Peuters die risico lopen op een leerachterstand gaan naar de peuteropvang met een voorschool, de andere peuters naar de kinderopvang. Dat werkt segregatie in de hand, zeggen de wethouders van de vier grote steden tegen NRC. Zij vinden dat er één instelling moet komen waar peuters tussen 2,5 en 4 jaar oud een beperkt aantal uren per week naar school gaan.

“Alle peuters verdienen het om zich op een spelende manier goed te ontwikkelen”, zegt Simone Kukenheim, onderwijswethouder van Amsterdam (D66). “En we willen dat peuters elkaar tegenkomen. Het is niet goed als je al vanaf je tweede gesegregeerd bent.”

Bredere doelgroep

Voor- en vroegschoolse educatie wordt gezien als belangrijk middel om de toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Het nieuwe kabinet investeert er 170 miljoen euro extra in. Kinderen die risico lopen op een leerachterstand krijgen in plaats van tien uur, zestien uur per week taal- en rekentraining. De wethouders van de vier grote steden vinden dat álle peuters naar een voorschool zouden moeten; niet alleen de kinderen die risico lopen op een achterstand. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag bieden daarom al voorschoolse programma’s voor een bredere doelgroep dan het kabinet beoogt.

Financieringen samenvoegen

Voor- en vroegschoolse educatie wordt grotendeels gefinancierd vanuit het budget voor onderwijsachterstandsgelden, dat het Rijk onder gemeenten en scholen verdeelt. Minister Arie Slob (CU) zal komende regeerperiode over een herverdeling beslissen, waardoor de grote steden miljoen euro’s minder dreigen te krijgen.

Het ministerie van OCW zegt dat de achterstandsgelden zijn bedoeld voor leerlingen die risico lopen op achterstanden. En niet, zoals grote steden willen, voor alle peuters. De steden denken alle peuters educatie te kunnen aanbieden als de financieringen van kinderopvang en voorschool worden samengevoegd. Nu is een deel ondergebracht bij Sociale Zaken – onder de noemer ‘arbeidsparticipatie’ – en het andere deel komt van Onderwijs.

Ontzettend ingewikkeld

Volgens Jeroen Kreijkamp, wethouder Onderwijs (D66) van Utrecht, leeft de wens om alle peuters voorschools onderwijs te geven niet alleen in de grote steden. “Ik spreek ook als commissievoorzitter Onderwijs van de Vereniging van Nederlandse gemeenten.”

In Den Haag loopt sinds kort een proef waarbij peuters vanaf 2,5 jaar naar de basisschool kunnen. “Dat was ontzettend ingewikkeld om op te zetten”, zegt wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, D66). “Voor kinderopvang en onderwijs gelden verschillende regels en cao’s. Dan zie je hoe ingewikkeld we de boel geregeld hebben in dit land. Uiteindelijk is het ons gelukt in het kader van het experiment ‘regelluwe scholen’ van het ministerie.”

De Sociaal-Economische Raad bracht vorig jaar een soortgelijk advies uit. Het vorige kabinet schreef toen in een reactie dat er binnen de huidige regelgeving al veel mogelijk is en dat „een verder geïntegreerd voorschools aanbod” een forse, dure stelselwijziging vereist, terwijl onderzoek naar de effecten niet eenduidig is. De Onderwijsraad pleit al langer voor één peutervoorziening vanaf 2,5 jaar, aangestuurd door één ministerie, onder regie van een basisschool. Daarin zouden spelen, vorming en het voorkomen van leerachterstanden samenkomen.

Bron: NRC Handelsblad

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Een abonnement kost slechts €28,- per jaar.

Ontdek ons VROEG-magazine

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders. Sleutelwoorden zijn preventie, vroegtijdige onderkenning en vroeghulp. Ons kwartaalmagazine biedt achtergrond en verdieping. Een abonnement kost slechts € 28,- per jaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van de geboortezorg en de zorg rond het jonge kind en zijn ouders? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Deze verschijnt iedere dinsdagochtend.

"*" geeft vereiste velden aan