Verloskundige zorg is gebaat bij samenwerking tussen de direct betrokkenen bij zwangerschap en geboorte in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Kennisnet Geboortezorg heeft nu een sociale kaart gemaakt van alle VSV’s in Nederland. Doel van dit initiatief is de organisatie van de geboortezorg inzichtelijker te maken. Ook kan men elkaar nu eenvoudiger vinden.

VSV’s zijn plaatselijke samenwerkingsverbanden van verloskundigen, gynaecologen en eventueel verloskundig actieve huisartsen. Soms nemen ook kinderartsen en kraamzorgaanbieders deel aan het overleg. Doel van de samenwerking is om afspraken te maken over bijvoorbeeld verwijzen en terugverwijzen van cliënten, het vertalen van landelijke richtlijnen naar de lokale situatie en afspraken te maken over verantwoordelijkheden.

Sociale kaart

Op de sociale kaart wordt elke VSV door middel van een adres op een landkaart geplaatst. Het adres is ook zichtbaar voor deelnemers van kennisnetgeboortezorg. Deelnemers aan kennisnetgeboortezorg kunnen zichzelf koppelen aan een of meerdere VSV’s om inzicht te geven wie, waar werkt in de geboortezorg. Het is de bedoeling de sociale kaart in de toekomst uit te breiden met allerlei verbonden organisaties binnen een VSV zoals ziekenhuizen, verloskundigen praktijken en kraamzorgorganisaties.

Advertentie

Meerwaarde

Doel van de sociale kaart is niet alleen de organisatie van de geboortezorg inzichtelijker te maken, maar ook de interactie tussen deelnemers van kennisnetgeboortezorg te stimuleren: de kaart maakt het gemakkelijker om in contact te komen met professionals in de geboortezorg van specifieke VSV’s. Door goede samenwerking tussen geboortezorgprofessionals kan de gezamenlijke zorg verder optimaliseren.

Log in

De sociale kaart bevindt zich achter de log in. Dat wil zeggen dat alleen deelnemers van kennisnetgeboortezorg de gegevens kunnen inzien. Bij elk VSV wordt ook aangegeven onder welk Regionaal consortium een VSV valt. Lees verder >

 

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan