde. “Een ondersteunende partner is een belangrijke factor voor een als succesvol ervaren borstvoedingsperiode.”

Welke rol spelen vaders in het leven van het ongeboren en jonge kind?
Dat is wat borstvoeding betreft een interessante vraag. De rol van de partner ligt hem vooral in het zijn van een steunpilaar. Onderzoek laat zien dat de onvoorwaardelijke steun van de partner verantwoordelijk is voor wel de helft van het succes van de borstvoeding. Die steun is zowel mentaal als praktisch, in de vorm van zorg voor het kind naast en rondom de voeding. Daarnaast betekent die steun van de partner voor de vader zelf ook dat hij makkelijker een eigen band met het kind opbouwt.”

Voor welke uitdagingen staat de hedendaagse vader?
“Hedendaagse vaders kunnen zich niet meer onttrekken aan de zorgtaken. Iets als ‘de vader = kostwinnaar en hoofd van het gezin’ van de vorige eeuw kan echt niet meer. Het vraagt van mannen het toelaten van hun meer feminiene kanten, zonder aan mannelijkheid in te boeten.”

Waar liggen met name kansen tot betere begeleiding?
“De meeste voorlichtings- en voorbereidingsliteratuur is primair gericht op de toekomstige moeder. In de zorg kan veel maar aandacht zijn voor de partner. Niet als hulpeloze toeschouwer, maar als actieve deelnemer.”

Is er een aspect dat meer aandacht verdient?
“Ja, er zijn meerdere aspecten die aandacht verdienen. Een belangrijke is dat vaders geen flesjes hoeven geven om ook een band met hun kind aan te kunnen gaan. Toch is dit een veelgebruikt argument om geen borstvoeding te geven.”

Heeft u  enkele tips voor zorgprofessionals?
“Betrek de partner bij de voorbereiding op het geven van borstvoeding, dus ook bijvoorbeeld in de prenatale cursus. Benadruk de zorgende taak van de partner in alle aspecten, behalve het voeden zelf.”

AdvertentieVroeglezing - artikel
Gonneke van Veldhuizen-Staas, IBCLC”
Gonneke van Veldhuizen-Staas, IBCLC: “Rol vaders voor succes borstvoeding onderschat”

Hoe luidt uw hartenwens?
“Dat partners voor hun kind de vader willen zijn die ze zelf hadden gewild.”

Tijdens het Congres vaders in de 21e  eeuw op 18 april verzorgt u een workshop over vaders en borstvoeding. Wat kunnen de bezoekers verwachten?
Ik ga dan dieper in op de in dit interview genoemde punten en geef veel praktijkvoorbeelden. Waar mogelijk onderbouw ik mijn betoog met recente literatuur.”

Congres Vaders in de 21e eeuw
18-04 | Utrecht

Welke rol spelen vaders tegenwoordig in het leven van hun kind? Welke uitdagingen komen zij daarbij tegen en waar moeten professionals rekening mee houden? Wat weten we eigenlijk vanuit wetenschap en praktijk over bijvoorbeeld de rol van vaders bij hechting, in de zwangerschap en bij borstvoeding? En wat is de relatie tussen vaderschap en psychopathologie? Het Congres Vaders in de 21e eeuw, een initiatief van NIP Sectie Het Jonge Kind en Vakblad Vroeg, komt op 18 april 2018 met antwoorden.
>> Meer informatie

BewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

AdvertentieVroeg-congres artikel
Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

AdvertentieNomineren Vroegwerker

"*" geeft vereiste velden aan