Veel kansen om  rolstoelrijdende kinderen mee te laten doen met buiten spelen en sporten blijven onbenut. Dit komt zowel door gebrek aan rolstoelvaardigheid en zelfvertrouwen als te weinig aandacht voor oplossingsgerichte strategieën en kennisoverdracht. Verder zijn rolstoelen en andere hulpmiddelen vaak niet optimaal.

Dat blijkt uit het promotieonderzoek, getiteld ‘Fitness and physical behavior in (wheelchair-using) youth with spina bifida: molecular ordering of ceramide-mediated mitochondrial apoptosis’ van mw. M.A.T. Bloemen Ms aan UMC Utrecht.

Rolstoelrijdende kinderen die geboren worden met een open ruggetje (spina bifida) bewegen veel minder dan leeftijdgenoten. Dit is een belangrijk probleem omdat bewegen cruciaal is voor de gezondheid, maar ook voor de motorische, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling.

Contact en ondersteuning kan beter

Rolstoelrijdende kinderen en hun ouders geven aan dat er veel factoren zijn die het lastig maken om mee te doen met beweegactiviteiten zoals buiten spelen en sporten. Een belangrijke barrière bij beweegactiviteiten ligt voor de rolstoelrijdende kinderen in het contact met en de ondersteuning: vaak zien mensen geen mogelijkheden om kinderen met beperkingen mee te laten doen of worden deze kinderen te veel geholpen waardoor ze zich niet optimaal kunnen ontwikkelen en niet voor vol worden aangezien. Daarnaast geven zij aan dat er vanuit de zorg vanaf jonge leeftijd meer aandacht voor bewegen moet zijn zodat het een normaal onderdeel wordt van het dagelijks leven.

Kennisoverdracht essentieel

Goede rolstoelvaardigheid, voldoende zelfvertrouwen en oplossingsgerichte strategieën bieden perspectief. Daarnaast lijkt kennisoverdracht over beweegmogelijkheden bij kinderen met beperkingen essentieel, bijvoorbeeld tussen kinderfysiotherapeuten en sociale professionals, sporttrainers en gymdocenten. Momenteel zijn er nog geen effectieve wetenschappelijk onderbouwde behandelingen beschikbaar voor de kinderfysiotherapeut om kinderen met beperkingen meer te laten bewegen, maar een individuele aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van de kansen lijkt veelbelovend.

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan